http://www.filmcomlombardia.it/

#include <stdio.h>
int main()
{
static int i=0;//main fonksiyonu ilk çalışmasında i sıfır değeri alıyor
//sonraki çalışmalarında i=0 ataması işlemeyip, i en son aldığı değer üzerinden devam ediyor.
printf("%d ",++i);
if(i==10)
{
system("pause");
return 0;//main fonksiyonu bitiyor.
}
else
main();//main fonksiyonu tekrar çağrılıyor.
}

 Bu örnek kullanıcılarımız tarafından gönderilmiştir. 

Go Here
  • Henüz hiç yorum yok