http://leem.co.kr/

Bu hesap makinesi temel matematik işlemlerini (Toplama, çıkarma, bölme, çarpma) içerir. Ayrıca ikinci dereceden denklemin köklerini hesaplamaya, karekök almaya, üçgende hipotenüs bulmaya, üs almaya yarar. 

 

#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
int main ()
{
	
		int a ;
	puts("\n\t  ******====>>>BILIMSEL HESAP MAKINESI<<<====******\n") ;
	puts("\t\t ***==>lutfen bir secim yapiniz<==***\n") ;
		puts("\t\t    ***==>KADRI GOKTEPE<==***\n\n\n") ;
		while(1)
		{
	puts("\n\n(1)-->Toplama\t(2)-->Cikarma\t(3)-->Carpma\t(4)-->Bolme\n\n") ;
	puts("(5)-->Ikinci derece denklem koklerini hesaplama\t(6)-->Karekok alma\n\n") ;
	puts("(7)-->Ucgende hipotenus hesaplama\t(8)-->ussunu alma\n") ;
	printf("==>Seciminiz : ") ;
	scanf("%d" ,&a) ;
	
	switch(a)
	{
		case 1:printf("=======toplama islemine girdiniz=======\n\a"); break ;
		case 2:printf("=======cikarma islemine girdiniz=======\n\a"); break ;
		case 3:printf("=======carpma islemine girdiniz=======\n\a"); break ;
		case 4:printf("=======bolme islemine girdiniz=======\n\a"); break ;
		case 5:printf("=======ikinci derece denklem koku hesaplamaya girdiniz=======\n\a") ; break ;
		case 6:printf("=======karekok almaya girdiniz=======\n\a") ; break ;
		case 7:printf("=======hipotenus hesaplamaya girdiniz=======\n\a") ; break ;
		case 8:printf("=======ussunu almaya girdiniz=======\n\a") ; break ;
		default:printf("=======yanlis bir tusa bastiniz=======\n\a"); break ;
		}
			float b, c ,sonuc , d,e,f,g,h,j ;
if(a==1)
	{
			puts("==>birinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &b);
		puts("==>ikinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &c) ;
		sonuc=b+c ;
		printf("==>sonuc : %f" , sonuc) ;
}
else if(a==2)
	{	
		puts("==>birinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &d);
		puts("==>ikinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &e) ;
		sonuc=d-e ;
		printf("==>sonuc : %f" , sonuc) ;
}
else if(a==3)
	{	
		puts("==>birinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &f);
		puts("==>ikinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &g) ;
		sonuc=f*g ;
		printf("==>sonuc : %f" , sonuc) ;
}
else if(a==4)
	{	
		puts("==>birinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &h);
		puts("==>ikinci sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%f" , &j) ;
		sonuc=h/j ;
		printf("==>sonuc : %f" , sonuc) ;
}
else if(a==5)
{
			int a,b,c ;
	puts("==>katsayilari giriniz(bosluk birakarak) : ") ;
	scanf("%d %d %d" , &a , &b , &c);
  double x1,x2, delta,kok_delta,x;   
  delta = b*b - 4.0*a*c ;  
  int sonuc;   
  if (delta > 0){   
  x1 = (- b + sqrt(delta)) / (2.0 * a);   
  x2 = (- b - sqrt(delta)) / (2.0 * a);   
  sonuc=printf("%lf  ve  %lf \n\n", x1,x2);   
  }   
else if(delta < 0)   
  {   
    kok_delta = ( sqrt(-delta) ) / (2.0*a);
		x = -0.5*b/a;
		printf("\nKarmasik kokler:");
		printf("\nx1 = %f + (%f)i", x,kok_delta);
		printf("\nx2 = %f - (%f)i", x,kok_delta);
}   
    
  else{   
    x1 = (- b + sqrt(delta)) / (2.0 * a);   
    sonuc=printf("==>Iki kok birbirine esittir. %lf \n\n", x1);   
  } 
	
}
else if(a==6)
	{
		int x ;
		float y;
		printf("==>karekoku alinacak olan sayiyi giriniz : ") ;
		scanf("%d" , &x) ;
		y=sqrt(x) ;
		printf("==>%d sayisinin karekoku : %f'dir" ,x, y) ;
		
		
		} 
		/*hipotenus hesaplama*/
else if(a==7)
  {
		int a,b,c ;
		float d;
		puts("==>ucgenin dik kenarlarindan birincisi : ") ;
		scanf("%d" , &a) ;
		puts("==>ucgenin dik kenarlarindan ikincisi : ") ;
		scanf("%d" , &b) ;
		c=a*a + b*b ;
		d=sqrt(c) ;
		printf("==>Hipotenus : %f ",d ) ;
}
else if(a==8)
{
		int a,b,c ;
		puts("sayi tabanini gir :") ;
		scanf("%d" , &a) ;
		puts("uzerini gir : ") ;
		scanf("%d" , &b) ;
		c=pow(a,b) ;
		printf("sonuc : %d" , c) ;
}
}	
		printf("\n\n\n\n##############programdan cikmak icin herhangi bir tusa basin##############")  ;getch();/* programın ekranda belli bir süre kalmasını sağlar*/
	
	
}

 

 

 

http://www.mediacionyarbitraje.com.sv/
 • Henüz hiç yorum yok