http://mehtagroup.com/

#include<stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
 int toplama (void);
 int main()
 {
   int oyun,toplam,oyunpuan,zar,i;
   srand(time(0));
  
  printf("iki atista ");
  printf("oyunu kazanmak icin zarlarin toplami 12 veya 2 olmalidir.   \n");
  printf("         \n");
  printf(" eger zarlarin toplami 7 olursa kaybedersiniz.\n"); 
  printf("toplam 5 kere zar atabilirsin \n");
toplam=toplama(); 
   switch (toplam) {
   case 2: case 12: 
     oyun =1; break;    //iki atısta oyunu kazanabilmek için
   case 7:
     oyun =2; break;    // iki atısta oyunu kaybetmek için
     default:       // eger iki atısta oyunu kazanmazsa veya kaybetmezse yeni kazanabilmek icin hedef koyar.
     oyun =0;
     toplam=toplama();
     oyunpuan=toplam;
     printf("iki atista oyunu kazanamadin.kazanmak icin zarlarin toplami %d olmali\n",oyunpuan);
     }
   for (i=0;i<5;i++)     // toplam 5 kere zar atabilmemiz icin for döngüsüyle 5 defa tekrarlıyoruz.
   while (oyun==0){
   toplam=toplama();     // ilk iki atısta oyunu kazanamazsak veya kaybetmezsek ya oyunu kazanana ya kaybedene yada 5 zar hakkı dolana kadar zar atar.
   if (oyunpuan==toplam)   // kazanmak icin gereken şart
   oyun=1;
   else if (toplam== 7)   // direk kaybetmek icin gereken şart
     oyun=2;
    
    }
   if(oyun==1)
   printf("helal panpa oyunu kazandin sansin yaver gitti");
   else 
   printf ("you loser noob nihahaha");
   
  getch();
  return 0;  
 }
 
 
 
 int toplama(void)
 {int zar1,zar2,toplamzar,k;
 printf("zar atmak icin 1 e basin."); // oyunu oynayan kişiden 1 rakamini girmesini istiyoruz.
 scanf("%d",&k);
 if(k==1)
 {zar1=rand()%5+1;
 zar2=rand()%5+1;
 toplamzar=zar1+zar2;
   printf("%d ve %d zarlarini attinzarlarin toplami %d\n",zar1,zar2,toplamzar); 
 return toplamzar;  
 }
 else
 printf("ilk rakamlari ogren!!!"); // eger 1 rakamini girmezse bunu yaziyor
 }

Bu örnek Emrehan Ergener tarafından gönderilmiştir

i need help with my dissertation
 • Henüz hiç yorum yok