http://stevenleeconsulting.com/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define SIZE 2
struct mesaj{
	char bilgi[200];
	int id;
	char telno[12];
};
int idsayac=0;
void mesajYaz(struct mesaj *ptr)
{
	printf("\nmesaj yaziniz:");
	gets(ptr->bilgi);
	printf("tel. giriniz <12> :");
	gets(ptr->telno);
	printf("mesajiniz yazildi !\n");
	ptr->id=idsayac;
	idsayac++;
}
int mesajGonder(struct mesaj *ptr)
{
	printf("%s\n",ptr->bilgi);
	printf("%s\n",ptr->telno);
	return ptr->id;
}
struct mesaj mesajAl(struct mesaj *ptr)
{
	if( ptr !='\0'){
	printf("Bir mesaj Alindi !\n");
	printf("mesaj ID :%d",ptr->id);
	}
	
	return *ptr;
}
int main()
{
	struct mesaj ms1[SIZE];
	for(int i=0;i<SIZE;i++)
	{
		mesajYaz(&ms1[i]);
		mesajGonder(&ms1[i]);
		mesajAl(&ms1[i]);
	}
getch();
}

 Bu örnek Gürkan Mustafa Çakır tarafından gönderilmiştir.

please look the paper details
 • Misafir - yasin

  for döngüsünde hata veriyor

  \main.c In function `main':
  38 \main.c 'for' loop initial declaration used outside C99 mode
  \Makefile.win [Build Error] [main.o] Error 1

  0 Beğen