cheap levitra uk

SORU: Bir .txt dosyasında yazılmış bir cümledeki kelimeleri alıp; kaç tane kemile, harf kullanıldığını yeni bir .txt dosyasına yazan programı c programlama dilini kullanarak yazınız.

NOT: Bu programın düzgün çalışması için c kodunu derlediğiniz bilgisayar dizine ornek.txt adında bir metin belgesi oluşturmanız gerekmektedir.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> //emretoydem//
#define size 20
int harf(char *a);   //bu program bir txt dosyasındaki isimleri okuyup yeni bir txt dosyasına yazar//
int ebulma(char *a);
int main()
{
  char b[size];   //kaç harften oluştuğu ve içinde kaçtane e harfı olduğu yeni txt dosyasına yazılır//
  FILE *aptr;
  FILE *bptr;
  int kel=0;
  if((aptr=fopen("ornek.txt","r"))==NULL)
  puts("aptr dosya acilmadi:\n");
  else
  {
    puts("aptr dosya acildi:\n");
    if((bptr=fopen("sonuc.txt","w"))==NULL)
    puts("bptr dosya acilmadi:\n");
    else
    {
      puts("bptr dosya acildi:\n");
      while(!feof(aptr))
     {
       fscanf(aptr,"%s",b);
       printf("%s\n",b);
       fprintf(bptr,"%s\n",b);
       fprintf(bptr,"e=%d\nh=%d\n",ebulma(b),harf(b));
       kel++;
     }
     fprintf(bptr,"kelime=%d\n",kel);
    }
  }
   getchar();
  return 0;
}
int harf(char *a)
{
  int h;
  for(h=0;*(a+h);h++);
  return h;
}
int ebulma(char *a)
{
  int e=0;
  while(*a!='\0')
  {
    if(*a=='e')
    e++;
    *a++;
  }
  
  return e;
}

 Bu örnek bir kullanıcımız tarafından gönderilmiştir.

case studies in counselling
 • Henüz hiç yorum yok