more

SORU: Kullanıcı tarafından girilen sayının karekökünü bulan programı yazınız.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
  double sayi,karekok;
  int i;
  printf("Karekokunu bulmak istediginiz sayiyi giriniz:(cikmak icin -1)\n");
  scanf("%lf",&sayi);
  while(sayi!=-1.0)
  {
  if(sayi>0.0)
  {
  karekok=sayi/2;
  for(i=0;i<50;i++)
  karekok=(karekok+sayi/karekok)/2;
  
  printf("%.2f nin karekoku=%.9f dir\n\n",sayi,karekok);
  }
  else if(sayi==0)
  printf("0 in karekoku=0.00 dir\n\n");
  else
  printf("Girilen sayinin karekoku reel sayi degildir.\n\n");
  
  printf("Karekokunu bulmak istediginiz sayiyi giriniz:(cikmak icin -1)\n");
  scanf("%lf",&sayi);
}
  system("pause");
  return 0;
}

 Bu örnek bir kullanıcımız tarafından gönderilmiştir.

essay writing for campus interview
 • Henüz hiç yorum yok