personal statement college essay

SORU: Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan programı yazınız.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int asalsira(int);
int main()
{
  int a;
  do{
  printf("Kacinci siradaki asal sayiyi bulmak istiyorsunuz?(cikmak icin -1)\n");
  scanf("%d",&a);
  if(a>0)
  printf("%d. asal sayi=%d\n\n",a,asalsira(a));
}
  while(a!=-1);
  system ("pause");
 

return 0;
}
int asalsira(int n)
{
 int sayi,bolen,sira=1,d;
 if(n==1)
 return 2;
 else if(n>1)
 {
    for(sayi=3;sira!=n;sayi+=2)
    {d=0;
    for(bolen=3;bolen*bolen<sayi+1;bolen+=2)
    if(sayi%bolen==0)
    {d=1;break;}
    
    if(d==0)
    sira++;
    }
    return sayi-2;
    }
    else
    {
    printf("Yanlis sira numarasi\n");
    return -1;
    }
} 

 Bu örnek bir kullanıcımız tarafından gönderilmiştir.

can i take viagra everyday
 • Henüz hiç yorum yok