essay on orphanage

SORU: Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran programı yazınız.

#include
#include
struct kisi
{
char ad[25];
int yas;
};
struct araba
{
char model[25];
float fiyat;
};
int main(void)
{
struct kisi k;
struct araba a;
printf("\n Kisinin " );
printf("\n Adi : "); gets(k.ad); fflush(stdin);
printf("\n Yas : "); scanf("%i",&k.yas); fflush(stdin);
printf("\n Arabanin ");
printf("\n Modeli : "); gets(a.model); fflush(stdin);
printf("\n Fiyati : "); scanf("%f",&a.fiyat); fflush(stdin);
printf("\n %s'in %s model arabasının fiyatı %.2f TL. dir.",k.ad,a.model,a.fiyat);
getch();
}

 

http://www.directgestion.com/
  • Henüz hiç yorum yok