CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 3159
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 2607
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 2245
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 2433
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 1658
Switch case yapısıyla hesap makinesi 2027
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 1788
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 3333
Matriste Matris Arayan C Programı 2402
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 1466
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 3639
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 1627
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 2239
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 3626
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 2074
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 1268
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 2279
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 2085
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 1418
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 2215
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 1813
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 1536
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 1988
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 1371
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 1739
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 1107
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 1364
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 1296
C Programlamada Hash örneği 976
C Programlamada Ağaç Yapısı 1506
C Programlamada Atm Örneği 1748
C Programlamada Çarpım Tablosu 1466
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 1566
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 1099
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 1250
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 1362
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 1128
Yıldızlarla kum saati çizimi 1785
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 1378
C Programlamada Üs Alma İşlemi 1383
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 1374
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 1108
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 4799
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 3362
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 4564
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 6084
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 5987
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 3294
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 3177
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 2575
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2134
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 5412
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 2339
Structtan Bilgi Çekme 2169
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 3204
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 3906
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 2184
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 1860
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 2425
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 1442
Pi sayısını yazdiran c programı 2591
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 2648
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 1572
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 2356
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 1703
Mükemmel Sayıları Bulan Program 3084
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 1597
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 1975
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 1953
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1120
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1863
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1195
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1443
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1199
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 1567
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 1734
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1295
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1199
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 2138
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1180
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1203
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 998
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 1683
* karakteri ile piramit oluşturan c program 1990
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 1756
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 2230
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 3765
Harfler ile piramit oluşturan program 1613
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 2533
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 1792
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 2878
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 1557
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 1553
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 1957
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 2124
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 2985
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 2055
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 1582
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 2088
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 2067
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 1971
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 2378
Direnç Hesaplayıcı 1919
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 1498
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 2388
C'de Zar Atma Oyunu 3466
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 1709
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 1694
C'de Çarpım Tablosu 2358
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 2580
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 2607
C De Kriptolama 2184
C 'de Karekök bulma 2923
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 1873
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 1962
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2052
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 2428
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 2988
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2085
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 1701
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 2123
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 4352
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 1681
Bir Deponun Stok Programı 2069
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 2779
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 2974
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 2018
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1366
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 1693
Arkadaş sayı yazdıran program 2453
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 1918
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1485
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 1670
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 1777
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 1868
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 2250
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 1709
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 2627
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 2859
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 3151

Etiket Bulutu

tt-ornek