CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 6225
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 5169
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 4417
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 4971
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 3283
Switch case yapısıyla hesap makinesi 3901
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 3394
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 4433
Matriste Matris Arayan C Programı 3596
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 2196
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 5440
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 2337
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 3240
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 5544
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 3173
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 2066
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 3469
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 3211
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 2229
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 3483
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 2920
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 2495
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 3166
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 2187
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 3169
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 1798
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 2100
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 2053
C Programlamada Hash örneği 1793
C Programlamada Ağaç Yapısı 2602
C Programlamada Atm Örneği 2898
C Programlamada Çarpım Tablosu 2390
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 2443
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 1804
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 1973
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 2115
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 1766
Yıldızlarla kum saati çizimi 2970
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 2261
C Programlamada Üs Alma İşlemi 3037
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 2269
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 1880
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 5807
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 4264
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 5310
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 7538
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 7855
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 4366
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 4001
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 3279
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2694
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 6849
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 2995
Structtan Bilgi Çekme 2831
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 4244
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 5082
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 3075
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 2593
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 3362
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 2009
Pi sayısını yazdiran c programı 3538
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 3612
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 1994
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 3095
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 2184
Mükemmel Sayıları Bulan Program 4018
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 2116
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 2833
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 2587
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1540
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2452
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1630
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1956
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1526
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 2064
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 2466
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1671
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1622
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 3090
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1673
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1665
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1351
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 2510
* karakteri ile piramit oluşturan c program 2697
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2190
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 3256
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 5110
Harfler ile piramit oluşturan program 2165
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 3309
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 2511
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 4090
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 2129
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 2044
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 2659
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 2816
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 4322
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 2782
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 2200
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 2914
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 2928
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 2667
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 3423
Direnç Hesaplayıcı 2581
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 2021
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 3195
C'de Zar Atma Oyunu 4584
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 2187
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 2368
C'de Çarpım Tablosu 3260
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 3433
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 4044
C De Kriptolama 3082
C 'de Karekök bulma 4261
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 2533
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 2702
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2713
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 3078
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 3793
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2680
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 2409
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 2860
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 6220
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 2410
Bir Deponun Stok Programı 2790
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 3887
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 4303
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 2816
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1918
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 2288
Arkadaş sayı yazdıran program 3425
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 2931
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1909
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 2235
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 2418
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 2756
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 3026
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 2351
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 3435
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 3809
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 4345

Etiket Bulutu

tt-ornek