CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
Klavyeden Girilen Sayıyı Romen Rakamı Olarak Yazma 2547
Klavyeden Girilen Sayıyı Tersten Yazdıran C Programı 2319
Girilen Kelimenin Büyük Ünlü Uyumu Kontrolünü Yapan C Kodu 1245
İstanbul Üniversitesi I. Final Sorusu 2419
Fonksiyonlara Dizi Göndermek 1225
Ağaçlarda Ekleme, Listeleme, Arama, Büyük Elemanı Bulma, Yaprakları Sıralama, Seviye İşlemleri 858
Recursive ile Selection sort(Sıralama) Uygulaması 1021
5 Öğrencinin Not Ortalamasını Hesaplayıp Geçem Durumunu .txt Dosyasına Yazan C Programı 1613
10 Tabanlı Sayıyı 2-16 Arasındaki Tabanlara Çeviren C Programı 996
Girilen 4 Byte Veriyi int Sayıya Çeviren C Programı 585
Rezervasyon Sistemi - C kodu 1284
Girilen Pozitif Tam Sayının byte ve bit Değerlerini Bulan Program 489
Windows Shutdown Events - C Kodu 561
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 9418
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 8081
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 6861
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 7579
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 4985
Switch case yapısıyla hesap makinesi 6743
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 6195
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 5823
Matriste Matris Arayan C Programı 5316
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 3038
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 7650
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 3266
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 4613
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 7908
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 4541
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 3018
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 5249
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 4895
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 3353
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 5159
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 4198
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 3945
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 4799
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 3132
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 5108
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 2584
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 3067
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 3302
C Programlamada Hash örneği 3120
C Programlamada Ağaç Yapısı 4078
C Programlamada Atm Örneği 4553
C Programlamada Çarpım Tablosu 3696
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 3944
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 2732
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 2975
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 3205
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 2711
Yıldızlarla kum saati çizimi 4758
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 3504
C Programlamada Üs Alma İşlemi 5195
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 3541
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 2822
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 7242
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 5463
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 6437
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 9996
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 11320
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 6065
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 5426
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 4398
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 3440
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 8658
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 3934
Structtan Bilgi Çekme 3789
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 5922
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 6904
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 4504
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 3532
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 4926
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 2890
Pi sayısını yazdiran c programı 4965
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 5220
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 2617
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 4147
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 2960
Mükemmel Sayıları Bulan Program 5863
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 2953
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 4252
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 3793
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 2101
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 3382
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2231
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2656
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 2060
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 2808
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 3358
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 2312
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 2270
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 4739
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 2410
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 2253
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1897
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 3880
* karakteri ile piramit oluşturan c program 3982
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2902
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 5269
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 7534
Harfler ile piramit oluşturan program 3066
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 4732
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 3706
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 5971
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 2970
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 2963
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 3769
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 3946
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 6618
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 3832
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 3312
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 4115
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 4158
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 3872
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 5370
Direnç Hesaplayıcı 3593
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 2895
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 4615
C'de Zar Atma Oyunu 6429
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 2980
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 3376
C'de Çarpım Tablosu 4731
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 4878
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 6077
C De Kriptolama 4303
C 'de Karekök bulma 6428
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 3654
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 3619
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 3538
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 4029
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 5087
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 3568
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 3385
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 3750
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 8927
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 3435
Bir Deponun Stok Programı 3786
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 5560
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 6465
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 4050
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 2667
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 3177
Arkadaş sayı yazdıran program 4984
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 4529
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 2730
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 3241
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 3327
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 4152
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 4324
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 3290
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 4760
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 5212
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 5976

Etiket Bulutu

tt-ornek

 

link,thesis statement for frankenstein essay,Full Article,order flagyl for dogs,buy thesis papers