CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 489
Matriste Matris Arayan C Programı 275
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 160
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 422
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 203
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 266
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 371
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 215
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 153
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 240
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 217
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 143
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 244
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 190
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 186
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 215
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 131
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 165
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 72
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 142
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 126
C Programlamada Hash örneği 86
C Programlamada Ağaç Yapısı 154
C Programlamada Atm Örneği 157
C Programlamada Çarpım Tablosu 157
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 129
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 96
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 119
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 144
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 96
Yıldızlarla kum saati çizimi 166
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 106
C Programlamada Üs Alma İşlemi 142
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 129
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 94
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 3132
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 2008
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 3343
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 3758
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 3131
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 1935
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 2018
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 1623
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 1293
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 2972
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 1401
Structtan Bilgi Çekme 1208
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 1786
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 2146
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 1052
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 1054
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 1187
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 789
Pi sayısını yazdiran c programı 1448
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 1388
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 880
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 1250
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 885
Mükemmel Sayıları Bulan Program 1642
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 803
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 771
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 945
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 534
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 915
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 576
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 704
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 635
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 861
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 866
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 679
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 547
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 1003
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 527
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 537
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 429
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 804
* karakteri ile piramit oluşturan c program 980
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 973
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 1015
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 1722
Harfler ile piramit oluşturan program 799
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 1203
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 896
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 1337
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 755
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 763
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 987
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 1148
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 1291
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 1022
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 726
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 1086
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 856
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 862
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 994
Direnç Hesaplayıcı 995
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 752
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 1183
C'de Zar Atma Oyunu 1644
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 861
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 780
C'de Çarpım Tablosu 1140
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 1267
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 952
C De Kriptolama 1063
C 'de Karekök bulma 1224
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 890
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 999
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 985
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 1517
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 1689
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 1196
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 840
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 966
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 2148
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 752
Bir Deponun Stok Programı 1001
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 1192
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 1117
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 985
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 697
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 853
Arkadaş sayı yazdıran program 1152
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 893
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 792
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 803
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 861
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 903
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 1041
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 800
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 1267
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 1465
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 1602

Etiket Bulutu

tt-ornek