CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
Klavyeden Girilen Sayıyı Romen Rakamı Olarak Yazma 2726
Klavyeden Girilen Sayıyı Tersten Yazdıran C Programı 2498
Girilen Kelimenin Büyük Ünlü Uyumu Kontrolünü Yapan C Kodu 1354
İstanbul Üniversitesi I. Final Sorusu 2619
Fonksiyonlara Dizi Göndermek 1345
Ağaçlarda Ekleme, Listeleme, Arama, Büyük Elemanı Bulma, Yaprakları Sıralama, Seviye İşlemleri 951
Recursive ile Selection sort(Sıralama) Uygulaması 1104
5 Öğrencinin Not Ortalamasını Hesaplayıp Geçem Durumunu .txt Dosyasına Yazan C Programı 1828
10 Tabanlı Sayıyı 2-16 Arasındaki Tabanlara Çeviren C Programı 1062
Girilen 4 Byte Veriyi int Sayıya Çeviren C Programı 643
Rezervasyon Sistemi - C kodu 1415
Girilen Pozitif Tam Sayının byte ve bit Değerlerini Bulan Program 553
Windows Shutdown Events - C Kodu 629
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 9608
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 8219
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 7035
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 7718
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 5084
Switch case yapısıyla hesap makinesi 6868
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 6342
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 5892
Matriste Matris Arayan C Programı 5513
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 3083
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 7788
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 3346
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 4693
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 8033
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 4607
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 3119
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 5338
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 5006
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 3416
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 5247
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 4283
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 4021
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 4880
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 3185
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 5228
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 2673
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 3147
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 3390
C Programlamada Hash örneği 3212
C Programlamada Ağaç Yapısı 4234
C Programlamada Atm Örneği 4698
C Programlamada Çarpım Tablosu 3817
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 4104
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 2806
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 3044
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 3270
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 2799
Yıldızlarla kum saati çizimi 4849
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 3651
C Programlamada Üs Alma İşlemi 5302
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 3688
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 2890
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 7333
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 5577
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 6530
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 10198
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 11495
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 6245
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 5533
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 4480
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 3511
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 8821
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 4018
Structtan Bilgi Çekme 3886
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 6032
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 7033
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 4634
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 3642
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 5039
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 2977
Pi sayısını yazdiran c programı 5080
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 5423
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 2694
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 4253
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 3015
Mükemmel Sayıları Bulan Program 6058
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 3060
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 4366
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 3890
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 2151
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 3470
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2283
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2707
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 2115
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 2866
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 3519
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 2380
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 2319
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 4996
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 2504
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 2348
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1967
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 4071
* karakteri ile piramit oluşturan c program 4130
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2984
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 5415
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 7700
Harfler ile piramit oluşturan program 3179
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 4915
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 3810
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 6136
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 3068
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 3033
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 3871
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 4127
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 6805
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 4036
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 3426
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 4259
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 4325
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 3968
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 5590
Direnç Hesaplayıcı 3686
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 2988
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 4802
C'de Zar Atma Oyunu 6562
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 3108
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 3497
C'de Çarpım Tablosu 4839
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 5129
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 6278
C De Kriptolama 4415
C 'de Karekök bulma 6583
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 3758
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 3793
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 3601
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 4136
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 5204
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 3648
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 3487
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 3805
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 9106
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 3512
Bir Deponun Stok Programı 3880
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 5670
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 6557
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 4173
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 2741
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 3237
Arkadaş sayı yazdıran program 5085
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 4647
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 2802
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 3357
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 3397
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 4300
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 4465
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 3341
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 4929
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 5301
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 6092

Etiket Bulutu

tt-ornek

 

thesis statement for frankenstein essay,Full Article,order flagyl for dogs,buy thesis papers