CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 2353
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 1933
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 1643
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 1749
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 1138
Switch case yapısıyla hesap makinesi 1483
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 1130
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 2932
Matriste Matris Arayan C Programı 1979
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 1177
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 2966
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 1378
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 1816
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 2951
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 1678
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 1044
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 1865
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 1640
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 1085
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 1777
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 1443
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 1282
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 1629
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 1051
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 1423
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 910
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 1156
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 1025
C Programlamada Hash örneği 810
C Programlamada Ağaç Yapısı 1196
C Programlamada Atm Örneği 1446
C Programlamada Çarpım Tablosu 1223
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 1270
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 894
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 1024
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 1103
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 906
Yıldızlarla kum saati çizimi 1493
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 1113
C Programlamada Üs Alma İşlemi 1099
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 1136
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 857
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 4440
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 3056
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 4361
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 5615
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 5477
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 3018
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 2962
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 2377
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 1952
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 5097
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 2162
Structtan Bilgi Çekme 1943
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 2924
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 3515
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 1980
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 1712
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 2186
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 1323
Pi sayısını yazdiran c programı 2388
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 2395
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 1444
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 2105
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 1528
Mükemmel Sayıları Bulan Program 2742
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 1468
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 1764
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 1779
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1012
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1713
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1053
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1282
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1080
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 1425
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 1536
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1147
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1072
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 1950
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1055
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1092
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 890
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 1546
* karakteri ile piramit oluşturan c program 1769
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 1606
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 1990
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 3245
Harfler ile piramit oluşturan program 1468
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 2239
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 1613
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 2506
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 1401
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 1412
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 1741
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 1922
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 2625
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 1847
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 1416
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 1901
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 1823
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 1775
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 2082
Direnç Hesaplayıcı 1721
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 1350
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 2145
C'de Zar Atma Oyunu 3143
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 1532
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 1488
C'de Çarpım Tablosu 2150
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 2334
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 2236
C De Kriptolama 1963
C 'de Karekök bulma 2546
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 1643
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 1777
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 1829
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 2272
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 2774
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 1904
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 1506
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 1815
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 3867
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 1456
Bir Deponun Stok Programı 1861
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 2484
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 2606
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 1822
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1249
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 1536
Arkadaş sayı yazdıran program 2136
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 1675
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1330
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 1521
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 1571
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 1660
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 1981
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 1546
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 2349
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 2619
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 2820

Etiket Bulutu

tt-ornek