CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 6605
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 5486
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 4684
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 5250
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 3444
Switch case yapısıyla hesap makinesi 4075
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 3560
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 4541
Matriste Matris Arayan C Programı 3710
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 2288
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 5595
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 2394
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 3353
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 5689
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 3253
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 2137
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 3630
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 3308
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 2314
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 3580
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 2988
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 2605
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 3284
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 2270
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 3332
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 1863
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 2180
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 2122
C Programlamada Hash örneği 1857
C Programlamada Ağaç Yapısı 2703
C Programlamada Atm Örneği 3025
C Programlamada Çarpım Tablosu 2490
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 2521
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 1883
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 2052
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 2183
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 1813
Yıldızlarla kum saati çizimi 3076
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 2340
C Programlamada Üs Alma İşlemi 3195
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 2357
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 1958
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 5905
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 4355
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 5404
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 7704
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 8023
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 4487
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 4115
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 3358
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2762
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 7002
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 3076
Structtan Bilgi Çekme 2912
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 4366
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 5155
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 3171
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 2664
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 3480
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 2112
Pi sayısını yazdiran c programı 3625
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 3683
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 2043
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 3200
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 2246
Mükemmel Sayıları Bulan Program 4110
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 2185
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 2906
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 2667
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1576
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2530
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1679
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2009
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1562
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 2123
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 2566
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1702
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1682
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 3230
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1740
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1724
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1395
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 2596
* karakteri ile piramit oluşturan c program 2808
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2241
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 3353
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 5237
Harfler ile piramit oluşturan program 2231
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 3400
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 2566
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 4229
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 2186
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 2090
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 2736
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 2891
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 4446
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 2835
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 2259
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 3017
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 3017
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 2764
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 3529
Direnç Hesaplayıcı 2671
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 2080
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 3281
C'de Zar Atma Oyunu 4688
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 2257
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 2442
C'de Çarpım Tablosu 3364
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 3519
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 4170
C De Kriptolama 3183
C 'de Karekök bulma 4393
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 2615
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 2763
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2785
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 3188
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 3899
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2756
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 2487
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 2939
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 6408
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 2475
Bir Deponun Stok Programı 2914
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 4010
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 4437
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 2902
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1972
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 2355
Arkadaş sayı yazdıran program 3502
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 3015
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1953
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 2339
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 2487
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 2848
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 3097
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 2428
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 3506
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 3897
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 4471

Etiket Bulutu

tt-ornek