CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 4669
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 3822
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 3302
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 3607
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 2386
Switch case yapısıyla hesap makinesi 2917
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 2487
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 3828
Matriste Matris Arayan C Programı 2905
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 1750
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 4516
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 1931
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 2689
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 4544
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 2576
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 1613
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 2882
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 2607
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 1734
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 2785
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 2292
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 1985
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 2529
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 1704
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 2273
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 1338
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 1643
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 1611
C Programlamada Hash örneği 1245
C Programlamada Ağaç Yapısı 1949
C Programlamada Atm Örneği 2239
C Programlamada Çarpım Tablosu 1884
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 1917
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 1373
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 1540
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 1691
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 1394
Yıldızlarla kum saati çizimi 2346
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 1692
C Programlamada Üs Alma İşlemi 2114
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 1768
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 1434
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 5220
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 3697
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 4812
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 6743
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 6841
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 3749
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 3501
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 2850
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2348
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 5939
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 2557
Structtan Bilgi Çekme 2402
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 3622
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 4445
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 2514
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 2101
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 2800
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 1622
Pi sayısını yazdiran c programı 2995
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 3062
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 1737
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 2604
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 1895
Mükemmel Sayıları Bulan Program 3496
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 1768
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 2341
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 2221
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1297
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2091
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1345
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1629
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1345
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 1751
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 1911
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1441
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1344
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 2468
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1334
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1341
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1115
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 1993
* karakteri ile piramit oluşturan c program 2244
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 1919
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 2682
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 4382
Harfler ile piramit oluşturan program 1837
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 2849
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 2051
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 3351
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 1799
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 1728
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 2198
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 2381
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 3516
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 2324
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 1825
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 2365
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 2411
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 2246
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 2827
Direnç Hesaplayıcı 2161
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 1683
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 2763
C'de Zar Atma Oyunu 3925
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 1889
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 1949
C'de Çarpım Tablosu 2654
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 2954
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 3054
C De Kriptolama 2536
C 'de Karekök bulma 3528
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 2134
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 2332
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2282
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 2635
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 3316
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2333
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 1948
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 2405
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 5004
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 1970
Bir Deponun Stok Programı 2348
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 3247
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 3536
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 2291
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1549
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 1908
Arkadaş sayı yazdıran program 2841
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 2379
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1654
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 1877
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 2040
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 2248
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 2506
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 1949
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 2941
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 3267
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 3583

Etiket Bulutu

tt-ornek