CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
Klavyeden Girilen Sayıyı Romen Rakamı Olarak Yazma 1275
Klavyeden Girilen Sayıyı Tersten Yazdıran C Programı 1220
Girilen Kelimenin Büyük Ünlü Uyumu Kontrolünü Yapan C Kodu 591
İstanbul Üniversitesi I. Final Sorusu 1309
Fonksiyonlara Dizi Göndermek 697
Ağaçlarda Ekleme, Listeleme, Arama, Büyük Elemanı Bulma, Yaprakları Sıralama, Seviye İşlemleri 474
Recursive ile Selection sort(Sıralama) Uygulaması 601
5 Öğrencinin Not Ortalamasını Hesaplayıp Geçem Durumunu .txt Dosyasına Yazan C Programı 896
10 Tabanlı Sayıyı 2-16 Arasındaki Tabanlara Çeviren C Programı 594
Girilen 4 Byte Veriyi int Sayıya Çeviren C Programı 307
Rezervasyon Sistemi - C kodu 726
Girilen Pozitif Tam Sayının byte ve bit Değerlerini Bulan Program 245
Windows Shutdown Events - C Kodu 293
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 8918
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 7523
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 6311
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 6999
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 4652
Switch case yapısıyla hesap makinesi 5976
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 5492
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 5509
Matriste Matris Arayan C Programı 4859
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 2808
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 7143
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 3019
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 4270
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 7336
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 4147
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 2754
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 4855
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 4447
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 3042
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 4685
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 3827
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 3528
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 4374
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 2853
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 4494
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 2325
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 2761
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 2915
C Programlamada Hash örneği 2687
C Programlamada Ağaç Yapısı 3624
C Programlamada Atm Örneği 4059
C Programlamada Çarpım Tablosu 3302
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 3526
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 2448
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 2665
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 2919
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 2404
Yıldızlarla kum saati çizimi 4266
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 3058
C Programlamada Üs Alma İşlemi 4570
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 3113
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 2492
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 6797
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 5124
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 6067
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 9222
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 10191
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 5453
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 4906
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 4008
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 3168
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 8072
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 3633
Structtan Bilgi Çekme 3449
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 5427
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 6356
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 4037
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 3178
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 4397
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 2581
Pi sayısını yazdiran c programı 4463
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 4660
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 2396
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 3796
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 2728
Mükemmel Sayıları Bulan Program 5175
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 2639
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 3715
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 3352
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1904
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 3071
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2033
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2435
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1900
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 2562
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 3074
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 2069
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 2055
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 4109
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 2136
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 2035
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1699
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 3348
* karakteri ile piramit oluşturan c program 3529
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2652
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 4543
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 6760
Harfler ile piramit oluşturan program 2737
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 4247
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 3255
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 5320
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 2623
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 2608
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 3354
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 3534
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 5778
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 3486
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 2915
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 3696
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 3698
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 3404
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 4608
Direnç Hesaplayıcı 3214
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 2559
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 4051
C'de Zar Atma Oyunu 5853
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 2684
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 2981
C'de Çarpım Tablosu 4187
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 4406
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 5311
C De Kriptolama 3846
C 'de Karekök bulma 5689
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 3245
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 3354
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 3313
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 3717
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 4671
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 3304
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 2986
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 3500
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 8182
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 3068
Bir Deponun Stok Programı 3461
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 4976
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 5688
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 3592
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 2399
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 2889
Arkadaş sayı yazdıran program 4488
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 4077
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 2401
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 2852
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 3046
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 3700
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 3853
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 3018
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 4335
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 4762
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 5388

Etiket Bulutu

tt-ornek