CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 5914
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 4865
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 4204
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 4657
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 3092
Switch case yapısıyla hesap makinesi 3709
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 3189
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 4322
Matriste Matris Arayan C Programı 3469
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 2098
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 5277
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 2262
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 3134
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 5374
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 3057
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 1982
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 3366
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 3099
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 2139
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 3348
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 2838
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 2371
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 3058
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 2084
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 2979
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 1711
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 1988
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 1956
C Programlamada Hash örneği 1674
C Programlamada Ağaç Yapısı 2473
C Programlamada Atm Örneği 2783
C Programlamada Çarpım Tablosu 2295
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 2320
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 1734
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 1903
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 2031
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 1687
Yıldızlarla kum saati çizimi 2829
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 2149
C Programlamada Üs Alma İşlemi 2887
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 2158
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 1789
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 5690
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 4141
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 5193
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 7395
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 7665
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 4261
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 3861
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 3186
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2619
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 6676
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 2898
Structtan Bilgi Çekme 2741
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 4128
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 4942
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 2941
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 2514
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 3233
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 1893
Pi sayısını yazdiran c programı 3432
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 3486
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 1940
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 2966
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 2102
Mükemmel Sayıları Bulan Program 3914
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 2032
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 2742
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 2525
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1482
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2378
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1566
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1882
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1479
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 1976
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 2351
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1607
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1556
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 2964
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1587
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1596
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1296
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 2393
* karakteri ile piramit oluşturan c program 2569
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2130
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 3160
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 4992
Harfler ile piramit oluşturan program 2102
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 3208
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 2426
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 3945
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 2059
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 1969
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 2579
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 2718
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 4161
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 2684
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 2117
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 2790
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 2814
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 2541
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 3309
Direnç Hesaplayıcı 2486
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 1949
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 3102
C'de Zar Atma Oyunu 4463
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 2129
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 2298
C'de Çarpım Tablosu 3172
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 3342
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 3921
C De Kriptolama 2975
C 'de Karekök bulma 4122
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 2443
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 2636
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2620
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 2957
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 3687
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2589
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 2328
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 2767
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 5978
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 2316
Bir Deponun Stok Programı 2694
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 3746
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 4162
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 2718
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1820
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 2190
Arkadaş sayı yazdıran program 3288
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 2818
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1860
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 2162
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 2325
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 2659
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 2943
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 2261
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 3352
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 3711
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 4209

Etiket Bulutu

tt-ornek