CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 8217
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 6711
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 5690
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 6286
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 4130
Switch case yapısıyla hesap makinesi 5193
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 4354
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 5058
Matriste Matris Arayan C Programı 4162
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 2532
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 6426
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 2745
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 3741
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 6512
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 3609
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 2478
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 4280
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 3861
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 2615
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 4090
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 3421
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 3079
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 3806
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 2493
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 3844
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 2072
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 2407
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 2403
C Programlamada Hash örneği 2131
C Programlamada Ağaç Yapısı 3135
C Programlamada Atm Örneği 3509
C Programlamada Çarpım Tablosu 2924
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 3014
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 2134
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 2325
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 2529
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 2099
Yıldızlarla kum saati çizimi 3708
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 2606
C Programlamada Üs Alma İşlemi 3962
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 2720
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 2136
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 6255
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 4611
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 5671
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 8300
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 9030
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 4870
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 4468
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 3648
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2900
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 7413
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 3297
Structtan Bilgi Çekme 3094
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 4840
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 5749
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 3548
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 2860
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 3873
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 2317
Pi sayısını yazdiran c programı 4007
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 4108
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 2175
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 3412
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 2470
Mükemmel Sayıları Bulan Program 4536
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 2354
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 3238
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 2971
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1714
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2734
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1811
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2166
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1687
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 2307
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 2734
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1809
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1832
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 3528
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1857
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1830
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1495
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 2908
* karakteri ile piramit oluşturan c program 3084
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2400
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 3791
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 5952
Harfler ile piramit oluşturan program 2412
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 3779
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 2850
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 4556
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 2352
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 2287
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 2977
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 3164
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 4970
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 3099
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 2498
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 3336
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 3314
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 3018
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 3949
Direnç Hesaplayıcı 2897
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 2240
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 3601
C'de Zar Atma Oyunu 5191
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 2430
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 2631
C'de Çarpım Tablosu 3697
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 3909
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 4559
C De Kriptolama 3454
C 'de Karekök bulma 4957
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 2835
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 2992
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2996
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 3416
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 4225
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2991
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 2658
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 3152
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 7172
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 2698
Bir Deponun Stok Programı 3115
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 4418
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 5004
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 3186
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 2128
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 2563
Arkadaş sayı yazdıran program 3882
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 3517
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 2101
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 2539
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 2740
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 3227
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 3379
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 2721
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 3878
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 4323
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 4808

Etiket Bulutu

tt-ornek