CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 5019
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 4145
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 3558
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 3939
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 2605
Switch case yapısıyla hesap makinesi 3149
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 2691
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 3965
Matriste Matris Arayan C Programı 3086
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 1846
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 4722
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 2023
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 2826
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 4795
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 2724
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 1722
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 3024
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 2735
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 1841
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 2949
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 2476
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 2100
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 2685
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 1821
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 2490
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 1462
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 1755
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 1713
C Programlamada Hash örneği 1398
C Programlamada Ağaç Yapısı 2105
C Programlamada Atm Örneği 2419
C Programlamada Çarpım Tablosu 1992
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 2058
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 1479
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 1629
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 1787
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 1473
Yıldızlarla kum saati çizimi 2478
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 1844
C Programlamada Üs Alma İşlemi 2349
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 1882
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 1540
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 5376
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 3823
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 4906
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 6927
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 7056
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 3891
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 3590
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 2937
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2426
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 6180
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 2647
Structtan Bilgi Çekme 2493
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 3758
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 4576
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 2634
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 2231
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 2898
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 1668
Pi sayısını yazdiran c programı 3123
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 3180
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 1788
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 2705
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 1961
Mükemmel Sayıları Bulan Program 3617
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 1856
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 2443
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 2303
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1348
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2178
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1402
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1710
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1399
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 1812
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 2011
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1486
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1400
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 2607
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1388
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1410
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1167
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 2095
* karakteri ile piramit oluşturan c program 2331
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 1984
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 2811
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 4542
Harfler ile piramit oluşturan program 1912
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 2951
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 2155
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 3538
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 1883
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 1808
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 2299
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 2483
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 3734
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 2422
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 1900
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 2504
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 2526
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 2321
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 2984
Direnç Hesaplayıcı 2250
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 1759
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 2865
C'de Zar Atma Oyunu 4084
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 1954
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 2043
C'de Çarpım Tablosu 2784
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 3061
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 3341
C De Kriptolama 2644
C 'de Karekök bulma 3699
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 2238
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 2433
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2383
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 2711
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 3403
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2412
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 2051
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 2505
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 5265
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 2075
Bir Deponun Stok Programı 2448
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 3413
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 3734
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 2427
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1623
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 1995
Arkadaş sayı yazdıran program 2951
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 2494
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1706
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 1950
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 2134
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 2364
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 2618
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 2027
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 3051
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 3384
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 3759

Etiket Bulutu

tt-ornek