CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 4167
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 3471
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 2973
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 3237
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 2151
Switch case yapısıyla hesap makinesi 2595
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 2247
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 3691
Matriste Matris Arayan C Programı 2740
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 1668
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 4208
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 1832
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 2555
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 4244
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 2412
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 1507
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 2666
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 2412
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 1618
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 2610
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 2122
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 1824
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 2388
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 1584
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 2127
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 1265
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 1553
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 1520
C Programlamada Hash örneği 1150
C Programlamada Ağaç Yapısı 1810
C Programlamada Atm Örneği 2108
C Programlamada Çarpım Tablosu 1738
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 1802
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 1290
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 1452
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 1571
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 1311
Yıldızlarla kum saati çizimi 2188
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 1580
C Programlamada Üs Alma İşlemi 1844
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 1627
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 1327
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 5090
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 3579
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 4745
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 6544
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 6554
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 3597
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 3405
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 2769
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 2280
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 5750
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 2494
Structtan Bilgi Çekme 2342
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 3471
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 4245
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 2428
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 2019
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 2671
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 1571
Pi sayısını yazdiran c programı 2859
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 2907
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 1702
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 2535
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 1845
Mükemmel Sayıları Bulan Program 3360
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 1729
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 2217
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 2159
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 1250
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2040
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1317
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 1573
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 1314
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 1702
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 1851
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 1406
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 1301
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 2394
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 1282
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 1293
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1081
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 1883
* karakteri ile piramit oluşturan c program 2161
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 1867
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 2552
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 4193
Harfler ile piramit oluşturan program 1771
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 2761
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 1968
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 3196
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 1734
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 1678
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 2122
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 2279
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 3343
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 2248
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 1752
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 2257
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 2285
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 2178
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 2733
Direnç Hesaplayıcı 2102
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 1637
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 2633
C'de Zar Atma Oyunu 3805
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 1840
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 1872
C'de Çarpım Tablosu 2558
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 2863
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 2865
C De Kriptolama 2450
C 'de Karekök bulma 3327
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 2043
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 2274
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 2198
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 2575
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 3211
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 2264
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 1877
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 2310
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 4725
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 1891
Bir Deponun Stok Programı 2287
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 3120
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 3324
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 2223
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 1484
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 1845
Arkadaş sayı yazdıran program 2726
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 2263
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 1614
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 1819
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 1960
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 2139
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 2426
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 1887
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 2848
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 3142
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 3461

Etiket Bulutu

tt-ornek