CKODU.COM

Giriş yapmamışsınız.

Smaller Default Larger
Başlık Tıklamalar
Klavyeden Girilen Sayıyı Romen Rakamı Olarak Yazma 2528
Klavyeden Girilen Sayıyı Tersten Yazdıran C Programı 2302
Girilen Kelimenin Büyük Ünlü Uyumu Kontrolünü Yapan C Kodu 1234
İstanbul Üniversitesi I. Final Sorusu 2400
Fonksiyonlara Dizi Göndermek 1219
Ağaçlarda Ekleme, Listeleme, Arama, Büyük Elemanı Bulma, Yaprakları Sıralama, Seviye İşlemleri 854
Recursive ile Selection sort(Sıralama) Uygulaması 1013
5 Öğrencinin Not Ortalamasını Hesaplayıp Geçem Durumunu .txt Dosyasına Yazan C Programı 1601
10 Tabanlı Sayıyı 2-16 Arasındaki Tabanlara Çeviren C Programı 986
Girilen 4 Byte Veriyi int Sayıya Çeviren C Programı 580
Rezervasyon Sistemi - C kodu 1263
Girilen Pozitif Tam Sayının byte ve bit Değerlerini Bulan Program 483
Windows Shutdown Events - C Kodu 555
İstenilen tabandaki istenilen sayıyı 10 luk tabana çevirme 9410
C Programlamada Uygulama Ekranını Renklendirme 8066
Çocuklar için öğretici Çarpım Tablosu Oyunu 6846
Örnek C Programı - Telefon Rehberi 7573
Girilen harfin alfabede olup olmadıgını bulan program 4979
Switch case yapısıyla hesap makinesi 6733
Girilen harfi büyükse küçüğe küçükse büyüğü çeviren program 6186
Eksi işareti kullanılmadan iki sayının farkını bulan C programı 5818
Matriste Matris Arayan C Programı 5302
Referansa Gore Çağırma ile Swap İşlemi 3031
20 kişinin adını,soyadını,notunu alan ve ortalamaya göre kaldı geçti yazan program 7636
Girilen tam sayının istenilen tabanda taban aritmetiğini bulan program 3260
Girilen bir kelimenin baş harflerini büyük yazan program 4606
Girilen bir cümleyi tersten yazan program 7893
Girilen bir cümlenin içinde aranan harfin yerini bulan program 4528
Girilen b tamsayısına göre a^3-a^2=b eşitliğindeki a'yı bulan program 3010
Girilen sayıya göre yıldızlı baklava dilimi şekli yapan program 5236
Girilen sayıları asallık kontrolü yapan fonksiyon 4887
Recursive fonksiyonu ile faktöriyel alma 3341
Girilen cümledeki kelime sayısını bulan program 5144
Girilen 20 vize notu ve sınıf ortalamasını .txt dosyasına yazan program 4190
Girilen bir sayı ile(0-9) eşkenar üçgen çizen C program 3931
C Programlamada Milli Piyango Oyunu 4790
İki Cümleyi Birleştiren Fonksiyon Örneği 3124
C Programlamada Sezar Şifreleme Yöntemi 5095
Txt Dosyasında Bulunan Kelimeleri ve Sayıları Ayrı Ayrı Dosyalara Ayıran Program 2577
C Programlamada Telefon Rehberi Uygulaması 3059
Girilen Kelimedeki Büyük Harf - Küçük Harf - Özel Karakter - Rakam sayısını Bulma 3293
C Programlamada Hash örneği 3109
C Programlamada Ağaç Yapısı 4065
C Programlamada Atm Örneği 4545
C Programlamada Çarpım Tablosu 3689
Girilen Sayının Basamak Değeri Bulma 3934
Cafede içtiğimiz içeçeklerin toplam hesabını bulduran program 2721
Istedigimiz sayi kadar sayinin en buyugunu en kucugunu ve ortalamasini yapan program 2964
Klavyeden Girilin Sayıya Kadar Olan Asal Sayıları Bulma 3200
-1 Giriline Kadar Sınıfın Not Ortalamasını Hesaplayan C Örneği 2704
Yıldızlarla kum saati çizimi 4747
Bubble(kabarcık) Sıralama C Kodu 3493
C Programlamada Üs Alma İşlemi 5184
Klavyeden Girilen Sayı Kadar Ekrana Yıldız Basan Program 3531
Pointer ile Klavyeden Girilen Sayının Karesini Alan Fonksiyon 2815
Girilen Bir Cümlede Kullanılan Harf Sayılarını Bulan Program 7236
Girilen bir cümlede en uzun kelimeyi bulup ekrana yazdıran C programı 5455
İlköğretim Yöntemiyle Çarpma İşlemi Yapan C Örneği 6425
Yıldızlarla baklava dilimi oluşturan c programı 9980
Yıldızla üçgen yazdıran c programı 11305
Yarıçapı verilen dairenin alanını ve çevresini fonksiyon kullanarak hesaplayan c programı 6051
x Karakterleriyle Ekrana X Şekli Yazdıran C Programı 5412
Üçgenin 2 Kenar ve Açı Değerlerini Girip 3. Kenar Uzunluğunu Bulan C Programı 4388
Türkçe Karakter İçeren Kelimelerin Büyük-Küçük Yapılması 3435
C Dilinde Telefon Rehberi Uygulaması 8639
Tanımlanan Dizinin Değerlerini Sırasıyla Alt Alta Yazdıran C Programı 3923
Structtan Bilgi Çekme 3778
C Dilinde Sayılarla Üçgen Piramidi Oluşturmak 5909
Sayıların Obeb ve Okek ini Bulan C Programı 6894
Santigrat Cinsinden Dereceleri Fahrenayt Cinsine Çeviren C Programı 4492
Rastgele Erişimli Telefon Rehberi Uygulaması 3521
rand() Fonksiyonu kullanımı ile yazı tura örneği programı 4918
Pi'yi Geometri ve Doğadaki Rastgelelik İle Bulma 2880
Pi sayısını yazdiran c programı 4956
Onluk tabanda ki bir sayıyı ikilik tabana çeviren c programı 5208
Ondalıklı Sayıyı Kesre Dönüştürme 2608
Nokta Girilene Kadar Cümledeki Sesli Harflerin Sayısını Bulan Program 4136
Negatif sayı girene kadar girilen sayıların en büyük-en küçüğünü bulma 2953
Mükemmel Sayıları Bulan Program 5852
Mod operatörü kullanarak 100 yıldız yazdırma programı Deitel 3.38 2945
Merge Sort Algoritması İle Sıralama Yapma 4242
Maximum 100 basamaklı Pascal Üçgenini ekrana yazdıran c programı 3785
Matematiksel bir ifade olan "e" değerini hesaplama - Deitel 3.47 2097
Kullanıcının gireceği sayıları "Shell Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 3377
Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2226
Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble Sort" Sıralama algoritması kullanarak sıralayan program 2650
Kullanıcının gireceği çeşitli bilgileri alıp menü aracılığıyla gösteren c programı 2055
Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen C programı 2803
Kullanıcının değerlerini vereceği 4*4'lük bir matrisi ve transposesini ekrana yazdıran program. 3350
Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren program 2305
Kullanıcı negatif bir sayı girinceye kadar kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyen ve girilen sayıyı ekrana yazdıran program 2263
Kordinaat Düzleminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Bulan Program 4730
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini Tersleyen C Programı 2402
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 1 Yapan C Programı 2241
Kendisine Gönderilen Sayının n. Bitini 0 Yapan C Programı 1890
Kenar uzunluğuna göre ikizkenar dik üçgen çizdiren program 3869
* karakteri ile piramit oluşturan c program 3971
İlk Beş Bin Asal Sayıyı Text Dosyasına Yazan Program 2895
İki sayının en küçük ortak katını(ekok) bulan programı 5258
İF Yapısıyla Vize Final Not Hesaplama 7522
Harfler ile piramit oluşturan program 3059
Girilen Tarihin Hangi Güne Denk Geldiğini Hesaplamak 4721
Girilen Sayının 3 ile Tam Bölünebildiğini Kontrol Eden Program 3694
Girilen kelime içerisindeki sesli harf sayısını bulan program 5942
Girilen bir sayının rakamlarını sırasıyla harflendirerek ekrana yazdıran program 2949
Girilen bir sayının harf durumunu gösteren program 2956
Girilen bir sayının faktöriyelini fonksiyon yardımıyla hesaplayan program 3761
Girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan program 3934
Girilen Bir Cümledeki Kelime Sayısını Bulan Program 6604
Girilen 10 sayının tek ve çift olanların ortaması, en büyük, en küçük sayıyı yazdıran program 3824
Genel Olarak Kök Alma Fonksiyonu 3305
For ve While kullanmadan 1 den 10 a kadar saydıran program 4108
for döngüsü ile ' e ' sayısını bulduran program 4135
Fiyat/Kdv/Iskonto Hesabı Yapan Güzel Bir Program 3840
Dört Basamaklı Sayı Tahmin Oyunu 5348
Direnç Hesaplayıcı 3578
Desimal sayısını binary sayısına çeviren program 2887
Çok Fonksiyonlu Hesap Makinesi Uygulaması 4590
C'de Zar Atma Oyunu 6418
C'de Türkçe Karakterlerin Yazılması 2971
C'de Struct Örneği - Mesaj Uygulaması 3358
C'de Çarpım Tablosu 4714
C Programlamada Görsel Hesap Makinesi Örneği 4867
C Programlamada Dosya İşleme (.txt örneği) 6049
C De Kriptolama 4291
C 'de Karekök bulma 6414
C de Girilen Cümlenin Kelimelerinin Kaç Harf Gösteren Program 3645
C de Çift Sayı Bulma Oyunu 3608
Büyük Küçük Sayıları Sıralayan Program 3533
Bulmak istediğiniz sıradaki asal sayıyı bulan program 4022
Boşluk ve Yıldız Karakterleriyle Baklava Dilimi Oluşturma 5080
Bir Otoparktaki Ücret Tarifesine Göre Fiyatlandırma Yapan Program 3558
Bir kişinin adi, yaşı, arabasının modeli ve fiyatını structure yapısına göre sorarak bunları ekrana yazdıran program 3375
Bir Dizinin Ters Çevrilmesi 3741
Bir dizide ilk 20 fibonacci sayisini olusturarak ekrana yazdiran program 8915
Bir Dizi İçerisine Tanımlanan Tüm Elemanları Toplayan Program 3426
Bir Deponun Stok Programı 3776
Bir Cümleyi Kelimelerine Ayırarak Alt Alta Yazdıran Program 5541
Bir Açının Sinüs ve Cosinüs ünü Hesaplayan Program 6454
Binom Açılımını Kullanarak Pascal Üçgeni Oluşturma 4041
Basit Bir Egitim Programı,İlköğretim Düzeyinde +,-,*,/ Gibi Sorular Sorarak Bunların Cevabını Kullanıcıdan İsteyen Program 2655
Bankadan Çekilen Kredinin Aylık Geri Ödeme Tutarını Hesaplayan Program 3168
Arkadaş sayı yazdıran program 4955
5 sayıdan en büyük ve en küçük sayıyı bulma Deitel 2.23 4516
5 ogrenci ve 5 tane top arasından hangi öğrencinin hangi topu seçtiğini gösteren program. 2722
5 basamaklı sayının rakamları arasına boşluk atma Deitel 2.30 3229
3 Sınıftan 5 Öğrencinin Not Ortalamasını Bulan Program 3320
3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, toplamlarını, çarpımlarını vs bulma Deitel 2.19 4140
3*3 lük matrisi kullanıcıdan aldığı inputlarla yazan program 4307
2 sayıyı büyüklük bakımından karşılaştırma 3283
2 basamaklı bir sayıyı yazıyla yazdırma (Switch-case örneği) 4746
0'dan 10'a kadar sayıların karesini, küpünü tablo şeklinde yazma Deitel 2.31 5205
.txt Dosyasına Rastgele Kelime Üretip Yazma - Ters Çevirme - Büyük Harfle Yazma 5943

Etiket Bulutu

tt-ornek

 

thesis statement for frankenstein essay,Full Article,order flagyl for dogs,buy thesis papers,evolution essay questions