ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

 • Ana Sayfa
  Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • Kategoriler
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
Blog iletisi Veri tipleri - Değişkenler olarak etiketlendi

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int fibonacci(int);
int main()
{
	int sira;
	printf("sira= ");
	scanf("%d",&sira);
	
	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
	getch();
}
 
fibonacci(int sira)
{
	int fib1,fib2,i,fib;
	
	fib1=1;
	fib2=1;
	for(i=3;i<=sira;i++)
	{
		fib=fib1+fib2;
		fib1=fib2;
		fib2=fib;
	}
	return fib;
}
Devamını oku
Tıklanma: 319 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
int fact(int);
int comb(int,int);
int per(int,int);
 
int main()
{
	int n=5,r=2,sonuc,select;
	printf("2 sayi giriniz\n");
	scanf("%d%d",&n,&r);
	
	do
	{
		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
		scanf("%d",&select);
	}
	while(select!=1 && select!=2);
	
	if(select==1)
	{
		sonuc=comb(n,r);
		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
	}
	else
	{
		sonuc=per(n,r);
		printf("permutasyon: %d",sonuc);
	}
	//getch();
}
 
int comb(int Cn, int Cr)
{
	int Csonuc;
	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
	return Csonuc;
}
 
int per(int Pn, int Pr)
{
	int Psonuc;
	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
	return Psonuc;
}
 
int fact(int Fx)
{
	int Fsonuc=1;
	for(int i=1;i<=Fx;i++)
	{
		Fsonuc=Fsonuc*i;
	}
	return Fsonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 353 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
int main() 
{
	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
        float a,i,n;
        short secenek=1;
        
        printf("dereceyi giriniz: ");
        scanf("%lf",&deg);
        
        if(deg>360.0)
        {
            deg=deg-360;
        }
        rad=deg*(3.1415926)/180;
        
        do
        {
            printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
            scanf("%i",&secenek);
        }
        while((secenek!=1)&(secenek!=2));
        
        if(secenek==1)
        {
        	
            for (n=0;n<=200;n++)
            {
                a=2*n+1;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                toplam=toplam+(terim);
            }
        }
        else if(secenek==2)
        {
            toplam=1;
            for (n=1;n<=200;n++)
            {
                a=2*n;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                toplam=toplam+terim;
            }
        }
        printf("\n=%.5lf",toplam);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 324 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
//Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>
 
int main() 
{
	double n,pi=0;
	for(n=0;n<10000;n++)
	{
		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
	}
	pi=4*pi;
	printf("%.10lf",pi);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 407 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
//görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG

#include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
Devamını oku
Tıklanma: 203 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
double turev(int,int);
double integral(int,int);
double h=0.000001;
 
int main() 
{
    int katsayi,kuvvet;
    double sonuc;
    short int secenek;
    printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
    printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
    scanf("%d",&katsayi);
    printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
    scanf("%d",&kuvvet);
      
    printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
    scanf("%d",&secenek);
    if(secenek==1)
    {
	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
    }
    else
    {
	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
        printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
    }
}
 
double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
{
	int x0;
      double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
	printf("x=");
	scanf("%d",&x0);
	
	fx0=pow(x0, dkuvvet);
	fx0=fx0*dkatsayi;
	x1=x0+h;
	fx1=pow(x1, dkuvvet);
	fx1=fx1*dkatsayi;
	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
      return turevSonuc;
}
 
double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
{
	int a,b;
      double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
      printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
	scanf("%d",&a);
	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
	scanf("%d",&b);
	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
	{
	    F=pow(x, ikuvvet);
		F=F*ikatsayi;
		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
	}
	Filk=pow(a, ikuvvet);
	Filk=Filk*ikatsayi;
	Fson=pow(b, ikuvvet);
	Fson=Fson*ikatsayi;
	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
	return integralSonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 242 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <conio.h>

#include <stdlib.h> //rand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

#include <time.h> //srand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

#define N 5  //5 elemanlı dizi

float ort (int *);

 main()

{

int s[N];

int i;

 

srand(time(NULL)); //rastgele üretilen sayılar compiler build&run yapıldığında değişir.

for (i=0; i<N; i++) { //N elemanlı diziye rastgele sayı üretilmesi.

s[i] = 1+rand() % 100; //1 ile 100 arasında rastgele sayi üretilir.

printf("%4d",s[i]); // burada ki %4d deki rakam aralarında boşluk bırakmak için

}

printf("\n");

printf("ortalama: %.2f",ort(&i));//fonksiyonumuz geriye değer döndürmeli ve pointer yardımıyla çağrılıyor.

 

 

 

getch();

}

float ort (int *a)//ortalamayı bulan fonksiyonumuz

{

int b;

float t = 0;

for (b=0; b<N; b++)

t = t + *(a+b);

return t/N;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 975 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

 

#include"stdio.h"

 

main(){

 

int i=0;

int a,b,sayi;

 

printf("kac basamakli sayi gireceksiniz?:");

scanf("%d",&b);

int dizi[b-1];

printf("bir sayi girin:");

scanf("%d",&sayi);

while(sayi)

{

 

a=sayi%10;

dizi[i]=a;

        sayi=sayi/10;

        i++;

 

 

}

for(i=0;i<b;i++)

printf("%d",dizi[i]);

 

}

Devamını oku
Tıklanma: 1284 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int hesapla();

 

int main(){

    int s1,s2,secim;

    printf("Islem yapmak icin iki sayi giriniz : "); scanf("%d%d",&s1,&s2);

    printf("[0].Topla\n[1].Cikar\n[2].Carp\n[3].Bol");

    printf("\n\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

    hesapla(s1,s2,secim);

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

hesapla(int x,int y,int z){

    switch(z){

        case 0:printf("\nSonuc : %d + %d = %d olur.\n\n",x,y,x+y); break;

        case 1:printf("\nSonuc : %d - %d = %d olur.\n\n",x,y,x-y); break;

        case 2:printf("\nSonuc : %d x %d = %d olur.\n\n",x,y,x*y); break;

        case 3:printf("\nSonuc : %.2f / %.2f = %.2f olur.\n\n",(float)x,(float)y,(float)x/y); break;

        default:printf("\nLutfen tamsayi degerler giriniz..\a\a\a\n\n"); break;

    }

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 657 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    srand(time(0));

    int a[3][4],i,j,k=0,m=0,b[12],c[12],x=0;

    for(i=0;i<3;i++){

        for(j=0;j<4;j++){

            a[i][j]=1+rand()%9;

                if(a[i][j]%2==0){

                    c[k]=a[i][j];

                    k++;

                }

                else{

                    b[m]=a[i][j];

                    x++;

                    m++;

                }

        }

    }

printf("------------------------------- S A Y I L A R ------------------------------\n\n");

    for(i=0;i<3;i++){

        for(j=0;j<4;j++){

            printf("\t%d\t",a[i][j]);

        }

    }

printf("\n\n----------------------------------------------------------------------------\n");

    printf("Tek olan sayilar :\t");

    for(i=0;i<x;i++){

        printf("%d\t",b[i]);

    }

printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n");

    printf("Cift olan sayilar :\t");

    for(i=0;i<12-x;i++){

        printf("%d\t",c[i]);

    }

printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 552 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    int sayi,i,j,a,b=0,c=0;

    printf("sayi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

    printf("\n");

 

    srand(time(NULL));

    for(i=0;i<sayi;i++){

        for(j=0;j<sayi;j++){

            a=rand()%2;

            printf("%d\t",a);

                if(a==0){

                    b++;

                }

                else{

                    c++;

                }

        }

        printf("\n");

    }

    printf("\nMatristeki 0 'larin sayisi = %d\n",b);

    printf("Matristeki 1 'lerin sayisi = %d\n\n\n",c);

 

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 649 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    int s1,s2,i=0;

 

    srand(time(NULL)); //rastgele sayi almak icin..

    s1=rand()%100;

    s2=rand()%100;

    printf(" %d - %d arasindaki cift sayilar.\n\n",s1,s2);

    printf("\t\t\tCIFT SAYILAR\n\n");

 

    if(s1<s2){

            for(s1;s1<=s2;s1++){

                if(s1%2==0){

                    printf("%d\t",s1);

                    i++;

                    s1++;

                }

            }

    }

    else{

        for(s2;s2<=s1;s2++){

            if(s2%2==0){

                printf("%d\t",s2);

                i++;

                s2++;

            }

        }

    }

    printf("\n\nCift sayilarin sayisi : %d \n\n",i);

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 701 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int secim;

    float tutar,say1,say2,fark;

    printf("\t\t\tT E D A S\n\n");

AA8:printf("Isyeri icin : 0 (sifir)\nMesken icin : 1 (bir)\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

 

   switch (secim){

        case 0:{

AA12:       printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

            printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

            fark=say2-say1;

 

                if(say1>say2){

                    printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                }

                else{

                    tutar=(fark)*2;

                    printf("\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                }

            break;

        }

        case 1:{

            printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

            printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

            fark=say2-say1;

                if(say1>say2){

                    printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                }

                else{

                    if(fark<=50){

                        tutar=fark*1;

                        printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                    }

                    else{

                        tutar=50*1;

                        fark=fark-50;

 

                        if(fark>0){

                            tutar=tutar+fark*2;

                            fark=fark-100;

                        }

                        if(fark>0){

                            tutar=tutar+fark*3;

                        }

                        printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                    }

                }

            break;

        }

        default:printf("Lutfen '0' yada '1' degerini giriniz..\a\a\n\n"); goto AA8; break;

   }

   system("PAUSE");

   printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

   getch();

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 667 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int sayi,toplam,i;

a7: printf("Sayiyi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

    printf("\n");

    toplam=0;

    for(i=1;i<sayi;i++){

 

        if(sayi%i==0){

            toplam+=i;

            printf("%d + ",i);

        }

    }

    printf("0 = %d",toplam);

 

    if(toplam==sayi){

        printf("\n\n  %d sayisi Bir MUKEMMEL sayidir..\n\n",sayi);

    }

    else{

        printf("\n\n %d sayisi MUKEMMEL sayi degildir..\n\n",sayi); goto a7;

    }

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 657 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int i,j,asal;

    for(i=100;i<=999;i++){

       asal=1;

 

       for(j=2;j<i;j++){

 

            if(i%j==0){

              asal=0;  break;

            }

       }

                if(asal==1){

                printf("%d\t",i);

                }

    }

 

    printf("\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

 

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 1158 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int a,b,c;

        do{

            printf("Lutfen 5 ile 20 arasinda bir sayi giriniz. : "); scanf("%d",&a);

        }while(a<5 || a>20);

 

        for(b=0;b<a;b++){

            for(c=0;c<a;c++){

                printf("*");

                printf("\t");

            }

            printf("\n");

        }

    printf("\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 575 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main(){

   char dizgi[999];

   int kk=1,i;

 

   printf("Bu program yazacaginiz dizgideki kelimeleri sayar..\n\n");

   printf("Yaziniz: "); gets(dizgi);

 

   for(i=0;dizgi[i]!='\0';i++){

        if(dizgi[i]==' '){

            kk++;

        }

   }

   printf("\nKelime Sayisi = %d\n\n",kk);

 

   system("PAUSE");

   printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

   getch();

   return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 855 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
Devamını oku
Tıklanma: 715 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

struct bilgi

{

    char ad_soyad[999],memleket[999];

    int tel;

 

}blg[];

 

int main()

{

    int adet,i,secim;

    printf("Kac kisi kaydedeceksiniz ? :"); scanf("%d",&adet);

 

 

    for(i=0;i<adet;i++)

    {

        printf("\n%d. Kisinin adi soyadi :",i+1);   fflush(stdin);  gets(blg[i].ad_soyad);

        printf("%s 'nin memleketi  :",blg[i].ad_soyad); gets(blg[i].memleket);

        printf("%s 'nin telefon numarasi  :",blg[i].ad_soyad); scanf("%d",&blg[i].tel);

 

AB23:   printf("\nAileden biriyse 1 'e\nArkadaslardan ise 2 'ye basiniz : "); scanf("%d",&secim);

        if(secim==1 || secim==2)

        {

        if(secim==1)

        {

        FILE *rehberim;

        rehberim=fopen("Aile rehberi.txt","w");

 

        fprintf(rehberim,"%d. Ad soyad         : %s\n",i+1,blg[i].ad_soyad);

        fprintf(rehberim,"%d. Memleketi        : %s\n",i+1,blg[i].memleket);

        fprintf(rehberim,"%d. Telefon numarasi : %d\n",i+1,blg[i].tel);

 

        fclose(rehberim);

        }

        else

        {

        FILE *rehberim;

        rehberim=fopen("Arkadaslar rehberi.txt","w");

 

        fprintf(rehberim,"%d. Ad soyad         : %s\n",i+1,blg[i].ad_soyad);

        fprintf(rehberim,"%d. Memleketi        : %s\n",i+1,blg[i].memleket);

        fprintf(rehberim,"%d. Telefon numarasi : %d\n",i+1,blg[i].tel);

        fclose(rehberim);

        }

        }

        else

        {

            printf("\nLutfen 1 veya 2 ye basiniz..\n\a\a"); goto AB23;

        }

 

    }

    printf("\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n\n");

 

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 804 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

Merhaba arkadaşlar c# dersleri 2. videomuz ile birlikteyiz takipte kalırsanız sevinirim arkadaşlar beğenip abone olursanız sevinirim.

 

Devamını oku
Tıklanma: 855 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0