ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

obesity research paper
Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • http://www.ojangroup.com/
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • descriptive writing on a person you admire
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
 • Blog iletisi Veri tipleri - Değişkenler olarak etiketlendi

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  int fibonacci(int);
  int main()
  {
  	int sira;
  	printf("sira= ");
  	scanf("%d",&sira);
  	
  	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
  	getch();
  }
   
  fibonacci(int sira)
  {
  	int fib1,fib2,i,fib;
  	
  	fib1=1;
  	fib2=1;
  	for(i=3;i<=sira;i++)
  	{
  		fib=fib1+fib2;
  		fib1=fib2;
  		fib2=fib;
  	}
  	return fib;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 554 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
   
  int fact(int);
  int comb(int,int);
  int per(int,int);
   
  int main()
  {
  	int n=5,r=2,sonuc,select;
  	printf("2 sayi giriniz\n");
  	scanf("%d%d",&n,&r);
  	
  	do
  	{
  		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
  		scanf("%d",&select);
  	}
  	while(select!=1 && select!=2);
  	
  	if(select==1)
  	{
  		sonuc=comb(n,r);
  		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
  	}
  	else
  	{
  		sonuc=per(n,r);
  		printf("permutasyon: %d",sonuc);
  	}
  	//getch();
  }
   
  int comb(int Cn, int Cr)
  {
  	int Csonuc;
  	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
  	return Csonuc;
  }
   
  int per(int Pn, int Pr)
  {
  	int Psonuc;
  	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
  	return Psonuc;
  }
   
  int fact(int Fx)
  {
  	int Fsonuc=1;
  	for(int i=1;i<=Fx;i++)
  	{
  		Fsonuc=Fsonuc*i;
  	}
  	return Fsonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 576 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  int main() 
  {
  	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
          float a,i,n;
          short secenek=1;
          
          printf("dereceyi giriniz: ");
          scanf("%lf",&deg);
          
          if(deg>360.0)
          {
              deg=deg-360;
          }
          rad=deg*(3.1415926)/180;
          
          do
          {
              printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
              scanf("%i",&secenek);
          }
          while((secenek!=1)&(secenek!=2));
          
          if(secenek==1)
          {
          	
              for (n=0;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n+1;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                  toplam=toplam+(terim);
              }
          }
          else if(secenek==2)
          {
              toplam=1;
              for (n=1;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                  toplam=toplam+terim;
              }
          }
          printf("\n=%.5lf",toplam);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 531 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  //Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<math.h>
   
  int main() 
  {
  	double n,pi=0;
  	for(n=0;n<10000;n++)
  	{
  		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
  	}
  	pi=4*pi;
  	printf("%.10lf",pi);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 573 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  //görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG
  
  #include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
  Devamını oku
  Tıklanma: 328 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  double turev(int,int);
  double integral(int,int);
  double h=0.000001;
   
  int main() 
  {
      int katsayi,kuvvet;
      double sonuc;
      short int secenek;
      printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
      printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
      scanf("%d",&katsayi);
      printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
      scanf("%d",&kuvvet);
        
      printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
      scanf("%d",&secenek);
      if(secenek==1)
      {
  	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
  	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
      }
      else
      {
  	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
          printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
      }
  }
   
  double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
  {
  	int x0;
        double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
  	printf("x=");
  	scanf("%d",&x0);
  	
  	fx0=pow(x0, dkuvvet);
  	fx0=fx0*dkatsayi;
  	x1=x0+h;
  	fx1=pow(x1, dkuvvet);
  	fx1=fx1*dkatsayi;
  	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
        return turevSonuc;
  }
   
  double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
  {
  	int a,b;
        double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
        printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
  	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
  	scanf("%d",&a);
  	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
  	scanf("%d",&b);
  	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
  	{
  	    F=pow(x, ikuvvet);
  		F=F*ikatsayi;
  		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
  	}
  	Filk=pow(a, ikuvvet);
  	Filk=Filk*ikatsayi;
  	Fson=pow(b, ikuvvet);
  	Fson=Fson*ikatsayi;
  	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
  	return integralSonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 385 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <conio.h>

  #include <stdlib.h> //rand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

  #include <time.h> //srand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

  #define N 5  //5 elemanlı dizi

  float ort (int *);

   main()

  {

  int s[N];

  int i;

   

  srand(time(NULL)); //rastgele üretilen sayılar compiler build&run yapıldığında değişir.

  for (i=0; i<N; i++) { //N elemanlı diziye rastgele sayı üretilmesi.

  s[i] = 1+rand() % 100; //1 ile 100 arasında rastgele sayi üretilir.

  printf("%4d",s[i]); // burada ki %4d deki rakam aralarında boşluk bırakmak için

  }

  printf("\n");

  printf("ortalama: %.2f",ort(&i));//fonksiyonumuz geriye değer döndürmeli ve pointer yardımıyla çağrılıyor.

   

   

   

  getch();

  }

  float ort (int *a)//ortalamayı bulan fonksiyonumuz

  {

  int b;

  float t = 0;

  for (b=0; b<N; b++)

  t = t + *(a+b);

  return t/N;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1073 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

   

  #include"stdio.h"

   

  main(){

   

  int i=0;

  int a,b,sayi;

   

  printf("kac basamakli sayi gireceksiniz?:");

  scanf("%d",&b);

  int dizi[b-1];

  printf("bir sayi girin:");

  scanf("%d",&sayi);

  while(sayi)

  {

   

  a=sayi%10;

  dizi[i]=a;

          sayi=sayi/10;

          i++;

   

   

  }

  for(i=0;i<b;i++)

  printf("%d",dizi[i]);

   

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 1394 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int hesapla();

   

  int main(){

      int s1,s2,secim;

      printf("Islem yapmak icin iki sayi giriniz : "); scanf("%d%d",&s1,&s2);

      printf("[0].Topla\n[1].Cikar\n[2].Carp\n[3].Bol");

      printf("\n\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

      hesapla(s1,s2,secim);

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  hesapla(int x,int y,int z){

      switch(z){

          case 0:printf("\nSonuc : %d + %d = %d olur.\n\n",x,y,x+y); break;

          case 1:printf("\nSonuc : %d - %d = %d olur.\n\n",x,y,x-y); break;

          case 2:printf("\nSonuc : %d x %d = %d olur.\n\n",x,y,x*y); break;

          case 3:printf("\nSonuc : %.2f / %.2f = %.2f olur.\n\n",(float)x,(float)y,(float)x/y); break;

          default:printf("\nLutfen tamsayi degerler giriniz..\a\a\a\n\n"); break;

      }

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 749 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      srand(time(0));

      int a[3][4],i,j,k=0,m=0,b[12],c[12],x=0;

      for(i=0;i<3;i++){

          for(j=0;j<4;j++){

              a[i][j]=1+rand()%9;

                  if(a[i][j]%2==0){

                      c[k]=a[i][j];

                      k++;

                  }

                  else{

                      b[m]=a[i][j];

                      x++;

                      m++;

                  }

          }

      }

  printf("------------------------------- S A Y I L A R ------------------------------\n\n");

      for(i=0;i<3;i++){

          for(j=0;j<4;j++){

              printf("\t%d\t",a[i][j]);

          }

      }

  printf("\n\n----------------------------------------------------------------------------\n");

      printf("Tek olan sayilar :\t");

      for(i=0;i<x;i++){

          printf("%d\t",b[i]);

      }

  printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n");

      printf("Cift olan sayilar :\t");

      for(i=0;i<12-x;i++){

          printf("%d\t",c[i]);

      }

  printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 622 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      int sayi,i,j,a,b=0,c=0;

      printf("sayi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

      printf("\n");

   

      srand(time(NULL));

      for(i=0;i<sayi;i++){

          for(j=0;j<sayi;j++){

              a=rand()%2;

              printf("%d\t",a);

                  if(a==0){

                      b++;

                  }

                  else{

                      c++;

                  }

          }

          printf("\n");

      }

      printf("\nMatristeki 0 'larin sayisi = %d\n",b);

      printf("Matristeki 1 'lerin sayisi = %d\n\n\n",c);

   

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 719 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      int s1,s2,i=0;

   

      srand(time(NULL)); //rastgele sayi almak icin..

      s1=rand()%100;

      s2=rand()%100;

      printf(" %d - %d arasindaki cift sayilar.\n\n",s1,s2);

      printf("\t\t\tCIFT SAYILAR\n\n");

   

      if(s1<s2){

              for(s1;s1<=s2;s1++){

                  if(s1%2==0){

                      printf("%d\t",s1);

                      i++;

                      s1++;

                  }

              }

      }

      else{

          for(s2;s2<=s1;s2++){

              if(s2%2==0){

                  printf("%d\t",s2);

                  i++;

                  s2++;

              }

          }

      }

      printf("\n\nCift sayilarin sayisi : %d \n\n",i);

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 777 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int secim;

      float tutar,say1,say2,fark;

      printf("\t\t\tT E D A S\n\n");

  AA8:printf("Isyeri icin : 0 (sifir)\nMesken icin : 1 (bir)\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

   

     switch (secim){

          case 0:{

  AA12:       printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

              printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

              fark=say2-say1;

   

                  if(say1>say2){

                      printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                  }

                  else{

                      tutar=(fark)*2;

                      printf("\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                  }

              break;

          }

          case 1:{

              printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

              printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

              fark=say2-say1;

                  if(say1>say2){

                      printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                  }

                  else{

                      if(fark<=50){

                          tutar=fark*1;

                          printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                      }

                      else{

                          tutar=50*1;

                          fark=fark-50;

   

                          if(fark>0){

                              tutar=tutar+fark*2;

                              fark=fark-100;

                          }

                          if(fark>0){

                              tutar=tutar+fark*3;

                          }

                          printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                      }

                  }

              break;

          }

          default:printf("Lutfen '0' yada '1' degerini giriniz..\a\a\n\n"); goto AA8; break;

     }

     system("PAUSE");

     printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

     getch();

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 754 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int sayi,toplam,i;

  a7: printf("Sayiyi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

      printf("\n");

      toplam=0;

      for(i=1;i<sayi;i++){

   

          if(sayi%i==0){

              toplam+=i;

              printf("%d + ",i);

          }

      }

      printf("0 = %d",toplam);

   

      if(toplam==sayi){

          printf("\n\n  %d sayisi Bir MUKEMMEL sayidir..\n\n",sayi);

      }

      else{

          printf("\n\n %d sayisi MUKEMMEL sayi degildir..\n\n",sayi); goto a7;

      }

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 728 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int i,j,asal;

      for(i=100;i<=999;i++){

         asal=1;

   

         for(j=2;j<i;j++){

   

              if(i%j==0){

                asal=0;  break;

              }

         }

                  if(asal==1){

                  printf("%d\t",i);

                  }

      }

   

      printf("\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

   

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1340 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int a,b,c;

          do{

              printf("Lutfen 5 ile 20 arasinda bir sayi giriniz. : "); scanf("%d",&a);

          }while(a<5 || a>20);

   

          for(b=0;b<a;b++){

              for(c=0;c<a;c++){

                  printf("*");

                  printf("\t");

              }

              printf("\n");

          }

      printf("\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 640 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main(){

     char dizgi[999];

     int kk=1,i;

   

     printf("Bu program yazacaginiz dizgideki kelimeleri sayar..\n\n");

     printf("Yaziniz: "); gets(dizgi);

   

     for(i=0;dizgi[i]!='\0';i++){

          if(dizgi[i]==' '){

              kk++;

          }

     }

     printf("\nKelime Sayisi = %d\n\n",kk);

   

     system("PAUSE");

     printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

     getch();

     return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 960 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  Devamını oku
  Tıklanma: 798 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  struct bilgi

  {

      char ad_soyad[999],memleket[999];

      int tel;

   

  }blg[];

   

  int main()

  {

      int adet,i,secim;

      printf("Kac kisi kaydedeceksiniz ? :"); scanf("%d",&adet);

   

   

      for(i=0;i<adet;i++)

      {

          printf("\n%d. Kisinin adi soyadi :",i+1);   fflush(stdin);  gets(blg[i].ad_soyad);

          printf("%s 'nin memleketi  :",blg[i].ad_soyad); gets(blg[i].memleket);

          printf("%s 'nin telefon numarasi  :",blg[i].ad_soyad); scanf("%d",&blg[i].tel);

   

  AB23:   printf("\nAileden biriyse 1 'e\nArkadaslardan ise 2 'ye basiniz : "); scanf("%d",&secim);

          if(secim==1 || secim==2)

          {

          if(secim==1)

          {

          FILE *rehberim;

          rehberim=fopen("Aile rehberi.txt","w");

   

          fprintf(rehberim,"%d. Ad soyad         : %s\n",i+1,blg[i].ad_soyad);

          fprintf(rehberim,"%d. Memleketi        : %s\n",i+1,blg[i].memleket);

          fprintf(rehberim,"%d. Telefon numarasi : %d\n",i+1,blg[i].tel);

   

          fclose(rehberim);

          }

          else

          {

          FILE *rehberim;

          rehberim=fopen("Arkadaslar rehberi.txt","w");

   

          fprintf(rehberim,"%d. Ad soyad         : %s\n",i+1,blg[i].ad_soyad);

          fprintf(rehberim,"%d. Memleketi        : %s\n",i+1,blg[i].memleket);

          fprintf(rehberim,"%d. Telefon numarasi : %d\n",i+1,blg[i].tel);

          fclose(rehberim);

          }

          }

          else

          {

              printf("\nLutfen 1 veya 2 ye basiniz..\n\a\a"); goto AB23;

          }

   

      }

      printf("\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n\n");

   

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 906 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  Merhaba arkadaşlar c# dersleri 2. videomuz ile birlikteyiz takipte kalırsanız sevinirim arkadaşlar beğenip abone olursanız sevinirim.

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 941 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0