ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

click here
Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • http://winecentury.com/soma-online-radio/
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • essay on marriage ceremony
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
 • Blog iletisi C Programlama Örnekleri olarak etiketlendi

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

    Gerçek sayı türünden 301 elemanlı Puanlar isimli diziyi ve işaretsiz tamsayı türden baraj isimli değişkeni tanımlayın.  Kullanıcıdan Puanlar dizisinin tamamına değer okutun. baraj değişkenine değer okutun.  Puanlar dizisinin elemanlarından, limit değişkeninin değerinin %15 altında ve %15 üstünde olanların: o değerlerini   ve dizideki indis değerlerini yan yana ekrana yazdırın  o  toplamda kaç adet olduklarını da hesaplayarak ekrana yazdırın. 

  #include <stdio.h> 

  int main(){ 

  float Puanlar[301];

  unsigned int baraj;

  int k,sayac; 

  printf("Puanları giriniz\n");

  for (k=0;k<301;k++)

   scanf("%f",&Puanlar[k]);

    printf("Baraji giriniz: ");

  scanf("%d",&baraj);

    sayac=0;

  for(k=0;k<301;k++)

  if ((Puanlar[k]>baraj*0.85)&&(Puanlar[k]<baraj*1.15))

    {

    sayac++;

    printf("indis : %d deger :%f\n",k,Puanlar[k]);

    } 

  printf("Toplam %d adet puan var",sayac);  

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 913 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  int fibonacci(int);
  int main()
  {
  	int sira;
  	printf("sira= ");
  	scanf("%d",&sira);
  	
  	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
  	getch();
  }
   
  fibonacci(int sira)
  {
  	int fib1,fib2,i,fib;
  	
  	fib1=1;
  	fib2=1;
  	for(i=3;i<=sira;i++)
  	{
  		fib=fib1+fib2;
  		fib1=fib2;
  		fib2=fib;
  	}
  	return fib;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 554 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
   
  int fact(int);
  int comb(int,int);
  int per(int,int);
   
  int main()
  {
  	int n=5,r=2,sonuc,select;
  	printf("2 sayi giriniz\n");
  	scanf("%d%d",&n,&r);
  	
  	do
  	{
  		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
  		scanf("%d",&select);
  	}
  	while(select!=1 && select!=2);
  	
  	if(select==1)
  	{
  		sonuc=comb(n,r);
  		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
  	}
  	else
  	{
  		sonuc=per(n,r);
  		printf("permutasyon: %d",sonuc);
  	}
  	//getch();
  }
   
  int comb(int Cn, int Cr)
  {
  	int Csonuc;
  	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
  	return Csonuc;
  }
   
  int per(int Pn, int Pr)
  {
  	int Psonuc;
  	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
  	return Psonuc;
  }
   
  int fact(int Fx)
  {
  	int Fsonuc=1;
  	for(int i=1;i<=Fx;i++)
  	{
  		Fsonuc=Fsonuc*i;
  	}
  	return Fsonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 576 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  int main() 
  {
  	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
          float a,i,n;
          short secenek=1;
          
          printf("dereceyi giriniz: ");
          scanf("%lf",&deg);
          
          if(deg>360.0)
          {
              deg=deg-360;
          }
          rad=deg*(3.1415926)/180;
          
          do
          {
              printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
              scanf("%i",&secenek);
          }
          while((secenek!=1)&(secenek!=2));
          
          if(secenek==1)
          {
          	
              for (n=0;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n+1;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                  toplam=toplam+(terim);
              }
          }
          else if(secenek==2)
          {
              toplam=1;
              for (n=1;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                  toplam=toplam+terim;
              }
          }
          printf("\n=%.5lf",toplam);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 531 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  //Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<math.h>
   
  int main() 
  {
  	double n,pi=0;
  	for(n=0;n<10000;n++)
  	{
  		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
  	}
  	pi=4*pi;
  	printf("%.10lf",pi);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 573 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  //görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG
  
  #include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
  Devamını oku
  Tıklanma: 328 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  double turev(int,int);
  double integral(int,int);
  double h=0.000001;
   
  int main() 
  {
      int katsayi,kuvvet;
      double sonuc;
      short int secenek;
      printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
      printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
      scanf("%d",&katsayi);
      printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
      scanf("%d",&kuvvet);
        
      printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
      scanf("%d",&secenek);
      if(secenek==1)
      {
  	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
  	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
      }
      else
      {
  	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
          printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
      }
  }
   
  double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
  {
  	int x0;
        double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
  	printf("x=");
  	scanf("%d",&x0);
  	
  	fx0=pow(x0, dkuvvet);
  	fx0=fx0*dkatsayi;
  	x1=x0+h;
  	fx1=pow(x1, dkuvvet);
  	fx1=fx1*dkatsayi;
  	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
        return turevSonuc;
  }
   
  double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
  {
  	int a,b;
        double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
        printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
  	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
  	scanf("%d",&a);
  	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
  	scanf("%d",&b);
  	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
  	{
  	    F=pow(x, ikuvvet);
  		F=F*ikatsayi;
  		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
  	}
  	Filk=pow(a, ikuvvet);
  	Filk=Filk*ikatsayi;
  	Fson=pow(b, ikuvvet);
  	Fson=Fson*ikatsayi;
  	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
  	return integralSonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 385 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<string.h>

  int main()
  {
      char s[40],gecici;
      int i,k=0,m=0;
      printf("Ters cevirmek istediginiz cumleyi giriniz : \n");
      gets(s);
      while(s[k]!='\0')
      {
          k++;

      }
      m=k;
      for(i=0;i<k/2;i++)
      {
          gecici=s[k-i-1];
          s[k-i-1]=s[i];
          s[i]=gecici;   
      }
      for(i=0;i<m;i++)
      {
          if(s[i]==' ')
          {
              printf(" ");
          }
          else
          {
              printf("%c",s[i]);
          }
      }
     
  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 461 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  1: İsimler ve sayılar girilir.
  2: end yazılır.
  3: isimler yazılır.
  4:end yazılır.
  5:o isme karşılık sayıları gösterir(yoksa - basar)

   

   

  ------------

  #include <stdio.h>

  #include<string.h>

   

   

  int main()

  {

     int i=0,j,c,d=0,e,f=0,count=0;

     int ar[100];

     char a[4]={'e','n','d','\0'},b[100][15],ca[100][15];

     

  while(1)

  {

  scanf("%s",b[i]);

  j= strcmp(a , b[i]);

  if(j!=0)

  {

  scanf("%d",&c);

   

   ar[d]=c;

   d++;

  }

   

  else 

  break;

   

  i++;

  }

   

  i=0;

  while(1)

  {

   

   

   

   

  scanf("%s",ca[i]);

   

  e = strcmp(a , ca[i]);

   

  if(e!=0)

  {

  i++;

  count++;

  continue;

  }

  else

  {

  for(i=0;i<count;i++)

  {

  for(j=0;j<d;j++)

  {

  c= strcmp(ca[i],b[j]);

   

  if(c==0)

  {

  printf("%s ",ca[i]);

  printf("%d\n",ar[f]); 

  break;

  }

  f++;

  if(j==d-1)

  printf("-\n");

  }

  f=0;

  }

   

   

  }

  if(i==count)

  break;

   

  }

   

   return 0;  

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 488 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <conio.h>

  #include <string.h>

   

  int main()

  {

   

   

      printf("\t*************/ Anket Olusturmak icin Hosgeldiniz /*************\n");

      char adi;

   

   

      int a, b,i,j;

   

   

  printf("\t Anket adini Giriniz\n");

     scanf("%s",&adi);

   

  printf("\n\t\t\t %s anketi \n",&adi );

   

   

    printf("soru sayisini giriniz=\n");

      scanf("%d",&a);

      printf("cevap sikki sayisini giriniz=\n");

      scanf("%d", &b);

   

   

      char soru[a][100];

   

      char cevap[a][b][50];

      for (i=0;i<a;i++){

     printf("%d. soru  giriniz=",i+1);

   

      scanf(" %s",&soru[i]);

      fflush(stdin);

   

      for (j=0; j<b;j++){

          printf("%d. Sikki giriniz =",j+1);

          scanf(" %s",&cevap[i][j]);

          fflush(stdin);

   

   

      }

      }

      for (i=0;i<a;i++){

          printf("%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

          getchar();

              for(j=0;j<b;j++){

                  printf("[ ] %s\n",cevap[i][j]);

              }

              getchar();

      }

   

   getchar();

   

    FILE* hedef;

    hedef= fopen("anket.txt","w+");

    fprintf(hedef,"%s anketi \t\n",&adi);

    for (i=0;i<a;i++){

          fprintf(hedef,"%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

   

              for(j=0;j<b;j++){

                  fprintf(hedef,"[ ] %s\n",cevap[i][j]);

              }

   

      }

   

   

   

   

   getchar();

   

   fclose(hedef);

   

  return 0;

   

  }

  İleti Kötekli, 48000 Muğla Merkez/Muğla, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
  Devamını oku
  Tıklanma: 453 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <math.h>

   

  double fonk(double x){

   

  return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

   

  }

   

  int main()

  {

      double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

   

      double tol=0.00001,hata;

      int i;

   

  for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

      if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

          if(fonk(a)*fonk(r)<0){

   

      b=r;

      }

      else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

      a=r;

      }

                  r=(a+b)/2;

   

  }

      hata=fabs(a-b);

   

      printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

   

   

  }

   

   

  }

   

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 753 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include

  int main()

  {

  surayagit: printf("nnDunyanin en pahali 10 futbolcusu ve fiyatlari");

  printf("nLutfen futbolcularin degerlerini ogrenmek icin bastaki numaralarini yaziniz..");

  printf("nEn degerli 10 oyuncu : n1-Lionel Messi n2-Eden Hazard n3-Cristiano Ronaldo n4-Neymar junior n5-Sergio Aguero n6-Raheem Sterling n7-Paul Pogba n8-Diego Costa n9-Alexis Sanchez n10-James Rodriguez");

  int secim;

  printf("nLutfen bir oyuncunun sira numarasini giriniz :"); scanf("%d",&secim);

  switch(secim)

  {

  case 10: printf("n10. James Rodriguez ()Real Madrid) - 62.5-68.8 milyon Euro"); break;

  case 9:   printf("n9. Alexis Sanchez (Arsenal) - 67.8-74.6 milyon Euro"); break;

  case 8:     printf("n8. Diego Costa (Chelsea) - 69.9-76.9 milyon Euro"); break;

  case 7:     printf("n7. Paul Pogba (Juventus) - 70.3-77.3 milyon Euro"); break;

  case 6:  printf("n6. Raheem Sterling (Manchester C.) - 73.7-81.0 milyon Euro"); break;

  case 5:    printf("n5. Sergio Aguero (Manchester C.) - 78.2-86.0 milyon Euro"); break;

  case 4:    printf("n4. Neymar Júnior (Barcelona) - 89.6-98.5 milyon Euro"); break;

  case 3:   printf("n3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 113.3-124.7 milyon Euro"); break;

  case 2:    printf("n2. Eden Hazard (Chelsea) - 135.4-148.9 milyon Euro"); break;

  case 1:     printf("n1. Lionel Messi (Barcelona) - 255.3-280.8 milyon Euro"); break;

   

  default: printf("nlutfen oyuncularin numaralarini dogru giriniz");

  }

  goto surayagit;

   

   

   

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 752 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  /*

  Name: 

  Copyright: 

  Author: Bahtiyar ARPACIK

  Date: 30.07.15 00:14

  Description:Klavyeden girilen bir kelimenin kaç harf olduğunu bulan program 

  */

  #include<stdio.h>

  #include<ctype.h>

   

  #define SIZE1000

  int main()

  {

  int k;

  char kelime[SIZE];

  printf("Kelimeyi Giriniz :");

  gets(kelime);//kalvyeden kelime alınıyor.

  puts(kelime);//Klavyeden alınan kelime ekrana yazdırılıyor.

  //kelimenin sonunda bulunan null karakterine kadar for döngüsünde bulunan k değeri artırılıyor.

  //En son  çıkan k değeri kelime sayısını vermektedir.

  //if koşulu klavyeden boşluk karakteri basıldıktan sonraki kelimeleri almaz.

  //else ifadesi ise Boşluk karakterine basılmışsa break deyimiyle döngüden çıkılmasını sağlar.

  for (k=0; kelime[k] !='\0'; ++k)

  if (!isspace(kelime[k]))

  ;

  else

  break;

  printf("\nGirilen ilk kelimede %d tane harf vardir!",k);//Harf sayısı ekrana yazdırılıyor.

  return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1193 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <string.h>

  //kodun calısma mantıgı bırakılan boslukları sayması.

  int main()

  {

     char cumle[100];

     int sayac=1,i=0;//sayacın 1'den baslaması tek kelimelik cümlelerde 0 değerini döndürmemek istememiz.

   

     printf("Cumlenizi giriniz\n");

     gets(cumle);

     for(i;istrlen(cumle);i++){  //strlen(cumle) bizim klavyeden girdiğimiz cümlenin uzunluğu: n=17; gibi.

     if(cumle[i]==' '){ //dongumuz girdiğimiz cümlede ilk harfinden son harfine kadar teker teker ilerliyor.Bosluk oldugunda sayacı 1 arttırıyor.

     sayac++;

     }

     }

     printf("--%s-- cumlesi %d kelimeden olusmustur.",cumle,sayac);

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 766 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <string.h>

   

  char msj[]="Emin ATES";

  char pass[]="1234";

  char s_msj[100];

  int i;

  char girilen_sifre[100];

   

  int main(int argc, char *argv[])

  {

  system("color fc");

      int uzunluk=strlen(msj);

      //önce mesajı şifrele

      for(i=0;i<uzunluk;i++)

      {

          int krkter_kodu=pass[i%10];

          s_msj[i]=msj[i]+krkter_kodu;                  

      }

        

   printf("sifreli_mesaj=%s",s_msj);

   printf("\nlutfen sifreyi giriniz:");

   gets(girilen_sifre);

   

   if(strcmp(girilen_sifre,pass)==0)

   {

     for(i=0;i<uzunluk;i++)

      {

          int krkter_kodu=pass[i%10];

          s_msj[i]=s_msj[i]-krkter_kodu;                  

      } 

      printf("sifrelisi cozulmus mesaj=%s",s_msj);

   }

   else

   {

      puts("sifre hatali");  

   }

   

   

    

    getch();

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 588 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  //Kabarcık Sıralama | Bubble Short

  int main(int argc, char** argv) {

   

  int dizi[4]={12,10,9,3},i,j,x;

  //Dizinin sıralanmadan önceki halini ekrana yazdıralım...

  printf("Siralanmadan once\n");

  for(i=0;i<4;i++)

      printf("%3d",dizi[i]);

  //Sıralama işlemini yapalım...   

  for(i=0;i<3;i++)

  {

      for(j=0;j<3-i;j++)

      {

          //Eğer bir önceki eleman bir sonrakinden büyükse...

          if(dizi[j]>dizi[j+1])

          {

              //Elemanları yer değiştirelim...

              int gecici=dizi[j];

              dizi[j]=dizi[j+1];

              dizi[j+1]=gecici;

          }

      }

      //Her iterasyonda aldığı dizinin aldığı durumu yazdıralım...

      printf("\n%d. Iterasyon\n",i);

      for(x=0;x<4;x++)

          printf("%3d",dizi[x]);

  }

  //Dizinin sıralama sonrası halini yazdıralım...

  printf("\nSiralama sonrasi\n");

  for(i=0;i<4;i++)

  {

      printf("%3d",dizi[i]);

  }

      return (EXIT_SUCCESS);

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 941 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

   

   

  int sayilar(int sayilar[],int n){

      int i;

   

      for(i=0;i<n;i++){  // dizideki sayilari ekrana gonderdik..

          printf("\n%d. sayi : %d",i+1,sayilar[i]);

      }

  }

   

   

  int main(){

      int adet;

   

      printf("Kac adet sayi gireceksiniz : ");

      scanf("%d",&adet);

   

      int sayi[adet],i;

   

      for(i=0;i<adet;i++){

          printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

          scanf("%d",&sayi[i]);

      }

   

   

   

      for(i=0;i<adet;i++){

          printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

          scanf("%d",&sayi[i]);

      }

   

      sayilar(sayi,adet);  // Fonksiyonumuzu cagirdik ..

                           // diziyi fonksiyona gonderme kalibi boyledir..

   

      return 0;

  }

   

  // int toplam_bul( int dizi[ ], int boyut );

  // int toplam_bul( int *dizi, int boyut );

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 951 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

   

   

   

  double kirk=40,atmis=60;//Bunlar yüzde hesaplamada kullanılcak

  double birvize,birfinal,ikivize,ikifinal;//Burada tanımlananlar öğrencilerin vize ve final notları...

  double ucvize,ucfinal,dortvize,dortfinal,besvize,besfinal;//Burada tanımlananlar da öğrencilerin vize ve finalleri...

  double birort,bv,bf,iv,ifi,uv,uf,dv,df,bev,bef;//Bunlar vize ve finallerin yüzdelenmiş hali 

   

  int main()

  {

   

  //Veri girişi başlangıcı...

  printf("1. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&birvize);

  printf("1. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&birfinal);

  printf("2. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ikivize);

  printf("2. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ikifinal);

  printf("3. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ucvize);

  printf("3. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ucfinal);

  printf("4. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&dortvize);

  printf("4. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&dortfinal);

  printf("5. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&besvize);

  printf("5. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&besfinal);

   

   

   

  FILE *dosya;//Dosya işlemlerinin başlangıcı...

  dosya=fopen("not.txt","w");

   

  fprintf(dosya,"1. ogrenci:%lf-%lf\n2. ogrenci:%lf-%lf\n",birvize,birfinal,ikivize,ikifinal);

   

   

  fprintf(dosya,"3. ogrenci:%lf-%lf\n4. ogrenci:%lf-%lf\n5. ogrenci:%lf-%lf",ucvize,ucfinal,dortvize,dortfinal,besvize,besfinal);

   

   

   

  bv=(birvize*kirk)/100;//Ortalama alma işleminin başlangıcı...

  bf=(birfinal*atmis)/100;

   

  iv=(ikivize*kirk)/100;

  ifi=(ikifinal*atmis)/100;

   

  uv=(ucvize*kirk)/100;

  uf=(ucfinal*atmis)/100;

   

  dv=(dortvize*kirk)/100;

  df=(dortfinal*atmis)/100;

   

  bev=(besvize*kirk)/100;

  bef=(besfinal*atmis)/100;

   

  fprintf(dosya,"\n\n1. ogrenci ortalamasi=%lf\n2.ogrenci ortalamasi=%lf\n3.ogrenci ortalamasi=%lf\n4.ogrenci ortalamasi=%lf\n5.ogrenci ortalamasi=%lf\n",bv+bf,iv+ifi,uv+uf,dv+df,bev+bef);

   

  if(bv+bf<=84)

  {

  fprintf(dosya,"\n1. ogrenci geçemedi...");

  }

   

  if(iv+ifi<=84)

  {

  fprintf(dosya,"\n2. ogrenci geçemedi...");

  }

   

  if(uv+uf<=84)

  {

  fprintf(dosya,"\n3. ogrenci geçemedi...");

  }

   

  if(dv+df<=84)

  {

  fprintf(dosya,"\n4. ogrenci geçemedi...");

  }

   

  if(bev+bef<=84)

  {

  fprintf(dosya,"\n5. ogrenci geçemedi...");

  }

   

   

   

   

   

   

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 964 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  
  int main()
  {
  	int choice=0;
  	
  	while(true)
  	{
  		system("cls");
  		
  		printf("[1]---Rapid Shutdown.\n");
  		printf("[2]---Shutdown (With Time Delay).\n");
  		printf("[3]---Restart.\n");
  		printf("[4]---Sign Out.\n");
  		printf("[5]---View GUI.\n");
  		printf("[6]---Abort Process.\n\n");
  		
  		printf("Please choose from the list	:");
  			scanf("%d",&choice);
  
  		switch(choice)
  		{
  			case 1 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /p");
  				break;
  			}
  			case 2 :
  			{							
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /s");
  				break;
  			}	
  			case 3 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /r");
  				break;
  			}
  			case 4:
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /l");
  				break;
  			}
  			case 5 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /i");
  				break;
  			}
  			case 6 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /a");		
  				break;
  			}
  			default:
  			{
  				printf("\nInvalid selection. Please try again.\n\n");
  				getch();
  				continue;
  			}				
  		}
  	}	
  	
  	return 0;
  }

   

  İleti Kırıkkale/Kırıkkale, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
  Devamını oku
  Tıklanma: 734 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <ctype.h>

  #include <string.h>

   

  struct bilgi{

      char ad[20];

      char soyad[20];

      char no[15];

  }kayit;

   

  FILE *dosya1;

  FILE *dosya2;

  int k_ekle();

  int k_listele();

  int k_arama();

  int k_duzeltme();

  int k_silme();

   

  int main(){

      char dg;

      do{

          printf("[1] Kayit Ekle\n");

          printf("[2] Kayit Listele\n");

          printf("[3] Kayit Arama\n");

          printf("[4] Kayit Duzeltme\n");

          printf("[5] Kayit Silme\n");

          printf("[6] Cikis\n---------------------\n");

          printf("Deger giriniz :");

          dg=getche();

          printf("\n---------------------\n");

              switch (dg){

                  case '1':k_ekle(); break;

                  case '2':k_listele(); break;

                  case '3':k_arama(); break;

                  case '4':k_duzeltme(); break;

                  case '5':k_silme(); break;

                  case '6':break;

              }

      }while(dg!='6');

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      return 0;

  }

   

  int k_ekle(){

      char cv;

      system("CLS"); //Ekranı Temizler..

      printf("************>>> KAYIT EKLEME <<<****************\n");

      dosya1=fopen("rehberim.txt","a+");

      do{

          printf("Adi      :"); scanf("%s",&kayit.ad);

          printf("Soyadi   :"); scanf("%s",&kayit.soyad);

          printf("Numarasi :"); scanf("%s",&kayit.no);

   

          fprintf(dosya1,"%s\t%s\t%s\n",kayit.ad,kayit.soyad,kayit.no);

   

          printf("Eklemeye Devam edecek misiniz [e/h] ? :");

          cv=getche();

          printf("\n---------------------\n");

      }while(toupper(cv)=='E');

   

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_listele(){

      system("CLS");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

          struct bilgi kayitoku;

          printf("**********>>> KAYIT LISTESI <<<**********\n");

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s\n%s\n%s\n",&kayitoku.ad,&kayitoku.soyad,&kayitoku.no);

              printf("Ad    :%s",kayitoku.ad);

              printf("\nSoyad :%s",kayitoku.soyad);

              printf("\nNo    :%s",kayitoku.no);

              printf("\n- - - - - - - - - - - - -\n");

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_arama(){

   

      char soyadara[20];

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitara;

      system("CLS");

      printf("************>>> KAYIT ARAMA <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

      printf("Aramak istediginiz kisinin soyadi :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitara.ad,&kayitara.soyad,&kayitara.no);

              if(strstr(kayitara.soyad,soyadara)){

                  buldum=1;

                  printf("\n-----------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n-----------------------------------\n");

                  printf("\n%s Soyadinda Olan Kisinin Bilgileri:\n",soyadara);

                  printf("Ad    :%s",kayitara.ad);

                  printf("\nSoyad :%s",kayitara.soyad);

                  printf("\nNo    :%s",kayitara.no);

                  printf("\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

              }

          }

          if(buldum==0){

              printf("\n%s Soyadinda Kisi Bulunamadi...\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n",soyadara);

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_duzeltme(){

      char soyadara[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitduz;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT DUZELTME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

          printf("Kisinin Soyadini Giriniz :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitduz.ad,&kayitduz.soyad,&kayitduz.no);

                  if(strstr(kayitduz.soyad,soyadara)){

                      buldum=1;

                      printf("------------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n------------------------------------\n");

                      printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("Adi    :%s",kayitduz.ad);

                      printf("\nSoyadi :%s",kayitduz.soyad);

                      printf("\nNo     :%s\n",kayitduz.no); printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("'%s' Soyadli Kaydi Duzenlemek Istiyor musunuz [e/h] ? :",kayitduz.soyad);

                      cv=getche();

                      if(toupper(cv)=='E'){

                          printf("\n\n------------>>> KISI DUZENLEME <<<-------------\n");

                          printf("Ad     :"); scanf("%s",&kayitduz.ad);

                          printf("Soyadi :"); scanf("%s",&kayitduz.soyad);

                          printf("No     :"); scanf("%s",&kayitduz.no);

   

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                      else{

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                  }

                  else{

                      fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                  }

          }

          if(buldum==0){

          printf("\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n\n");

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

      printf("\n\n============>> Guncelleme Basariyla Kaydedildi... <<===============\n\n");

  }

   

  int k_silme(){

      char persondel[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitsil;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT SILME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)   printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      printf("Silmek Istediginiz Kisinin Soyadini giriniz :"); scanf("%s",&persondel);

      do{

         fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitsil.ad,&kayitsil.soyad,&kayitsil.no);

         if(strstr(kayitsil.soyad,persondel)){

              buldum=1;

              printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n");

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Adi    :%s\n",kayitsil.ad);

              printf("Soyadi :%s\n",kayitsil.soyad);

              printf("No     :%s\n",kayitsil.no);

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Bu Kaydi Silmek istediginize emin misiniz [e/h] ? :");

              cv=getche();

              if(toupper(cv)=='E'){

                  printf("\n---------------------------------------------\n'%s' Soyadindaki Kaydi Basariyla Sildiniz...\n---------------------------------------------\n",persondel);

              }

              else if(toupper(cv)=='H'){

                  printf("\n========>>> isleminiz iptal Edildi... <<<============\n\n");

                  fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

              }

         }

         else{

              fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

         }

      }while(!feof(dosya1));

          if(buldum==0){

              printf("--------------------------------------------\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n--------------------------------------------\n",persondel);

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1074 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir: