ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

 • Ana Sayfa
  Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • Kategoriler
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
Blog iletisi C Programlama Örnekleri olarak etiketlendi

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  Gerçek sayı türünden 301 elemanlı Puanlar isimli diziyi ve işaretsiz tamsayı türden baraj isimli değişkeni tanımlayın.  Kullanıcıdan Puanlar dizisinin tamamına değer okutun. baraj değişkenine değer okutun.  Puanlar dizisinin elemanlarından, limit değişkeninin değerinin %15 altında ve %15 üstünde olanların: o değerlerini   ve dizideki indis değerlerini yan yana ekrana yazdırın  o  toplamda kaç adet olduklarını da hesaplayarak ekrana yazdırın. 

#include <stdio.h> 

int main(){ 

float Puanlar[301];

unsigned int baraj;

int k,sayac; 

printf("Puanları giriniz\n");

for (k=0;k<301;k++)

 scanf("%f",&Puanlar[k]);

  printf("Baraji giriniz: ");

scanf("%d",&baraj);

  sayac=0;

for(k=0;k<301;k++)

if ((Puanlar[k]>baraj*0.85)&&(Puanlar[k]<baraj*1.15))

  {

  sayac++;

  printf("indis : %d deger :%f\n",k,Puanlar[k]);

  } 

printf("Toplam %d adet puan var",sayac);  

 

 

Devamını oku
Tıklanma: 152 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int fibonacci(int);
int main()
{
	int sira;
	printf("sira= ");
	scanf("%d",&sira);
	
	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
	getch();
}
 
fibonacci(int sira)
{
	int fib1,fib2,i,fib;
	
	fib1=1;
	fib2=1;
	for(i=3;i<=sira;i++)
	{
		fib=fib1+fib2;
		fib1=fib2;
		fib2=fib;
	}
	return fib;
}
Devamını oku
Tıklanma: 319 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
int fact(int);
int comb(int,int);
int per(int,int);
 
int main()
{
	int n=5,r=2,sonuc,select;
	printf("2 sayi giriniz\n");
	scanf("%d%d",&n,&r);
	
	do
	{
		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
		scanf("%d",&select);
	}
	while(select!=1 && select!=2);
	
	if(select==1)
	{
		sonuc=comb(n,r);
		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
	}
	else
	{
		sonuc=per(n,r);
		printf("permutasyon: %d",sonuc);
	}
	//getch();
}
 
int comb(int Cn, int Cr)
{
	int Csonuc;
	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
	return Csonuc;
}
 
int per(int Pn, int Pr)
{
	int Psonuc;
	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
	return Psonuc;
}
 
int fact(int Fx)
{
	int Fsonuc=1;
	for(int i=1;i<=Fx;i++)
	{
		Fsonuc=Fsonuc*i;
	}
	return Fsonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 353 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
int main() 
{
	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
        float a,i,n;
        short secenek=1;
        
        printf("dereceyi giriniz: ");
        scanf("%lf",&deg);
        
        if(deg>360.0)
        {
            deg=deg-360;
        }
        rad=deg*(3.1415926)/180;
        
        do
        {
            printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
            scanf("%i",&secenek);
        }
        while((secenek!=1)&(secenek!=2));
        
        if(secenek==1)
        {
        	
            for (n=0;n<=200;n++)
            {
                a=2*n+1;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                toplam=toplam+(terim);
            }
        }
        else if(secenek==2)
        {
            toplam=1;
            for (n=1;n<=200;n++)
            {
                a=2*n;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                toplam=toplam+terim;
            }
        }
        printf("\n=%.5lf",toplam);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 324 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
//Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>
 
int main() 
{
	double n,pi=0;
	for(n=0;n<10000;n++)
	{
		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
	}
	pi=4*pi;
	printf("%.10lf",pi);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 407 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
//görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG

#include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
Devamını oku
Tıklanma: 203 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
double turev(int,int);
double integral(int,int);
double h=0.000001;
 
int main() 
{
    int katsayi,kuvvet;
    double sonuc;
    short int secenek;
    printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
    printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
    scanf("%d",&katsayi);
    printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
    scanf("%d",&kuvvet);
      
    printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
    scanf("%d",&secenek);
    if(secenek==1)
    {
	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
    }
    else
    {
	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
        printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
    }
}
 
double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
{
	int x0;
      double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
	printf("x=");
	scanf("%d",&x0);
	
	fx0=pow(x0, dkuvvet);
	fx0=fx0*dkatsayi;
	x1=x0+h;
	fx1=pow(x1, dkuvvet);
	fx1=fx1*dkatsayi;
	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
      return turevSonuc;
}
 
double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
{
	int a,b;
      double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
      printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
	scanf("%d",&a);
	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
	scanf("%d",&b);
	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
	{
	    F=pow(x, ikuvvet);
		F=F*ikatsayi;
		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
	}
	Filk=pow(a, ikuvvet);
	Filk=Filk*ikatsayi;
	Fson=pow(b, ikuvvet);
	Fson=Fson*ikatsayi;
	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
	return integralSonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 242 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
    char s[40],gecici;
    int i,k=0,m=0;
    printf("Ters cevirmek istediginiz cumleyi giriniz : \n");
    gets(s);
    while(s[k]!='\0')
    {
        k++;

    }
    m=k;
    for(i=0;i<k/2;i++)
    {
        gecici=s[k-i-1];
        s[k-i-1]=s[i];
        s[i]=gecici;   
    }
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        if(s[i]==' ')
        {
            printf(" ");
        }
        else
        {
            printf("%c",s[i]);
        }
    }
   
}

Devamını oku
Tıklanma: 329 1 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

1: İsimler ve sayılar girilir.
2: end yazılır.
3: isimler yazılır.
4:end yazılır.
5:o isme karşılık sayıları gösterir(yoksa - basar)

 

 

------------

#include <stdio.h>

#include<string.h>

 

 

int main()

{

   int i=0,j,c,d=0,e,f=0,count=0;

   int ar[100];

   char a[4]={'e','n','d','\0'},b[100][15],ca[100][15];

   

while(1)

{

scanf("%s",b[i]);

j= strcmp(a , b[i]);

if(j!=0)

{

scanf("%d",&c);

 

 ar[d]=c;

 d++;

}

 

else 

break;

 

i++;

}

 

i=0;

while(1)

{

 

 

 

 

scanf("%s",ca[i]);

 

e = strcmp(a , ca[i]);

 

if(e!=0)

{

i++;

count++;

continue;

}

else

{

for(i=0;i<count;i++)

{

for(j=0;j<d;j++)

{

c= strcmp(ca[i],b[j]);

 

if(c==0)

{

printf("%s ",ca[i]);

printf("%d\n",ar[f]); 

break;

}

f++;

if(j==d-1)

printf("-\n");

}

f=0;

}

 

 

}

if(i==count)

break;

 

}

 

 return 0;  

}

Devamını oku
Tıklanma: 380 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

 

int main()

{

 

 

    printf("\t*************/ Anket Olusturmak icin Hosgeldiniz /*************\n");

    char adi;

 

 

    int a, b,i,j;

 

 

printf("\t Anket adini Giriniz\n");

   scanf("%s",&adi);

 

printf("\n\t\t\t %s anketi \n",&adi );

 

 

  printf("soru sayisini giriniz=\n");

    scanf("%d",&a);

    printf("cevap sikki sayisini giriniz=\n");

    scanf("%d", &b);

 

 

    char soru[a][100];

 

    char cevap[a][b][50];

    for (i=0;i<a;i++){

   printf("%d. soru  giriniz=",i+1);

 

    scanf(" %s",&soru[i]);

    fflush(stdin);

 

    for (j=0; j<b;j++){

        printf("%d. Sikki giriniz =",j+1);

        scanf(" %s",&cevap[i][j]);

        fflush(stdin);

 

 

    }

    }

    for (i=0;i<a;i++){

        printf("%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

        getchar();

            for(j=0;j<b;j++){

                printf("[ ] %s\n",cevap[i][j]);

            }

            getchar();

    }

 

 getchar();

 

  FILE* hedef;

  hedef= fopen("anket.txt","w+");

  fprintf(hedef,"%s anketi \t\n",&adi);

  for (i=0;i<a;i++){

        fprintf(hedef,"%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

 

            for(j=0;j<b;j++){

                fprintf(hedef,"[ ] %s\n",cevap[i][j]);

            }

 

    }

 

 

 

 

 getchar();

 

 fclose(hedef);

 

return 0;

 

}

İleti Kötekli, 48000 Muğla Merkez/Muğla, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
Devamını oku
Tıklanma: 347 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

 

double fonk(double x){

 

return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

 

}

 

int main()

{

    double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

 

    double tol=0.00001,hata;

    int i;

 

for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

    if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

        if(fonk(a)*fonk(r)<0){

 

    b=r;

    }

    else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

    a=r;

    }

                r=(a+b)/2;

 

}

    hata=fabs(a-b);

 

    printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

 

 

}

 

 

}

 

 

 

Devamını oku
Tıklanma: 648 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include

int main()

{

surayagit: printf("nnDunyanin en pahali 10 futbolcusu ve fiyatlari");

printf("nLutfen futbolcularin degerlerini ogrenmek icin bastaki numaralarini yaziniz..");

printf("nEn degerli 10 oyuncu : n1-Lionel Messi n2-Eden Hazard n3-Cristiano Ronaldo n4-Neymar junior n5-Sergio Aguero n6-Raheem Sterling n7-Paul Pogba n8-Diego Costa n9-Alexis Sanchez n10-James Rodriguez");

int secim;

printf("nLutfen bir oyuncunun sira numarasini giriniz :"); scanf("%d",&secim);

switch(secim)

{

case 10: printf("n10. James Rodriguez ()Real Madrid) - 62.5-68.8 milyon Euro"); break;

case 9:   printf("n9. Alexis Sanchez (Arsenal) - 67.8-74.6 milyon Euro"); break;

case 8:     printf("n8. Diego Costa (Chelsea) - 69.9-76.9 milyon Euro"); break;

case 7:     printf("n7. Paul Pogba (Juventus) - 70.3-77.3 milyon Euro"); break;

case 6:  printf("n6. Raheem Sterling (Manchester C.) - 73.7-81.0 milyon Euro"); break;

case 5:    printf("n5. Sergio Aguero (Manchester C.) - 78.2-86.0 milyon Euro"); break;

case 4:    printf("n4. Neymar Júnior (Barcelona) - 89.6-98.5 milyon Euro"); break;

case 3:   printf("n3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 113.3-124.7 milyon Euro"); break;

case 2:    printf("n2. Eden Hazard (Chelsea) - 135.4-148.9 milyon Euro"); break;

case 1:     printf("n1. Lionel Messi (Barcelona) - 255.3-280.8 milyon Euro"); break;

 

default: printf("nlutfen oyuncularin numaralarini dogru giriniz");

}

goto surayagit;

 

 

 

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 660 1 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

/*

Name: 

Copyright: 

Author: Bahtiyar ARPACIK

Date: 30.07.15 00:14

Description:Klavyeden girilen bir kelimenin kaç harf olduğunu bulan program 

*/

#include<stdio.h>

#include<ctype.h>

 

#define SIZE1000

int main()

{

int k;

char kelime[SIZE];

printf("Kelimeyi Giriniz :");

gets(kelime);//kalvyeden kelime alınıyor.

puts(kelime);//Klavyeden alınan kelime ekrana yazdırılıyor.

//kelimenin sonunda bulunan null karakterine kadar for döngüsünde bulunan k değeri artırılıyor.

//En son  çıkan k değeri kelime sayısını vermektedir.

//if koşulu klavyeden boşluk karakteri basıldıktan sonraki kelimeleri almaz.

//else ifadesi ise Boşluk karakterine basılmışsa break deyimiyle döngüden çıkılmasını sağlar.

for (k=0; kelime[k] !='\0'; ++k)

if (!isspace(kelime[k]))

;

else

break;

printf("\nGirilen ilk kelimede %d tane harf vardir!",k);//Harf sayısı ekrana yazdırılıyor.

return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 1058 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

//kodun calısma mantıgı bırakılan boslukları sayması.

int main()

{

   char cumle[100];

   int sayac=1,i=0;//sayacın 1'den baslaması tek kelimelik cümlelerde 0 değerini döndürmemek istememiz.

 

   printf("Cumlenizi giriniz\n");

   gets(cumle);

   for(i;istrlen(cumle);i++){  //strlen(cumle) bizim klavyeden girdiğimiz cümlenin uzunluğu: n=17; gibi.

   if(cumle[i]==' '){ //dongumuz girdiğimiz cümlede ilk harfinden son harfine kadar teker teker ilerliyor.Bosluk oldugunda sayacı 1 arttırıyor.

   sayac++;

   }

   }

   printf("--%s-- cumlesi %d kelimeden olusmustur.",cumle,sayac);

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 678 1 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

 

char msj[]="Emin ATES";

char pass[]="1234";

char s_msj[100];

int i;

char girilen_sifre[100];

 

int main(int argc, char *argv[])

{

system("color fc");

    int uzunluk=strlen(msj);

    //önce mesajı şifrele

    for(i=0;i<uzunluk;i++)

    {

        int krkter_kodu=pass[i%10];

        s_msj[i]=msj[i]+krkter_kodu;                  

    }

      

 printf("sifreli_mesaj=%s",s_msj);

 printf("\nlutfen sifreyi giriniz:");

 gets(girilen_sifre);

 

 if(strcmp(girilen_sifre,pass)==0)

 {

   for(i=0;i<uzunluk;i++)

    {

        int krkter_kodu=pass[i%10];

        s_msj[i]=s_msj[i]-krkter_kodu;                  

    } 

    printf("sifrelisi cozulmus mesaj=%s",s_msj);

 }

 else

 {

    puts("sifre hatali");  

 }

 

 

  

  getch();

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 517 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

//Kabarcık Sıralama | Bubble Short

int main(int argc, char** argv) {

 

int dizi[4]={12,10,9,3},i,j,x;

//Dizinin sıralanmadan önceki halini ekrana yazdıralım...

printf("Siralanmadan once\n");

for(i=0;i<4;i++)

    printf("%3d",dizi[i]);

//Sıralama işlemini yapalım...   

for(i=0;i<3;i++)

{

    for(j=0;j<3-i;j++)

    {

        //Eğer bir önceki eleman bir sonrakinden büyükse...

        if(dizi[j]>dizi[j+1])

        {

            //Elemanları yer değiştirelim...

            int gecici=dizi[j];

            dizi[j]=dizi[j+1];

            dizi[j+1]=gecici;

        }

    }

    //Her iterasyonda aldığı dizinin aldığı durumu yazdıralım...

    printf("\n%d. Iterasyon\n",i);

    for(x=0;x<4;x++)

        printf("%3d",dizi[x]);

}

//Dizinin sıralama sonrası halini yazdıralım...

printf("\nSiralama sonrasi\n");

for(i=0;i<4;i++)

{

    printf("%3d",dizi[i]);

}

    return (EXIT_SUCCESS);

}

Devamını oku
Tıklanma: 856 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

 

 

int sayilar(int sayilar[],int n){

    int i;

 

    for(i=0;i<n;i++){  // dizideki sayilari ekrana gonderdik..

        printf("\n%d. sayi : %d",i+1,sayilar[i]);

    }

}

 

 

int main(){

    int adet;

 

    printf("Kac adet sayi gireceksiniz : ");

    scanf("%d",&adet);

 

    int sayi[adet],i;

 

    for(i=0;i<adet;i++){

        printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

        scanf("%d",&sayi[i]);

    }

 

 

 

    for(i=0;i<adet;i++){

        printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

        scanf("%d",&sayi[i]);

    }

 

    sayilar(sayi,adet);  // Fonksiyonumuzu cagirdik ..

                         // diziyi fonksiyona gonderme kalibi boyledir..

 

    return 0;

}

 

// int toplam_bul( int dizi[ ], int boyut );

// int toplam_bul( int *dizi, int boyut );

 

Devamını oku
Tıklanma: 852 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

 

 

 

double kirk=40,atmis=60;//Bunlar yüzde hesaplamada kullanılcak

double birvize,birfinal,ikivize,ikifinal;//Burada tanımlananlar öğrencilerin vize ve final notları...

double ucvize,ucfinal,dortvize,dortfinal,besvize,besfinal;//Burada tanımlananlar da öğrencilerin vize ve finalleri...

double birort,bv,bf,iv,ifi,uv,uf,dv,df,bev,bef;//Bunlar vize ve finallerin yüzdelenmiş hali 

 

int main()

{

 

//Veri girişi başlangıcı...

printf("1. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&birvize);

printf("1. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&birfinal);

printf("2. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ikivize);

printf("2. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ikifinal);

printf("3. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ucvize);

printf("3. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ucfinal);

printf("4. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&dortvize);

printf("4. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&dortfinal);

printf("5. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&besvize);

printf("5. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&besfinal);

 

 

 

FILE *dosya;//Dosya işlemlerinin başlangıcı...

dosya=fopen("not.txt","w");

 

fprintf(dosya,"1. ogrenci:%lf-%lf\n2. ogrenci:%lf-%lf\n",birvize,birfinal,ikivize,ikifinal);

 

 

fprintf(dosya,"3. ogrenci:%lf-%lf\n4. ogrenci:%lf-%lf\n5. ogrenci:%lf-%lf",ucvize,ucfinal,dortvize,dortfinal,besvize,besfinal);

 

 

 

bv=(birvize*kirk)/100;//Ortalama alma işleminin başlangıcı...

bf=(birfinal*atmis)/100;

 

iv=(ikivize*kirk)/100;

ifi=(ikifinal*atmis)/100;

 

uv=(ucvize*kirk)/100;

uf=(ucfinal*atmis)/100;

 

dv=(dortvize*kirk)/100;

df=(dortfinal*atmis)/100;

 

bev=(besvize*kirk)/100;

bef=(besfinal*atmis)/100;

 

fprintf(dosya,"\n\n1. ogrenci ortalamasi=%lf\n2.ogrenci ortalamasi=%lf\n3.ogrenci ortalamasi=%lf\n4.ogrenci ortalamasi=%lf\n5.ogrenci ortalamasi=%lf\n",bv+bf,iv+ifi,uv+uf,dv+df,bev+bef);

 

if(bv+bf<=84)

{

fprintf(dosya,"\n1. ogrenci geçemedi...");

}

 

if(iv+ifi<=84)

{

fprintf(dosya,"\n2. ogrenci geçemedi...");

}

 

if(uv+uf<=84)

{

fprintf(dosya,"\n3. ogrenci geçemedi...");

}

 

if(dv+df<=84)

{

fprintf(dosya,"\n4. ogrenci geçemedi...");

}

 

if(bev+bef<=84)

{

fprintf(dosya,"\n5. ogrenci geçemedi...");

}

 

 

 

 

 

 

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 876 1 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int main()
{
	int choice=0;
	
	while(true)
	{
		system("cls");
		
		printf("[1]---Rapid Shutdown.\n");
		printf("[2]---Shutdown (With Time Delay).\n");
		printf("[3]---Restart.\n");
		printf("[4]---Sign Out.\n");
		printf("[5]---View GUI.\n");
		printf("[6]---Abort Process.\n\n");
		
		printf("Please choose from the list	:");
			scanf("%d",&choice);

		switch(choice)
		{
			case 1 :
			{
				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /p");
				break;
			}
			case 2 :
			{							
				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /s");
				break;
			}	
			case 3 :
			{
				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /r");
				break;
			}
			case 4:
			{
				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /l");
				break;
			}
			case 5 :
			{
				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /i");
				break;
			}
			case 6 :
			{
				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /a");		
				break;
			}
			default:
			{
				printf("\nInvalid selection. Please try again.\n\n");
				getch();
				continue;
			}				
		}
	}	
	
	return 0;
}

 

İleti Kırıkkale/Kırıkkale, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
Devamını oku
Tıklanma: 649 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

 

struct bilgi{

    char ad[20];

    char soyad[20];

    char no[15];

}kayit;

 

FILE *dosya1;

FILE *dosya2;

int k_ekle();

int k_listele();

int k_arama();

int k_duzeltme();

int k_silme();

 

int main(){

    char dg;

    do{

        printf("[1] Kayit Ekle\n");

        printf("[2] Kayit Listele\n");

        printf("[3] Kayit Arama\n");

        printf("[4] Kayit Duzeltme\n");

        printf("[5] Kayit Silme\n");

        printf("[6] Cikis\n---------------------\n");

        printf("Deger giriniz :");

        dg=getche();

        printf("\n---------------------\n");

            switch (dg){

                case '1':k_ekle(); break;

                case '2':k_listele(); break;

                case '3':k_arama(); break;

                case '4':k_duzeltme(); break;

                case '5':k_silme(); break;

                case '6':break;

            }

    }while(dg!='6');

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    return 0;

}

 

int k_ekle(){

    char cv;

    system("CLS"); //Ekranı Temizler..

    printf("************>>> KAYIT EKLEME <<<****************\n");

    dosya1=fopen("rehberim.txt","a+");

    do{

        printf("Adi      :"); scanf("%s",&kayit.ad);

        printf("Soyadi   :"); scanf("%s",&kayit.soyad);

        printf("Numarasi :"); scanf("%s",&kayit.no);

 

        fprintf(dosya1,"%s\t%s\t%s\n",kayit.ad,kayit.soyad,kayit.no);

 

        printf("Eklemeye Devam edecek misiniz [e/h] ? :");

        cv=getche();

        printf("\n---------------------\n");

    }while(toupper(cv)=='E');

 

    fclose(dosya1);

}

 

int k_listele(){

    system("CLS");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    else{

        struct bilgi kayitoku;

        printf("**********>>> KAYIT LISTESI <<<**********\n");

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s\n%s\n%s\n",&kayitoku.ad,&kayitoku.soyad,&kayitoku.no);

            printf("Ad    :%s",kayitoku.ad);

            printf("\nSoyad :%s",kayitoku.soyad);

            printf("\nNo    :%s",kayitoku.no);

            printf("\n- - - - - - - - - - - - -\n");

        }

    }

    fclose(dosya1);

}

 

int k_arama(){

 

    char soyadara[20];

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitara;

    system("CLS");

    printf("************>>> KAYIT ARAMA <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    else{

    printf("Aramak istediginiz kisinin soyadi :"); scanf("%s",&soyadara);

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitara.ad,&kayitara.soyad,&kayitara.no);

            if(strstr(kayitara.soyad,soyadara)){

                buldum=1;

                printf("\n-----------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n-----------------------------------\n");

                printf("\n%s Soyadinda Olan Kisinin Bilgileri:\n",soyadara);

                printf("Ad    :%s",kayitara.ad);

                printf("\nSoyad :%s",kayitara.soyad);

                printf("\nNo    :%s",kayitara.no);

                printf("\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

            }

        }

        if(buldum==0){

            printf("\n%s Soyadinda Kisi Bulunamadi...\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n",soyadara);

        }

    }

    fclose(dosya1);

}

 

int k_duzeltme(){

    char soyadara[20];

    char cv;

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitduz;

    system("CLS");

    printf("**************>>> KAYIT DUZELTME <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL){

        printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

        exit(0);

    }

    if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL){

        printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

        exit(0);

    }

        printf("Kisinin Soyadini Giriniz :"); scanf("%s",&soyadara);

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitduz.ad,&kayitduz.soyad,&kayitduz.no);

                if(strstr(kayitduz.soyad,soyadara)){

                    buldum=1;

                    printf("------------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n------------------------------------\n");

                    printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                    printf("Adi    :%s",kayitduz.ad);

                    printf("\nSoyadi :%s",kayitduz.soyad);

                    printf("\nNo     :%s\n",kayitduz.no); printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                    printf("'%s' Soyadli Kaydi Duzenlemek Istiyor musunuz [e/h] ? :",kayitduz.soyad);

                    cv=getche();

                    if(toupper(cv)=='E'){

                        printf("\n\n------------>>> KISI DUZENLEME <<<-------------\n");

                        printf("Ad     :"); scanf("%s",&kayitduz.ad);

                        printf("Soyadi :"); scanf("%s",&kayitduz.soyad);

                        printf("No     :"); scanf("%s",&kayitduz.no);

 

                        fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                    }

                    else{

                        fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                    }

                }

                else{

                    fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                }

        }

        if(buldum==0){

        printf("\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n\n");

        }

    fclose(dosya1);

    fclose(dosya2);

    remove("rehberim.txt");

    rename("gecici.txt","rehberim.txt");

    printf("\n\n============>> Guncelleme Basariyla Kaydedildi... <<===============\n\n");

}

 

int k_silme(){

    char persondel[20];

    char cv;

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitsil;

    system("CLS");

    printf("**************>>> KAYIT SILME <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)   printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    printf("Silmek Istediginiz Kisinin Soyadini giriniz :"); scanf("%s",&persondel);

    do{

       fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitsil.ad,&kayitsil.soyad,&kayitsil.no);

       if(strstr(kayitsil.soyad,persondel)){

            buldum=1;

            printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n");

            printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

            printf("Adi    :%s\n",kayitsil.ad);

            printf("Soyadi :%s\n",kayitsil.soyad);

            printf("No     :%s\n",kayitsil.no);

            printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

            printf("Bu Kaydi Silmek istediginize emin misiniz [e/h] ? :");

            cv=getche();

            if(toupper(cv)=='E'){

                printf("\n---------------------------------------------\n'%s' Soyadindaki Kaydi Basariyla Sildiniz...\n---------------------------------------------\n",persondel);

            }

            else if(toupper(cv)=='H'){

                printf("\n========>>> isleminiz iptal Edildi... <<<============\n\n");

                fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

            }

       }

       else{

            fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

       }

    }while(!feof(dosya1));

        if(buldum==0){

            printf("--------------------------------------------\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n--------------------------------------------\n",persondel);

        }

    fclose(dosya1);

    fclose(dosya2);

    remove("rehberim.txt");

    rename("gecici.txt","rehberim.txt");

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 985 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir: