ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

 • Ana Sayfa
  Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • Kategoriler
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
Blog iletisi Operatörler olarak etiketlendi

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int fibonacci(int);
int main()
{
	int sira;
	printf("sira= ");
	scanf("%d",&sira);
	
	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
	getch();
}
 
fibonacci(int sira)
{
	int fib1,fib2,i,fib;
	
	fib1=1;
	fib2=1;
	for(i=3;i<=sira;i++)
	{
		fib=fib1+fib2;
		fib1=fib2;
		fib2=fib;
	}
	return fib;
}
Devamını oku
Tıklanma: 319 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
int main() 
{
	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
        float a,i,n;
        short secenek=1;
        
        printf("dereceyi giriniz: ");
        scanf("%lf",&deg);
        
        if(deg>360.0)
        {
            deg=deg-360;
        }
        rad=deg*(3.1415926)/180;
        
        do
        {
            printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
            scanf("%i",&secenek);
        }
        while((secenek!=1)&(secenek!=2));
        
        if(secenek==1)
        {
        	
            for (n=0;n<=200;n++)
            {
                a=2*n+1;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                toplam=toplam+(terim);
            }
        }
        else if(secenek==2)
        {
            toplam=1;
            for (n=1;n<=200;n++)
            {
                a=2*n;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                toplam=toplam+terim;
            }
        }
        printf("\n=%.5lf",toplam);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 324 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
//Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>
 
int main() 
{
	double n,pi=0;
	for(n=0;n<10000;n++)
	{
		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
	}
	pi=4*pi;
	printf("%.10lf",pi);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 407 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
//görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG

#include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
Devamını oku
Tıklanma: 203 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
double turev(int,int);
double integral(int,int);
double h=0.000001;
 
int main() 
{
    int katsayi,kuvvet;
    double sonuc;
    short int secenek;
    printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
    printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
    scanf("%d",&katsayi);
    printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
    scanf("%d",&kuvvet);
      
    printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
    scanf("%d",&secenek);
    if(secenek==1)
    {
	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
    }
    else
    {
	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
        printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
    }
}
 
double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
{
	int x0;
      double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
	printf("x=");
	scanf("%d",&x0);
	
	fx0=pow(x0, dkuvvet);
	fx0=fx0*dkatsayi;
	x1=x0+h;
	fx1=pow(x1, dkuvvet);
	fx1=fx1*dkatsayi;
	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
      return turevSonuc;
}
 
double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
{
	int a,b;
      double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
      printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
	scanf("%d",&a);
	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
	scanf("%d",&b);
	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
	{
	    F=pow(x, ikuvvet);
		F=F*ikatsayi;
		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
	}
	Filk=pow(a, ikuvvet);
	Filk=Filk*ikatsayi;
	Fson=pow(b, ikuvvet);
	Fson=Fson*ikatsayi;
	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
	return integralSonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 242 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    printf("------------  Diyarbakir Ilinin Temmuz Ayi Sicakliklari  ---------------\n\n");

    int i,j,ay[5][7],t=0,max=0;

    float ort;

 

    srand(time(0));

    printf("\t");

    printf("\tPt\tSa\tCr\tPe\tCu\tCt\tPz\n");

    printf("\t\t--\t--\t--\t--\t--\t--\t--\n");

    for(i=0;i<5;i++){

        printf("%d.Hafta\t\t",i+1);

 

        for(j=0;j<7;j++){

            ay[i][j]=5+rand()%37;

            t+=ay[i][j];

            printf("%d\t",ay[i][j]);

                if(max<ay[i][j]){

                    max=ay[i][j];

                }

        }

        printf("\n--------------------------------------------------------------------\n");

        printf("\n");

    }

    ort=(float)t/35;

    printf("Temmuz Ayinin Maksimum Sicaklik degeri = %d",max);

    printf("\nTemmuz Ayinin Sicaklik Ortalamasi      = %.2f\n\n",ort);

    printf("--------------------------------------------------------------------\n\n");

 

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 739 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    int sayi,i,j,a,b=0,c=0;

    printf("sayi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

    printf("\n");

 

    srand(time(NULL));

    for(i=0;i<sayi;i++){

        for(j=0;j<sayi;j++){

            a=rand()%2;

            printf("%d\t",a);

                if(a==0){

                    b++;

                }

                else{

                    c++;

                }

        }

        printf("\n");

    }

    printf("\nMatristeki 0 'larin sayisi = %d\n",b);

    printf("Matristeki 1 'lerin sayisi = %d\n\n\n",c);

 

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 649 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    int s1,s2,i=0;

 

    srand(time(NULL)); //rastgele sayi almak icin..

    s1=rand()%100;

    s2=rand()%100;

    printf(" %d - %d arasindaki cift sayilar.\n\n",s1,s2);

    printf("\t\t\tCIFT SAYILAR\n\n");

 

    if(s1<s2){

            for(s1;s1<=s2;s1++){

                if(s1%2==0){

                    printf("%d\t",s1);

                    i++;

                    s1++;

                }

            }

    }

    else{

        for(s2;s2<=s1;s2++){

            if(s2%2==0){

                printf("%d\t",s2);

                i++;

                s2++;

            }

        }

    }

    printf("\n\nCift sayilarin sayisi : %d \n\n",i);

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 701 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int secim;

    float tutar,say1,say2,fark;

    printf("\t\t\tT E D A S\n\n");

AA8:printf("Isyeri icin : 0 (sifir)\nMesken icin : 1 (bir)\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

 

   switch (secim){

        case 0:{

AA12:       printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

            printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

            fark=say2-say1;

 

                if(say1>say2){

                    printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                }

                else{

                    tutar=(fark)*2;

                    printf("\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                }

            break;

        }

        case 1:{

            printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

            printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

            fark=say2-say1;

                if(say1>say2){

                    printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                }

                else{

                    if(fark<=50){

                        tutar=fark*1;

                        printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                    }

                    else{

                        tutar=50*1;

                        fark=fark-50;

 

                        if(fark>0){

                            tutar=tutar+fark*2;

                            fark=fark-100;

                        }

                        if(fark>0){

                            tutar=tutar+fark*3;

                        }

                        printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                    }

                }

            break;

        }

        default:printf("Lutfen '0' yada '1' degerini giriniz..\a\a\n\n"); goto AA8; break;

   }

   system("PAUSE");

   printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

   getch();

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 667 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int sayi,toplam,i;

a7: printf("Sayiyi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

    printf("\n");

    toplam=0;

    for(i=1;i<sayi;i++){

 

        if(sayi%i==0){

            toplam+=i;

            printf("%d + ",i);

        }

    }

    printf("0 = %d",toplam);

 

    if(toplam==sayi){

        printf("\n\n  %d sayisi Bir MUKEMMEL sayidir..\n\n",sayi);

    }

    else{

        printf("\n\n %d sayisi MUKEMMEL sayi degildir..\n\n",sayi); goto a7;

    }

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 657 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int i,j,asal;

    for(i=100;i<=999;i++){

       asal=1;

 

       for(j=2;j<i;j++){

 

            if(i%j==0){

              asal=0;  break;

            }

       }

                if(asal==1){

                printf("%d\t",i);

                }

    }

 

    printf("\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

 

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 1158 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int sayilar[3],i,a,b,c;

    for(i=0;i<3;i++){

AA7:    printf("%d. Sayiyi giriniz : ",i+1); scanf("%d",&sayilar[i]);

        if(sayilar[i]<=7 && sayilar[i]>=0){

            continue; //Programa islem yaptirmadan devam ettirir..

        }

        else{

            printf("Lutfen 0-7 araliginda sayi giriniz..\a\a\a\n"); goto AA7;

        }

    }

         a=sayilar[0];

         b=sayilar[1];

         c=sayilar[2];

         printf("\n");

        for(i=0;i<=7;i++)

        {

            if(i==a||i==b||i==c){

                continue;

            }else{

                printf("%d\t",i);

            }

        }

        printf("\n\n");

        system("PAUSE");

        printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

        getch();

        return 0;

}

İleti Diyarbakır, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
Devamını oku
Tıklanma: 516 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
Devamını oku
Tıklanma: 715 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

struct bilgi

{

    char ad_soyad[999],memleket[999];

    int tel;

 

}blg[];

 

int main()

{

    int adet,i,secim;

    printf("Kac kisi kaydedeceksiniz ? :"); scanf("%d",&adet);

 

 

    for(i=0;i<adet;i++)

    {

        printf("\n%d. Kisinin adi soyadi :",i+1);   fflush(stdin);  gets(blg[i].ad_soyad);

        printf("%s 'nin memleketi  :",blg[i].ad_soyad); gets(blg[i].memleket);

        printf("%s 'nin telefon numarasi  :",blg[i].ad_soyad); scanf("%d",&blg[i].tel);

 

AB23:   printf("\nAileden biriyse 1 'e\nArkadaslardan ise 2 'ye basiniz : "); scanf("%d",&secim);

        if(secim==1 || secim==2)

        {

        if(secim==1)

        {

        FILE *rehberim;

        rehberim=fopen("Aile rehberi.txt","w");

 

        fprintf(rehberim,"%d. Ad soyad         : %s\n",i+1,blg[i].ad_soyad);

        fprintf(rehberim,"%d. Memleketi        : %s\n",i+1,blg[i].memleket);

        fprintf(rehberim,"%d. Telefon numarasi : %d\n",i+1,blg[i].tel);

 

        fclose(rehberim);

        }

        else

        {

        FILE *rehberim;

        rehberim=fopen("Arkadaslar rehberi.txt","w");

 

        fprintf(rehberim,"%d. Ad soyad         : %s\n",i+1,blg[i].ad_soyad);

        fprintf(rehberim,"%d. Memleketi        : %s\n",i+1,blg[i].memleket);

        fprintf(rehberim,"%d. Telefon numarasi : %d\n",i+1,blg[i].tel);

        fclose(rehberim);

        }

        }

        else

        {

            printf("\nLutfen 1 veya 2 ye basiniz..\n\a\a"); goto AB23;

        }

 

    }

    printf("\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n\n");

 

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 804 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0