ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

 • Ana Sayfa
  Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • Kategoriler
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
Blog iletisi Karşılaştırma Deyimleri olarak etiketlendi

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
int main() 
{
	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
        float a,i,n;
        short secenek=1;
        
        printf("dereceyi giriniz: ");
        scanf("%lf",&deg);
        
        if(deg>360.0)
        {
            deg=deg-360;
        }
        rad=deg*(3.1415926)/180;
        
        do
        {
            printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
            scanf("%i",&secenek);
        }
        while((secenek!=1)&(secenek!=2));
        
        if(secenek==1)
        {
        	
            for (n=0;n<=200;n++)
            {
                a=2*n+1;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                toplam=toplam+(terim);
            }
        }
        else if(secenek==2)
        {
            toplam=1;
            for (n=1;n<=200;n++)
            {
                a=2*n;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                toplam=toplam+terim;
            }
        }
        printf("\n=%.5lf",toplam);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 324 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
    char s[40],gecici;
    int i,k=0,m=0;
    printf("Ters cevirmek istediginiz cumleyi giriniz : \n");
    gets(s);
    while(s[k]!='\0')
    {
        k++;

    }
    m=k;
    for(i=0;i<k/2;i++)
    {
        gecici=s[k-i-1];
        s[k-i-1]=s[i];
        s[i]=gecici;   
    }
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        if(s[i]==' ')
        {
            printf(" ");
        }
        else
        {
            printf("%c",s[i]);
        }
    }
   
}

Devamını oku
Tıklanma: 329 1 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

 

double fonk(double x){

 

return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

 

}

 

int main()

{

    double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

 

    double tol=0.00001,hata;

    int i;

 

for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

    if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

        if(fonk(a)*fonk(r)<0){

 

    b=r;

    }

    else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

    a=r;

    }

                r=(a+b)/2;

 

}

    hata=fabs(a-b);

 

    printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

 

 

}

 

 

}

 

 

 

Devamını oku
Tıklanma: 648 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <ctype.h>

#include <string.h>

 

struct bilgi{

    char ad[20];

    char soyad[20];

    char no[15];

}kayit;

 

FILE *dosya1;

FILE *dosya2;

int k_ekle();

int k_listele();

int k_arama();

int k_duzeltme();

int k_silme();

 

int main(){

    char dg;

    do{

        printf("[1] Kayit Ekle\n");

        printf("[2] Kayit Listele\n");

        printf("[3] Kayit Arama\n");

        printf("[4] Kayit Duzeltme\n");

        printf("[5] Kayit Silme\n");

        printf("[6] Cikis\n---------------------\n");

        printf("Deger giriniz :");

        dg=getche();

        printf("\n---------------------\n");

            switch (dg){

                case '1':k_ekle(); break;

                case '2':k_listele(); break;

                case '3':k_arama(); break;

                case '4':k_duzeltme(); break;

                case '5':k_silme(); break;

                case '6':break;

            }

    }while(dg!='6');

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    return 0;

}

 

int k_ekle(){

    char cv;

    system("CLS"); //Ekranı Temizler..

    printf("************>>> KAYIT EKLEME <<<****************\n");

    dosya1=fopen("rehberim.txt","a+");

    do{

        printf("Adi      :"); scanf("%s",&kayit.ad);

        printf("Soyadi   :"); scanf("%s",&kayit.soyad);

        printf("Numarasi :"); scanf("%s",&kayit.no);

 

        fprintf(dosya1,"%s\t%s\t%s\n",kayit.ad,kayit.soyad,kayit.no);

 

        printf("Eklemeye Devam edecek misiniz [e/h] ? :");

        cv=getche();

        printf("\n---------------------\n");

    }while(toupper(cv)=='E');

 

    fclose(dosya1);

}

 

int k_listele(){

    system("CLS");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    else{

        struct bilgi kayitoku;

        printf("**********>>> KAYIT LISTESI <<<**********\n");

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s\n%s\n%s\n",&kayitoku.ad,&kayitoku.soyad,&kayitoku.no);

            printf("Ad    :%s",kayitoku.ad);

            printf("\nSoyad :%s",kayitoku.soyad);

            printf("\nNo    :%s",kayitoku.no);

            printf("\n- - - - - - - - - - - - -\n");

        }

    }

    fclose(dosya1);

}

 

int k_arama(){

 

    char soyadara[20];

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitara;

    system("CLS");

    printf("************>>> KAYIT ARAMA <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    else{

    printf("Aramak istediginiz kisinin soyadi :"); scanf("%s",&soyadara);

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitara.ad,&kayitara.soyad,&kayitara.no);

            if(strstr(kayitara.soyad,soyadara)){

                buldum=1;

                printf("\n-----------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n-----------------------------------\n");

                printf("\n%s Soyadinda Olan Kisinin Bilgileri:\n",soyadara);

                printf("Ad    :%s",kayitara.ad);

                printf("\nSoyad :%s",kayitara.soyad);

                printf("\nNo    :%s",kayitara.no);

                printf("\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

            }

        }

        if(buldum==0){

            printf("\n%s Soyadinda Kisi Bulunamadi...\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n",soyadara);

        }

    }

    fclose(dosya1);

}

 

int k_duzeltme(){

    char soyadara[20];

    char cv;

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitduz;

    system("CLS");

    printf("**************>>> KAYIT DUZELTME <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL){

        printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

        exit(0);

    }

    if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL){

        printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

        exit(0);

    }

        printf("Kisinin Soyadini Giriniz :"); scanf("%s",&soyadara);

        while(!feof(dosya1)){

            fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitduz.ad,&kayitduz.soyad,&kayitduz.no);

                if(strstr(kayitduz.soyad,soyadara)){

                    buldum=1;

                    printf("------------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n------------------------------------\n");

                    printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                    printf("Adi    :%s",kayitduz.ad);

                    printf("\nSoyadi :%s",kayitduz.soyad);

                    printf("\nNo     :%s\n",kayitduz.no); printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                    printf("'%s' Soyadli Kaydi Duzenlemek Istiyor musunuz [e/h] ? :",kayitduz.soyad);

                    cv=getche();

                    if(toupper(cv)=='E'){

                        printf("\n\n------------>>> KISI DUZENLEME <<<-------------\n");

                        printf("Ad     :"); scanf("%s",&kayitduz.ad);

                        printf("Soyadi :"); scanf("%s",&kayitduz.soyad);

                        printf("No     :"); scanf("%s",&kayitduz.no);

 

                        fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                    }

                    else{

                        fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                    }

                }

                else{

                    fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                }

        }

        if(buldum==0){

        printf("\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n\n");

        }

    fclose(dosya1);

    fclose(dosya2);

    remove("rehberim.txt");

    rename("gecici.txt","rehberim.txt");

    printf("\n\n============>> Guncelleme Basariyla Kaydedildi... <<===============\n\n");

}

 

int k_silme(){

    char persondel[20];

    char cv;

    int buldum=0;

    struct bilgi kayitsil;

    system("CLS");

    printf("**************>>> KAYIT SILME <<<****************\n");

    if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)   printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

    printf("Silmek Istediginiz Kisinin Soyadini giriniz :"); scanf("%s",&persondel);

    do{

       fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitsil.ad,&kayitsil.soyad,&kayitsil.no);

       if(strstr(kayitsil.soyad,persondel)){

            buldum=1;

            printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n");

            printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

            printf("Adi    :%s\n",kayitsil.ad);

            printf("Soyadi :%s\n",kayitsil.soyad);

            printf("No     :%s\n",kayitsil.no);

            printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

            printf("Bu Kaydi Silmek istediginize emin misiniz [e/h] ? :");

            cv=getche();

            if(toupper(cv)=='E'){

                printf("\n---------------------------------------------\n'%s' Soyadindaki Kaydi Basariyla Sildiniz...\n---------------------------------------------\n",persondel);

            }

            else if(toupper(cv)=='H'){

                printf("\n========>>> isleminiz iptal Edildi... <<<============\n\n");

                fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

            }

       }

       else{

            fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

       }

    }while(!feof(dosya1));

        if(buldum==0){

            printf("--------------------------------------------\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n--------------------------------------------\n",persondel);

        }

    fclose(dosya1);

    fclose(dosya2);

    remove("rehberim.txt");

    rename("gecici.txt","rehberim.txt");

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 985 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int hesapla();

 

int main(){

    int s1,s2,secim;

    printf("Islem yapmak icin iki sayi giriniz : "); scanf("%d%d",&s1,&s2);

    printf("[0].Topla\n[1].Cikar\n[2].Carp\n[3].Bol");

    printf("\n\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

    hesapla(s1,s2,secim);

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

hesapla(int x,int y,int z){

    switch(z){

        case 0:printf("\nSonuc : %d + %d = %d olur.\n\n",x,y,x+y); break;

        case 1:printf("\nSonuc : %d - %d = %d olur.\n\n",x,y,x-y); break;

        case 2:printf("\nSonuc : %d x %d = %d olur.\n\n",x,y,x*y); break;

        case 3:printf("\nSonuc : %.2f / %.2f = %.2f olur.\n\n",(float)x,(float)y,(float)x/y); break;

        default:printf("\nLutfen tamsayi degerler giriniz..\a\a\a\n\n"); break;

    }

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 657 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    printf("------------  Diyarbakir Ilinin Temmuz Ayi Sicakliklari  ---------------\n\n");

    int i,j,ay[5][7],t=0,max=0;

    float ort;

 

    srand(time(0));

    printf("\t");

    printf("\tPt\tSa\tCr\tPe\tCu\tCt\tPz\n");

    printf("\t\t--\t--\t--\t--\t--\t--\t--\n");

    for(i=0;i<5;i++){

        printf("%d.Hafta\t\t",i+1);

 

        for(j=0;j<7;j++){

            ay[i][j]=5+rand()%37;

            t+=ay[i][j];

            printf("%d\t",ay[i][j]);

                if(max<ay[i][j]){

                    max=ay[i][j];

                }

        }

        printf("\n--------------------------------------------------------------------\n");

        printf("\n");

    }

    ort=(float)t/35;

    printf("Temmuz Ayinin Maksimum Sicaklik degeri = %d",max);

    printf("\nTemmuz Ayinin Sicaklik Ortalamasi      = %.2f\n\n",ort);

    printf("--------------------------------------------------------------------\n\n");

 

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 739 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    int sayi,i,j,a,b=0,c=0;

    printf("sayi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

    printf("\n");

 

    srand(time(NULL));

    for(i=0;i<sayi;i++){

        for(j=0;j<sayi;j++){

            a=rand()%2;

            printf("%d\t",a);

                if(a==0){

                    b++;

                }

                else{

                    c++;

                }

        }

        printf("\n");

    }

    printf("\nMatristeki 0 'larin sayisi = %d\n",b);

    printf("Matristeki 1 'lerin sayisi = %d\n\n\n",c);

 

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 649 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

 

int main()

{

    int s1,s2,i=0;

 

    srand(time(NULL)); //rastgele sayi almak icin..

    s1=rand()%100;

    s2=rand()%100;

    printf(" %d - %d arasindaki cift sayilar.\n\n",s1,s2);

    printf("\t\t\tCIFT SAYILAR\n\n");

 

    if(s1<s2){

            for(s1;s1<=s2;s1++){

                if(s1%2==0){

                    printf("%d\t",s1);

                    i++;

                    s1++;

                }

            }

    }

    else{

        for(s2;s2<=s1;s2++){

            if(s2%2==0){

                printf("%d\t",s2);

                i++;

                s2++;

            }

        }

    }

    printf("\n\nCift sayilarin sayisi : %d \n\n",i);

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 701 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int secim;

    float tutar,say1,say2,fark;

    printf("\t\t\tT E D A S\n\n");

AA8:printf("Isyeri icin : 0 (sifir)\nMesken icin : 1 (bir)\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

 

   switch (secim){

        case 0:{

AA12:       printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

            printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

            fark=say2-say1;

 

                if(say1>say2){

                    printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                }

                else{

                    tutar=(fark)*2;

                    printf("\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                }

            break;

        }

        case 1:{

            printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

            printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

            fark=say2-say1;

                if(say1>say2){

                    printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                }

                else{

                    if(fark<=50){

                        tutar=fark*1;

                        printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                    }

                    else{

                        tutar=50*1;

                        fark=fark-50;

 

                        if(fark>0){

                            tutar=tutar+fark*2;

                            fark=fark-100;

                        }

                        if(fark>0){

                            tutar=tutar+fark*3;

                        }

                        printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                    }

                }

            break;

        }

        default:printf("Lutfen '0' yada '1' degerini giriniz..\a\a\n\n"); goto AA8; break;

   }

   system("PAUSE");

   printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

   getch();

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 667 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int sayi,toplam,i;

a7: printf("Sayiyi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

    printf("\n");

    toplam=0;

    for(i=1;i<sayi;i++){

 

        if(sayi%i==0){

            toplam+=i;

            printf("%d + ",i);

        }

    }

    printf("0 = %d",toplam);

 

    if(toplam==sayi){

        printf("\n\n  %d sayisi Bir MUKEMMEL sayidir..\n\n",sayi);

    }

    else{

        printf("\n\n %d sayisi MUKEMMEL sayi degildir..\n\n",sayi); goto a7;

    }

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 657 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int i,j,asal;

    for(i=100;i<=999;i++){

       asal=1;

 

       for(j=2;j<i;j++){

 

            if(i%j==0){

              asal=0;  break;

            }

       }

                if(asal==1){

                printf("%d\t",i);

                }

    }

 

    printf("\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

    getch();

    return 0;

 

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 1158 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int sayilar[3],i,a,b,c;

    for(i=0;i<3;i++){

AA7:    printf("%d. Sayiyi giriniz : ",i+1); scanf("%d",&sayilar[i]);

        if(sayilar[i]<=7 && sayilar[i]>=0){

            continue; //Programa islem yaptirmadan devam ettirir..

        }

        else{

            printf("Lutfen 0-7 araliginda sayi giriniz..\a\a\a\n"); goto AA7;

        }

    }

         a=sayilar[0];

         b=sayilar[1];

         c=sayilar[2];

         printf("\n");

        for(i=0;i<=7;i++)

        {

            if(i==a||i==b||i==c){

                continue;

            }else{

                printf("%d\t",i);

            }

        }

        printf("\n\n");

        system("PAUSE");

        printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

        getch();

        return 0;

}

İleti Diyarbakır, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
Devamını oku
Tıklanma: 516 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main()

{

    int a,b,c;

        do{

            printf("Lutfen 5 ile 20 arasinda bir sayi giriniz. : "); scanf("%d",&a);

        }while(a<5 || a>20);

 

        for(b=0;b<a;b++){

            for(c=0;c<a;c++){

                printf("*");

                printf("\t");

            }

            printf("\n");

        }

    printf("\n\n");

    system("PAUSE");

    printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 575 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

 

int main(){

   char dizgi[999];

   int kk=1,i;

 

   printf("Bu program yazacaginiz dizgideki kelimeleri sayar..\n\n");

   printf("Yaziniz: "); gets(dizgi);

 

   for(i=0;dizgi[i]!='\0';i++){

        if(dizgi[i]==' '){

            kk++;

        }

   }

   printf("\nKelime Sayisi = %d\n\n",kk);

 

   system("PAUSE");

   printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

   getch();

   return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 855 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include<stdio.h>//printf,scanf kütüphanesi

#include<conio.h>// getch kütüphanesi

#include<windows.h>//system kütüphanesi

#include<cstdlib>//system("color 0A") kütüphanesi

 

void kisiekleme();

void kisigoruntule();

void kisiguncelle();

void kisisil();

void kisiarama();

void baska();

 

FILE *rehber; //global değişken olarak dosyamızı açıyoruz(dosyamızın kod daki ismi)

 

struct Telefonrehberi

{

char ad[30];

char soyad[30];

char email[30];

char ev_no[30];

char is_no[30];

char cep_no[30];

char dtarih[30];

}kisi;//struct değişkeni

void main()//menü fonksiyonu

{

int islem;

system("color 0A");//renk kodu

 

system("cls");//ekrandakini temizler

 

printf("\n_______@@@@@       *|*************************************|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*    1-Kisi ekle                    *|*       ");

printf("\n_______@@@@@       *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@           *|*    2-Kisileri goruntule           *|*       ");

printf("\n_______@           *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______            *|*    3-Kisi guncelle                *|*       ");

printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*    4-Kisi sil                     *|*       ");

printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*    5-Kisi arama                   *|*       ");

printf("\n_______            *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@ || @      *|*    6-Exit                         *|*       ");

printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

printf("\n_______@@@@@@      *|*************************************|*    \n ");

 

printf("\n\nSeciminiz:");

scanf("%d",&islem);//

 

if (islem>=1 && islem<=6 )//secim 1 ile 6 arasında  veya 1 ile 6 ise iceri girsin..

{

switch (islem)

{

case 1:

kisiekleme();

break;

case 2:

kisigoruntule();

break;

case 3:

kisiguncelle();

break;

case 4:

kisisil();

break;

case 5:

kisiarama();

break;

case 6:

exit(1);

break;

}

}

else//secim 1-6 veya 1 ile 6 ya eşit değilese içeri girisin

{

system("CLS");

printf("Yanlis secim yaptiniz...");

Sleep(2000);

main();

}

getch();//Bir tuşa basmadan ekranı kapatmaz...

}

 

void kisiekleme()

{

int denetci=0;

int i=0,a=0;

char yn;

 

rehber=fopen("trehber.txt","a");//Dosyamızı ekleme modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

 

if(rehber==NULL)//Dosyamız null(0) değerinde ise içeri gir

printf("Dosyaya Erisilemedi...");

else//Dosyamız null değerine sahip değilse içeri gir

{

system("cls");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Eklemek");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

 

printf("Adi:");//Kullanıcıya eklemek istediği kisinin adını soruyoruz.

scanf("\n%s",&kisi.ad);//Kullanıcının eklemk istediği kisinin ismini girmesini sağlıyoruz.

fprintf(rehber,"%s ",kisi.ad);//Kullanıcının girdiği ismi dosyaya yazdırıyoruz.

printf("\nSoyadi:");

scanf("\n%s",&kisi.soyad);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.soyad);

printf("\nDogum tarihi: ");

scanf("\n%s",&kisi.dtarih);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.dtarih);

printf("\nE-mail: ");

scanf("\n%s",&kisi.email);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.email);

printf("\nEv no:");

scanf("\n%s",&kisi.ev_no);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.ev_no);

 

for(int i=0;i<50;i++)

{

if(('a'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='Z'))

{

printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

Sleep(500);

system("cls");

main();

}

 

}

 

printf("\nIs no:");

scanf("\n%s",&kisi.is_no);

fprintf(rehber,"%s ",kisi.is_no);

for(int i=0;i<50;i++)

{

if(('a'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='Z'))

{

printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

Sleep(500);

system("cls");

main();

}

 

}

printf("\nCep no:");

scanf("\n%s",&kisi.cep_no);

fprintf(rehber,"%s \n",kisi.cep_no);

 

for(int i=0;i<50;i++)

{

if(('a'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='Z'))

{

printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

Sleep(500);

system("cls");

main();

}

 

}

fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

system("cls");

for(;;)//sonsuz döngü yapıyoruz

{   printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Eklemek");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nBaska bir kisi eklemek istiyor musunuz(e/h) ?");

scanf("%s",&yn);

if(yn=='e' )//kullanıcının soruya verdiği cevap "e" ise kisiekleme fonk yolluyoruz.

kisiekleme();

else if(yn=='h')//kullanıcının soruya verdiği cevap "h" ise menü fonk yoluuyoruz.

main();

else//Baska bir değer girmiş ise yanlis sescim yapmış olur 

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Eklemek");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

Sleep(1500);//programın beklemesini(duraklatır) sağlar..

system("cls");

}

}

}

 

void kisigoruntule()

{

char eh;

 

rehber=fopen("trehber.txt","r");//Dosyamızı okuma modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

if(rehber==NULL)//Dosyamız null degerine eşir ise

printf("Dosyaya Erisilemedi...");

else//Dosya null degerine eşit değilse

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Bilgileri");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s\n",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

{

printf("\nAd=           %s \nSoyad=        %s \nDogum tarihi= %s \nE-mail=       %s \nEv no=        %s \nis no=        %s \nCep no=       %s\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

printf("--------------------------------------------------------------------------------");

}

baska();

}

fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

}

 

void kisiguncelle()

{

int i=0,x=0,y=0;

char adguncel[30],eh=' ';

rehber=fopen("trehber.txt","r+");//Dosyamızı okuma-yazma modunda trehber adında bir txt açıyoruz.

struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];//Aşağıdaki aktarmaları yapmak için yedek bir struct açıyoruz.

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erişilemedi...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Guncelleme");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Guncellenecek kisinin adi:");

scanf("%s",&adguncel);

while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

{

if (strcmp(adguncel,kisi.ad)==0)//Kullanıcının girdiği ad ile dosyadaki kisi adı aynı ise içeri gir.

{

x=1;

y=1;

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Guncelleme");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Ad:");//Kullanıcıdan güncellemek istediği kişinin yeni ismini soruyoruz.

scanf("%s",yardimci[i].ad);//Kullanıcı güncellemek istediği kişiyi klavyeden girdiriyoruz.Girdiği ismi yedek struct ad kısmına alıyoruz.Dizi olark almamızın sebebi ilk girdiği isim yardimci struct ad sırayla alması 0,1,2 şeklinde (satır).

printf("\nSoyad:");

scanf("%s",yardimci[i].soyad);

printf("\nDogum tarihi:");

scanf("%s",yardimci[i].dtarih);

printf("\nE-mail:");

scanf("%s",yardimci[i].email);

printf("\nEv no:");

scanf("%s",yardimci[i].ev_no);

printf("\nis no:");

scanf("%s",yardimci[i].is_no);

printf("\nCep no:");

scanf("%s",yardimci[i].cep_no);

}

else

{

strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);//sağdakini soldakine kopyalar(aktarır).aktardıklarımız aşğıda yazdırıyoruz.

strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);//dosyadaki kişilerin bilgileriniz yardimci olark tanımladığım başka bir struct aktarıyorum

strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

}

i++;// yardimci struct'ını dizi şeklinde almıştık diziyi artırır.

 

}

printf("\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------");

 

if (x==0)

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Guncelle");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Kayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

Sleep(3000);

}

if (y==1)

{

Sleep(2000);

 

printf("\n%s adli kisi guncellenmistir...\n",adguncel);

}

fclose(rehber);

rehber=fopen("trehber.txt","w");//yeni bir dosya açıyoruz

for (int j = 0; j <i; j++)//yardimci struct'a atadığımız bilgileri dosyaya yazdırıyoruz

{

fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

}

fclose(rehber);

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

main();

}

}

 

void kisisil()

int i=0,x=0,y=0;

char adsil[30],eh=' ';

rehber=fopen("trehber.txt","r+");

struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erişilemedi...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Sil");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("Silinicek kisinin Adi:");

scanf("%s",&adsil);

while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

if (strcmp(kisi.ad,adsil)==0)

{

x=1;

y=1;

strcpy(yardimci[i].ad," ");

strcpy(yardimci[i].soyad," ");

strcpy(yardimci[i].dtarih," ");

strcpy(yardimci[i].email," ");

strcpy(yardimci[i].ev_no," ");

strcpy(yardimci[i].is_no," ");

strcpy(yardimci[i].cep_no," ");

}

else

{

strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);

strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);

strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

}

i++;

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

 

if (x==0)

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                      Kisi Sil");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("\n\nKayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

Sleep(2000);

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

 

baska();

}

 

for (;;)

{

char eh;

if(y==1)

{

printf("\n%s adli kisiyi silmek istediginize emin misiniz(e/h)?...",adsil);

scanf("%s",&eh);

if (eh=='e')

{

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("%s adli kisi silinmistir...",adsil);

Sleep(2000);

break;

}

else

main();

}

}

fclose(rehber);

rehber=fopen("trehber.txt","w");

for (int j = 0; j <i; j++)

{

fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

}

fclose(rehber);

 

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

main();

}

}

void kisiarama()

{

char adarama[30],eh= ' ';

int yardimci=0,carama;

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\n1-Ad'a gore arama(1):");

printf("\n\n2-Soyad'a gore arama(2):");

printf("\n\n3-E-mail'e gore arama(3):");

printf("\n\n4-Dogum tarihine gore arama(4):\n");

scanf("%d",&carama);

 

if (carama==1 || carama==2 || carama==3 || carama==4 )

{

switch (carama)

{

case 1:

 

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nAdi:");

scanf("%s",&adarama);

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

system("CLS");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

 

if(strcmp(kisi.ad,adarama)==0)

{

yardimci=1;

 

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

 

 

case 2:

char soyarama[30];

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nSoyadi:");

scanf("%s",&soyarama);

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

 

if(strcmp(kisi.soyad,soyarama)==0)

{

yardimci=1;

 

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

 

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

 

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

case 3:

char mailarama[30];

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nE-mail:");

scanf("%s",&mailarama);

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

 

if(strcmp(kisi.email,mailarama)==0)

{

yardimci=1;

 

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

case 4:

char dtariharama[30];

rehber=fopen("trehber.txt","r");

if (rehber==NULL)

{

printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

}

else

{

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

printf("\nDogum tarihi:");

scanf("%s",&dtariharama);

system("CLS");

printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

printf("                              Kisi Arama");

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

{

if(strcmp(kisi.dtarih,dtariharama)==0)

{

yardimci=1;

printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

}

}

if(yardimci==0)

{

printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

Sleep(2000);

}

printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

baska();

}

fclose(rehber);

break;

}

}

else

{

printf("Yanlis secim yaptiniz...");

Sleep(2000);

kisiarama();

}

}

 

void baska()

{

char eh=' ';

Sleep(2000);

printf("\n\n\n\nBaska bir islem yapmak istiyor musunuz(e/h)? \n");

scanf("%s",&eh);

if (eh=='e')

{

main();

}

else if(eh=='h')

{

exit(1);

}

else

printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

}

 

İleti Denizli, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
Devamını oku
Tıklanma: 875 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<conio.h>
 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{
char kh[32]={'a','b','c','ç','d','e','f','g','ğ','h','ı','i','j','k','l','m','n','o','ö','p','r','s','ş','t','u','ü','v','y','z','q','w','x'};
char bh[33]={'A','B','C','Ç','D','E','F','G','Ğ','H','I','İ','J','K','L','M','N','O','Ö','P','R','S','Ş','T','U','Ü','V','Y','Z','Q','W','X'};
char sayi[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
char klm[40];
int i,j,khs,bhs,rakamsayi,oks;
printf("Bir kelime giriniz\n");
scanf("%s",&klm);
 
for(i=0;i<strlen(klm);i++)
{
for(j=0;j<strlen(kh);j++)
{
if(klm[i]==kh[j])
{
khs+=1;
}
}
for(j=0;j<strlen(bh);j++)
{
 
if(klm[i]==bh[j])
{
bhs+=1;
}
}
for(j=0;j<strlen(sayi);j++)
{
if(klm[i]==sayi[j])
{
rakamsayi+=1;
}
}
 
}
oks=strlen(klm)-(khs+bhs+rakamsayi);
 
printf("KUCUK HARF SAYISI %d\n",khs);
printf("BUYUK HARF SAYISI %d\n",bhs);
printf("OZEL KARAKTER SAYISI %d\n",oks);
printf("RAKAM SAYISI %d\n",rakamsayi);
 
 
return 0;
}

 

Devamını oku
Tıklanma: 1052 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0