ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

how much is viagra at tesco
Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • http://www.thelivinlowcarbshow.com/shownotes/90787498/
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • http://www.knservice.com/
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • http://fastessaylb.com/
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
 • Blog iletisi Karşılaştırma Deyimleri olarak etiketlendi

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  int main() 
  {
  	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
          float a,i,n;
          short secenek=1;
          
          printf("dereceyi giriniz: ");
          scanf("%lf",&deg);
          
          if(deg>360.0)
          {
              deg=deg-360;
          }
          rad=deg*(3.1415926)/180;
          
          do
          {
              printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
              scanf("%i",&secenek);
          }
          while((secenek!=1)&(secenek!=2));
          
          if(secenek==1)
          {
          	
              for (n=0;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n+1;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                  toplam=toplam+(terim);
              }
          }
          else if(secenek==2)
          {
              toplam=1;
              for (n=1;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                  toplam=toplam+terim;
              }
          }
          printf("\n=%.5lf",toplam);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 531 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<string.h>

  int main()
  {
      char s[40],gecici;
      int i,k=0,m=0;
      printf("Ters cevirmek istediginiz cumleyi giriniz : \n");
      gets(s);
      while(s[k]!='\0')
      {
          k++;

      }
      m=k;
      for(i=0;i<k/2;i++)
      {
          gecici=s[k-i-1];
          s[k-i-1]=s[i];
          s[i]=gecici;   
      }
      for(i=0;i<m;i++)
      {
          if(s[i]==' ')
          {
              printf(" ");
          }
          else
          {
              printf("%c",s[i]);
          }
      }
     
  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 461 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <math.h>

   

  double fonk(double x){

   

  return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

   

  }

   

  int main()

  {

      double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

   

      double tol=0.00001,hata;

      int i;

   

  for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

      if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

          if(fonk(a)*fonk(r)<0){

   

      b=r;

      }

      else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

      a=r;

      }

                  r=(a+b)/2;

   

  }

      hata=fabs(a-b);

   

      printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

   

   

  }

   

   

  }

   

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 753 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <ctype.h>

  #include <string.h>

   

  struct bilgi{

      char ad[20];

      char soyad[20];

      char no[15];

  }kayit;

   

  FILE *dosya1;

  FILE *dosya2;

  int k_ekle();

  int k_listele();

  int k_arama();

  int k_duzeltme();

  int k_silme();

   

  int main(){

      char dg;

      do{

          printf("[1] Kayit Ekle\n");

          printf("[2] Kayit Listele\n");

          printf("[3] Kayit Arama\n");

          printf("[4] Kayit Duzeltme\n");

          printf("[5] Kayit Silme\n");

          printf("[6] Cikis\n---------------------\n");

          printf("Deger giriniz :");

          dg=getche();

          printf("\n---------------------\n");

              switch (dg){

                  case '1':k_ekle(); break;

                  case '2':k_listele(); break;

                  case '3':k_arama(); break;

                  case '4':k_duzeltme(); break;

                  case '5':k_silme(); break;

                  case '6':break;

              }

      }while(dg!='6');

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      return 0;

  }

   

  int k_ekle(){

      char cv;

      system("CLS"); //Ekranı Temizler..

      printf("************>>> KAYIT EKLEME <<<****************\n");

      dosya1=fopen("rehberim.txt","a+");

      do{

          printf("Adi      :"); scanf("%s",&kayit.ad);

          printf("Soyadi   :"); scanf("%s",&kayit.soyad);

          printf("Numarasi :"); scanf("%s",&kayit.no);

   

          fprintf(dosya1,"%s\t%s\t%s\n",kayit.ad,kayit.soyad,kayit.no);

   

          printf("Eklemeye Devam edecek misiniz [e/h] ? :");

          cv=getche();

          printf("\n---------------------\n");

      }while(toupper(cv)=='E');

   

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_listele(){

      system("CLS");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

          struct bilgi kayitoku;

          printf("**********>>> KAYIT LISTESI <<<**********\n");

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s\n%s\n%s\n",&kayitoku.ad,&kayitoku.soyad,&kayitoku.no);

              printf("Ad    :%s",kayitoku.ad);

              printf("\nSoyad :%s",kayitoku.soyad);

              printf("\nNo    :%s",kayitoku.no);

              printf("\n- - - - - - - - - - - - -\n");

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_arama(){

   

      char soyadara[20];

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitara;

      system("CLS");

      printf("************>>> KAYIT ARAMA <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

      printf("Aramak istediginiz kisinin soyadi :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitara.ad,&kayitara.soyad,&kayitara.no);

              if(strstr(kayitara.soyad,soyadara)){

                  buldum=1;

                  printf("\n-----------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n-----------------------------------\n");

                  printf("\n%s Soyadinda Olan Kisinin Bilgileri:\n",soyadara);

                  printf("Ad    :%s",kayitara.ad);

                  printf("\nSoyad :%s",kayitara.soyad);

                  printf("\nNo    :%s",kayitara.no);

                  printf("\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

              }

          }

          if(buldum==0){

              printf("\n%s Soyadinda Kisi Bulunamadi...\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n",soyadara);

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_duzeltme(){

      char soyadara[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitduz;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT DUZELTME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

          printf("Kisinin Soyadini Giriniz :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitduz.ad,&kayitduz.soyad,&kayitduz.no);

                  if(strstr(kayitduz.soyad,soyadara)){

                      buldum=1;

                      printf("------------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n------------------------------------\n");

                      printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("Adi    :%s",kayitduz.ad);

                      printf("\nSoyadi :%s",kayitduz.soyad);

                      printf("\nNo     :%s\n",kayitduz.no); printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("'%s' Soyadli Kaydi Duzenlemek Istiyor musunuz [e/h] ? :",kayitduz.soyad);

                      cv=getche();

                      if(toupper(cv)=='E'){

                          printf("\n\n------------>>> KISI DUZENLEME <<<-------------\n");

                          printf("Ad     :"); scanf("%s",&kayitduz.ad);

                          printf("Soyadi :"); scanf("%s",&kayitduz.soyad);

                          printf("No     :"); scanf("%s",&kayitduz.no);

   

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                      else{

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                  }

                  else{

                      fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                  }

          }

          if(buldum==0){

          printf("\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n\n");

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

      printf("\n\n============>> Guncelleme Basariyla Kaydedildi... <<===============\n\n");

  }

   

  int k_silme(){

      char persondel[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitsil;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT SILME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)   printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      printf("Silmek Istediginiz Kisinin Soyadini giriniz :"); scanf("%s",&persondel);

      do{

         fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitsil.ad,&kayitsil.soyad,&kayitsil.no);

         if(strstr(kayitsil.soyad,persondel)){

              buldum=1;

              printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n");

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Adi    :%s\n",kayitsil.ad);

              printf("Soyadi :%s\n",kayitsil.soyad);

              printf("No     :%s\n",kayitsil.no);

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Bu Kaydi Silmek istediginize emin misiniz [e/h] ? :");

              cv=getche();

              if(toupper(cv)=='E'){

                  printf("\n---------------------------------------------\n'%s' Soyadindaki Kaydi Basariyla Sildiniz...\n---------------------------------------------\n",persondel);

              }

              else if(toupper(cv)=='H'){

                  printf("\n========>>> isleminiz iptal Edildi... <<<============\n\n");

                  fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

              }

         }

         else{

              fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

         }

      }while(!feof(dosya1));

          if(buldum==0){

              printf("--------------------------------------------\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n--------------------------------------------\n",persondel);

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1074 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int hesapla();

   

  int main(){

      int s1,s2,secim;

      printf("Islem yapmak icin iki sayi giriniz : "); scanf("%d%d",&s1,&s2);

      printf("[0].Topla\n[1].Cikar\n[2].Carp\n[3].Bol");

      printf("\n\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

      hesapla(s1,s2,secim);

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  hesapla(int x,int y,int z){

      switch(z){

          case 0:printf("\nSonuc : %d + %d = %d olur.\n\n",x,y,x+y); break;

          case 1:printf("\nSonuc : %d - %d = %d olur.\n\n",x,y,x-y); break;

          case 2:printf("\nSonuc : %d x %d = %d olur.\n\n",x,y,x*y); break;

          case 3:printf("\nSonuc : %.2f / %.2f = %.2f olur.\n\n",(float)x,(float)y,(float)x/y); break;

          default:printf("\nLutfen tamsayi degerler giriniz..\a\a\a\n\n"); break;

      }

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 749 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      printf("------------  Diyarbakir Ilinin Temmuz Ayi Sicakliklari  ---------------\n\n");

      int i,j,ay[5][7],t=0,max=0;

      float ort;

   

      srand(time(0));

      printf("\t");

      printf("\tPt\tSa\tCr\tPe\tCu\tCt\tPz\n");

      printf("\t\t--\t--\t--\t--\t--\t--\t--\n");

      for(i=0;i<5;i++){

          printf("%d.Hafta\t\t",i+1);

   

          for(j=0;j<7;j++){

              ay[i][j]=5+rand()%37;

              t+=ay[i][j];

              printf("%d\t",ay[i][j]);

                  if(max<ay[i][j]){

                      max=ay[i][j];

                  }

          }

          printf("\n--------------------------------------------------------------------\n");

          printf("\n");

      }

      ort=(float)t/35;

      printf("Temmuz Ayinin Maksimum Sicaklik degeri = %d",max);

      printf("\nTemmuz Ayinin Sicaklik Ortalamasi      = %.2f\n\n",ort);

      printf("--------------------------------------------------------------------\n\n");

   

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 821 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      int sayi,i,j,a,b=0,c=0;

      printf("sayi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

      printf("\n");

   

      srand(time(NULL));

      for(i=0;i<sayi;i++){

          for(j=0;j<sayi;j++){

              a=rand()%2;

              printf("%d\t",a);

                  if(a==0){

                      b++;

                  }

                  else{

                      c++;

                  }

          }

          printf("\n");

      }

      printf("\nMatristeki 0 'larin sayisi = %d\n",b);

      printf("Matristeki 1 'lerin sayisi = %d\n\n\n",c);

   

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 719 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      int s1,s2,i=0;

   

      srand(time(NULL)); //rastgele sayi almak icin..

      s1=rand()%100;

      s2=rand()%100;

      printf(" %d - %d arasindaki cift sayilar.\n\n",s1,s2);

      printf("\t\t\tCIFT SAYILAR\n\n");

   

      if(s1<s2){

              for(s1;s1<=s2;s1++){

                  if(s1%2==0){

                      printf("%d\t",s1);

                      i++;

                      s1++;

                  }

              }

      }

      else{

          for(s2;s2<=s1;s2++){

              if(s2%2==0){

                  printf("%d\t",s2);

                  i++;

                  s2++;

              }

          }

      }

      printf("\n\nCift sayilarin sayisi : %d \n\n",i);

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 777 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int secim;

      float tutar,say1,say2,fark;

      printf("\t\t\tT E D A S\n\n");

  AA8:printf("Isyeri icin : 0 (sifir)\nMesken icin : 1 (bir)\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

   

     switch (secim){

          case 0:{

  AA12:       printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

              printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

              fark=say2-say1;

   

                  if(say1>say2){

                      printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                  }

                  else{

                      tutar=(fark)*2;

                      printf("\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                  }

              break;

          }

          case 1:{

              printf("\nIlk Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say1);

              printf("Son Sayaci giriniz : "); scanf("%f",&say2);

              fark=say2-say1;

                  if(say1>say2){

                      printf("Hatali sayac degeri girdiniz..\n\n\a\a"); goto AA12;

                  }

                  else{

                      if(fark<=50){

                          tutar=fark*1;

                          printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                      }

                      else{

                          tutar=50*1;

                          fark=fark-50;

   

                          if(fark>0){

                              tutar=tutar+fark*2;

                              fark=fark-100;

                          }

                          if(fark>0){

                              tutar=tutar+fark*3;

                          }

                          printf("\n\nFatura tutariniz : %.2f TL\n\n",tutar);

                      }

                  }

              break;

          }

          default:printf("Lutfen '0' yada '1' degerini giriniz..\a\a\n\n"); goto AA8; break;

     }

     system("PAUSE");

     printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

     getch();

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 754 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int sayi,toplam,i;

  a7: printf("Sayiyi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

      printf("\n");

      toplam=0;

      for(i=1;i<sayi;i++){

   

          if(sayi%i==0){

              toplam+=i;

              printf("%d + ",i);

          }

      }

      printf("0 = %d",toplam);

   

      if(toplam==sayi){

          printf("\n\n  %d sayisi Bir MUKEMMEL sayidir..\n\n",sayi);

      }

      else{

          printf("\n\n %d sayisi MUKEMMEL sayi degildir..\n\n",sayi); goto a7;

      }

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 728 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int i,j,asal;

      for(i=100;i<=999;i++){

         asal=1;

   

         for(j=2;j<i;j++){

   

              if(i%j==0){

                asal=0;  break;

              }

         }

                  if(asal==1){

                  printf("%d\t",i);

                  }

      }

   

      printf("\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

   

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1340 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int sayilar[3],i,a,b,c;

      for(i=0;i<3;i++){

  AA7:    printf("%d. Sayiyi giriniz : ",i+1); scanf("%d",&sayilar[i]);

          if(sayilar[i]<=7 && sayilar[i]>=0){

              continue; //Programa islem yaptirmadan devam ettirir..

          }

          else{

              printf("Lutfen 0-7 araliginda sayi giriniz..\a\a\a\n"); goto AA7;

          }

      }

           a=sayilar[0];

           b=sayilar[1];

           c=sayilar[2];

           printf("\n");

          for(i=0;i<=7;i++)

          {

              if(i==a||i==b||i==c){

                  continue;

              }else{

                  printf("%d\t",i);

              }

          }

          printf("\n\n");

          system("PAUSE");

          printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

          getch();

          return 0;

  }

  İleti Diyarbakır, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
  Devamını oku
  Tıklanma: 594 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main()

  {

      int a,b,c;

          do{

              printf("Lutfen 5 ile 20 arasinda bir sayi giriniz. : "); scanf("%d",&a);

          }while(a<5 || a>20);

   

          for(b=0;b<a;b++){

              for(c=0;c<a;c++){

                  printf("*");

                  printf("\t");

              }

              printf("\n");

          }

      printf("\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 640 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int main(){

     char dizgi[999];

     int kk=1,i;

   

     printf("Bu program yazacaginiz dizgideki kelimeleri sayar..\n\n");

     printf("Yaziniz: "); gets(dizgi);

   

     for(i=0;dizgi[i]!='\0';i++){

          if(dizgi[i]==' '){

              kk++;

          }

     }

     printf("\nKelime Sayisi = %d\n\n",kk);

   

     system("PAUSE");

     printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

     getch();

     return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 960 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include<stdio.h>//printf,scanf kütüphanesi

  #include<conio.h>// getch kütüphanesi

  #include<windows.h>//system kütüphanesi

  #include<cstdlib>//system("color 0A") kütüphanesi

   

  void kisiekleme();

  void kisigoruntule();

  void kisiguncelle();

  void kisisil();

  void kisiarama();

  void baska();

   

  FILE *rehber; //global değişken olarak dosyamızı açıyoruz(dosyamızın kod daki ismi)

   

  struct Telefonrehberi

  {

  char ad[30];

  char soyad[30];

  char email[30];

  char ev_no[30];

  char is_no[30];

  char cep_no[30];

  char dtarih[30];

  }kisi;//struct değişkeni

  void main()//menü fonksiyonu

  {

  int islem;

  system("color 0A");//renk kodu

   

  system("cls");//ekrandakini temizler

   

  printf("\n_______@@@@@       *|*************************************|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*    1-Kisi ekle                    *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@       *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@           *|*    2-Kisileri goruntule           *|*       ");

  printf("\n_______@           *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______            *|*    3-Kisi guncelle                *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*    4-Kisi sil                     *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*    5-Kisi arama                   *|*       ");

  printf("\n_______            *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@ || @      *|*    6-Exit                         *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@@      *|*************************************|*    \n ");

   

  printf("\n\nSeciminiz:");

  scanf("%d",&islem);//

   

  if (islem>=1 && islem<=6 )//secim 1 ile 6 arasında  veya 1 ile 6 ise iceri girsin..

  {

  switch (islem)

  {

  case 1:

  kisiekleme();

  break;

  case 2:

  kisigoruntule();

  break;

  case 3:

  kisiguncelle();

  break;

  case 4:

  kisisil();

  break;

  case 5:

  kisiarama();

  break;

  case 6:

  exit(1);

  break;

  }

  }

  else//secim 1-6 veya 1 ile 6 ya eşit değilese içeri girisin

  {

  system("CLS");

  printf("Yanlis secim yaptiniz...");

  Sleep(2000);

  main();

  }

  getch();//Bir tuşa basmadan ekranı kapatmaz...

  }

   

  void kisiekleme()

  {

  int denetci=0;

  int i=0,a=0;

  char yn;

   

  rehber=fopen("trehber.txt","a");//Dosyamızı ekleme modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

   

  if(rehber==NULL)//Dosyamız null(0) değerinde ise içeri gir

  printf("Dosyaya Erisilemedi...");

  else//Dosyamız null değerine sahip değilse içeri gir

  {

  system("cls");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Eklemek");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

   

  printf("Adi:");//Kullanıcıya eklemek istediği kisinin adını soruyoruz.

  scanf("\n%s",&kisi.ad);//Kullanıcının eklemk istediği kisinin ismini girmesini sağlıyoruz.

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.ad);//Kullanıcının girdiği ismi dosyaya yazdırıyoruz.

  printf("\nSoyadi:");

  scanf("\n%s",&kisi.soyad);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.soyad);

  printf("\nDogum tarihi: ");

  scanf("\n%s",&kisi.dtarih);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.dtarih);

  printf("\nE-mail: ");

  scanf("\n%s",&kisi.email);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.email);

  printf("\nEv no:");

  scanf("\n%s",&kisi.ev_no);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.ev_no);

   

  for(int i=0;i<50;i++)

  {

  if(('a'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='Z'))

  {

  printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

  Sleep(500);

  system("cls");

  main();

  }

   

  }

   

  printf("\nIs no:");

  scanf("\n%s",&kisi.is_no);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.is_no);

  for(int i=0;i<50;i++)

  {

  if(('a'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='Z'))

  {

  printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

  Sleep(500);

  system("cls");

  main();

  }

   

  }

  printf("\nCep no:");

  scanf("\n%s",&kisi.cep_no);

  fprintf(rehber,"%s \n",kisi.cep_no);

   

  for(int i=0;i<50;i++)

  {

  if(('a'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='Z'))

  {

  printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

  Sleep(500);

  system("cls");

  main();

  }

   

  }

  fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

  system("cls");

  for(;;)//sonsuz döngü yapıyoruz

  {   printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Eklemek");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nBaska bir kisi eklemek istiyor musunuz(e/h) ?");

  scanf("%s",&yn);

  if(yn=='e' )//kullanıcının soruya verdiği cevap "e" ise kisiekleme fonk yolluyoruz.

  kisiekleme();

  else if(yn=='h')//kullanıcının soruya verdiği cevap "h" ise menü fonk yoluuyoruz.

  main();

  else//Baska bir değer girmiş ise yanlis sescim yapmış olur 

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Eklemek");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

  printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

  Sleep(1500);//programın beklemesini(duraklatır) sağlar..

  system("cls");

  }

  }

  }

   

  void kisigoruntule()

  {

  char eh;

   

  rehber=fopen("trehber.txt","r");//Dosyamızı okuma modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

  if(rehber==NULL)//Dosyamız null degerine eşir ise

  printf("Dosyaya Erisilemedi...");

  else//Dosya null degerine eşit değilse

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Bilgileri");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s\n",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

  {

  printf("\nAd=           %s \nSoyad=        %s \nDogum tarihi= %s \nE-mail=       %s \nEv no=        %s \nis no=        %s \nCep no=       %s\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  }

  baska();

  }

  fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

  }

   

  void kisiguncelle()

  {

  int i=0,x=0,y=0;

  char adguncel[30],eh=' ';

  rehber=fopen("trehber.txt","r+");//Dosyamızı okuma-yazma modunda trehber adında bir txt açıyoruz.

  struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];//Aşağıdaki aktarmaları yapmak için yedek bir struct açıyoruz.

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erişilemedi...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Guncelleme");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Guncellenecek kisinin adi:");

  scanf("%s",&adguncel);

  while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

  {

  if (strcmp(adguncel,kisi.ad)==0)//Kullanıcının girdiği ad ile dosyadaki kisi adı aynı ise içeri gir.

  {

  x=1;

  y=1;

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Guncelleme");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Ad:");//Kullanıcıdan güncellemek istediği kişinin yeni ismini soruyoruz.

  scanf("%s",yardimci[i].ad);//Kullanıcı güncellemek istediği kişiyi klavyeden girdiriyoruz.Girdiği ismi yedek struct ad kısmına alıyoruz.Dizi olark almamızın sebebi ilk girdiği isim yardimci struct ad sırayla alması 0,1,2 şeklinde (satır).

  printf("\nSoyad:");

  scanf("%s",yardimci[i].soyad);

  printf("\nDogum tarihi:");

  scanf("%s",yardimci[i].dtarih);

  printf("\nE-mail:");

  scanf("%s",yardimci[i].email);

  printf("\nEv no:");

  scanf("%s",yardimci[i].ev_no);

  printf("\nis no:");

  scanf("%s",yardimci[i].is_no);

  printf("\nCep no:");

  scanf("%s",yardimci[i].cep_no);

  }

  else

  {

  strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);//sağdakini soldakine kopyalar(aktarır).aktardıklarımız aşğıda yazdırıyoruz.

  strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

  strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);//dosyadaki kişilerin bilgileriniz yardimci olark tanımladığım başka bir struct aktarıyorum

  strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

  strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

  strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

  strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

  }

  i++;// yardimci struct'ını dizi şeklinde almıştık diziyi artırır.

   

  }

  printf("\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------");

   

  if (x==0)

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Guncelle");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Kayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

  Sleep(3000);

  }

  if (y==1)

  {

  Sleep(2000);

   

  printf("\n%s adli kisi guncellenmistir...\n",adguncel);

  }

  fclose(rehber);

  rehber=fopen("trehber.txt","w");//yeni bir dosya açıyoruz

  for (int j = 0; j <i; j++)//yardimci struct'a atadığımız bilgileri dosyaya yazdırıyoruz

  {

  fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

  }

  fclose(rehber);

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  main();

  }

  }

   

  void kisisil()

  int i=0,x=0,y=0;

  char adsil[30],eh=' ';

  rehber=fopen("trehber.txt","r+");

  struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erişilemedi...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Sil");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Silinicek kisinin Adi:");

  scanf("%s",&adsil);

  while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

  if (strcmp(kisi.ad,adsil)==0)

  {

  x=1;

  y=1;

  strcpy(yardimci[i].ad," ");

  strcpy(yardimci[i].soyad," ");

  strcpy(yardimci[i].dtarih," ");

  strcpy(yardimci[i].email," ");

  strcpy(yardimci[i].ev_no," ");

  strcpy(yardimci[i].is_no," ");

  strcpy(yardimci[i].cep_no," ");

  }

  else

  {

  strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);

  strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

  strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);

  strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

  strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

  strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

  strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

  }

  i++;

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

   

  if (x==0)

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                      Kisi Sil");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("\n\nKayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

  Sleep(2000);

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

   

  baska();

  }

   

  for (;;)

  {

  char eh;

  if(y==1)

  {

  printf("\n%s adli kisiyi silmek istediginize emin misiniz(e/h)?...",adsil);

  scanf("%s",&eh);

  if (eh=='e')

  {

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("%s adli kisi silinmistir...",adsil);

  Sleep(2000);

  break;

  }

  else

  main();

  }

  }

  fclose(rehber);

  rehber=fopen("trehber.txt","w");

  for (int j = 0; j <i; j++)

  {

  fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

  }

  fclose(rehber);

   

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  main();

  }

  }

  void kisiarama()

  {

  char adarama[30],eh= ' ';

  int yardimci=0,carama;

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\n1-Ad'a gore arama(1):");

  printf("\n\n2-Soyad'a gore arama(2):");

  printf("\n\n3-E-mail'e gore arama(3):");

  printf("\n\n4-Dogum tarihine gore arama(4):\n");

  scanf("%d",&carama);

   

  if (carama==1 || carama==2 || carama==3 || carama==4 )

  {

  switch (carama)

  {

  case 1:

   

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nAdi:");

  scanf("%s",&adarama);

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  system("CLS");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

   

  if(strcmp(kisi.ad,adarama)==0)

  {

  yardimci=1;

   

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

   

   

  case 2:

  char soyarama[30];

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nSoyadi:");

  scanf("%s",&soyarama);

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

   

  if(strcmp(kisi.soyad,soyarama)==0)

  {

  yardimci=1;

   

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

   

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

   

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

  case 3:

  char mailarama[30];

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nE-mail:");

  scanf("%s",&mailarama);

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

   

  if(strcmp(kisi.email,mailarama)==0)

  {

  yardimci=1;

   

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

  case 4:

  char dtariharama[30];

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nDogum tarihi:");

  scanf("%s",&dtariharama);

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

  if(strcmp(kisi.dtarih,dtariharama)==0)

  {

  yardimci=1;

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

  }

  }

  else

  {

  printf("Yanlis secim yaptiniz...");

  Sleep(2000);

  kisiarama();

  }

  }

   

  void baska()

  {

  char eh=' ';

  Sleep(2000);

  printf("\n\n\n\nBaska bir islem yapmak istiyor musunuz(e/h)? \n");

  scanf("%s",&eh);

  if (eh=='e')

  {

  main();

  }

  else if(eh=='h')

  {

  exit(1);

  }

  else

  printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

  }

   

  İleti Denizli, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
  Devamını oku
  Tıklanma: 937 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

   

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<conio.h>
   
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
   
  int main(int argc, char *argv[]) 
  {
  char kh[32]={'a','b','c','ç','d','e','f','g','ğ','h','ı','i','j','k','l','m','n','o','ö','p','r','s','ş','t','u','ü','v','y','z','q','w','x'};
  char bh[33]={'A','B','C','Ç','D','E','F','G','Ğ','H','I','İ','J','K','L','M','N','O','Ö','P','R','S','Ş','T','U','Ü','V','Y','Z','Q','W','X'};
  char sayi[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
  char klm[40];
  int i,j,khs,bhs,rakamsayi,oks;
  printf("Bir kelime giriniz\n");
  scanf("%s",&klm);
   
  for(i=0;i<strlen(klm);i++)
  {
  for(j=0;j<strlen(kh);j++)
  {
  if(klm[i]==kh[j])
  {
  khs+=1;
  }
  }
  for(j=0;j<strlen(bh);j++)
  {
   
  if(klm[i]==bh[j])
  {
  bhs+=1;
  }
  }
  for(j=0;j<strlen(sayi);j++)
  {
  if(klm[i]==sayi[j])
  {
  rakamsayi+=1;
  }
  }
   
  }
  oks=strlen(klm)-(khs+bhs+rakamsayi);
   
  printf("KUCUK HARF SAYISI %d\n",khs);
  printf("BUYUK HARF SAYISI %d\n",bhs);
  printf("OZEL KARAKTER SAYISI %d\n",oks);
  printf("RAKAM SAYISI %d\n",rakamsayi);
   
   
  return 0;
  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1145 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0