ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

read here
Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • proofread essay practice
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
 • Blog iletisi Fonksiyonlar olarak etiketlendi

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  int fibonacci(int);
  int main()
  {
  	int sira;
  	printf("sira= ");
  	scanf("%d",&sira);
  	
  	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
  	getch();
  }
   
  fibonacci(int sira)
  {
  	int fib1,fib2,i,fib;
  	
  	fib1=1;
  	fib2=1;
  	for(i=3;i<=sira;i++)
  	{
  		fib=fib1+fib2;
  		fib1=fib2;
  		fib2=fib;
  	}
  	return fib;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 555 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
   
  int fact(int);
  int comb(int,int);
  int per(int,int);
   
  int main()
  {
  	int n=5,r=2,sonuc,select;
  	printf("2 sayi giriniz\n");
  	scanf("%d%d",&n,&r);
  	
  	do
  	{
  		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
  		scanf("%d",&select);
  	}
  	while(select!=1 && select!=2);
  	
  	if(select==1)
  	{
  		sonuc=comb(n,r);
  		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
  	}
  	else
  	{
  		sonuc=per(n,r);
  		printf("permutasyon: %d",sonuc);
  	}
  	//getch();
  }
   
  int comb(int Cn, int Cr)
  {
  	int Csonuc;
  	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
  	return Csonuc;
  }
   
  int per(int Pn, int Pr)
  {
  	int Psonuc;
  	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
  	return Psonuc;
  }
   
  int fact(int Fx)
  {
  	int Fsonuc=1;
  	for(int i=1;i<=Fx;i++)
  	{
  		Fsonuc=Fsonuc*i;
  	}
  	return Fsonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 577 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  1: İsimler ve sayılar girilir.
  2: end yazılır.
  3: isimler yazılır.
  4:end yazılır.
  5:o isme karşılık sayıları gösterir(yoksa - basar)

   

   

  ------------

  #include <stdio.h>

  #include<string.h>

   

   

  int main()

  {

     int i=0,j,c,d=0,e,f=0,count=0;

     int ar[100];

     char a[4]={'e','n','d','\0'},b[100][15],ca[100][15];

     

  while(1)

  {

  scanf("%s",b[i]);

  j= strcmp(a , b[i]);

  if(j!=0)

  {

  scanf("%d",&c);

   

   ar[d]=c;

   d++;

  }

   

  else 

  break;

   

  i++;

  }

   

  i=0;

  while(1)

  {

   

   

   

   

  scanf("%s",ca[i]);

   

  e = strcmp(a , ca[i]);

   

  if(e!=0)

  {

  i++;

  count++;

  continue;

  }

  else

  {

  for(i=0;i<count;i++)

  {

  for(j=0;j<d;j++)

  {

  c= strcmp(ca[i],b[j]);

   

  if(c==0)

  {

  printf("%s ",ca[i]);

  printf("%d\n",ar[f]); 

  break;

  }

  f++;

  if(j==d-1)

  printf("-\n");

  }

  f=0;

  }

   

   

  }

  if(i==count)

  break;

   

  }

   

   return 0;  

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 488 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <math.h>

   

  double fonk(double x){

   

  return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

   

  }

   

  int main()

  {

      double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

   

      double tol=0.00001,hata;

      int i;

   

  for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

      if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

          if(fonk(a)*fonk(r)<0){

   

      b=r;

      }

      else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

      a=r;

      }

                  r=(a+b)/2;

   

  }

      hata=fabs(a-b);

   

      printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

   

   

  }

   

   

  }

   

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 753 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <conio.h>

  #include <stdlib.h> //rand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

  #include <time.h> //srand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

  #define N 5  //5 elemanlı dizi

  float ort (int *);

   main()

  {

  int s[N];

  int i;

   

  srand(time(NULL)); //rastgele üretilen sayılar compiler build&run yapıldığında değişir.

  for (i=0; i<N; i++) { //N elemanlı diziye rastgele sayı üretilmesi.

  s[i] = 1+rand() % 100; //1 ile 100 arasında rastgele sayi üretilir.

  printf("%4d",s[i]); // burada ki %4d deki rakam aralarında boşluk bırakmak için

  }

  printf("\n");

  printf("ortalama: %.2f",ort(&i));//fonksiyonumuz geriye değer döndürmeli ve pointer yardımıyla çağrılıyor.

   

   

   

  getch();

  }

  float ort (int *a)//ortalamayı bulan fonksiyonumuz

  {

  int b;

  float t = 0;

  for (b=0; b<N; b++)

  t = t + *(a+b);

  return t/N;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1073 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

   

   

  int sayilar(int sayilar[],int n){

      int i;

   

      for(i=0;i<n;i++){  // dizideki sayilari ekrana gonderdik..

          printf("\n%d. sayi : %d",i+1,sayilar[i]);

      }

  }

   

   

  int main(){

      int adet;

   

      printf("Kac adet sayi gireceksiniz : ");

      scanf("%d",&adet);

   

      int sayi[adet],i;

   

      for(i=0;i<adet;i++){

          printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

          scanf("%d",&sayi[i]);

      }

   

   

   

      for(i=0;i<adet;i++){

          printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

          scanf("%d",&sayi[i]);

      }

   

      sayilar(sayi,adet);  // Fonksiyonumuzu cagirdik ..

                           // diziyi fonksiyona gonderme kalibi boyledir..

   

      return 0;

  }

   

  // int toplam_bul( int dizi[ ], int boyut );

  // int toplam_bul( int *dizi, int boyut );

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 951 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <ctype.h>

  #include <string.h>

   

  struct bilgi{

      char ad[20];

      char soyad[20];

      char no[15];

  }kayit;

   

  FILE *dosya1;

  FILE *dosya2;

  int k_ekle();

  int k_listele();

  int k_arama();

  int k_duzeltme();

  int k_silme();

   

  int main(){

      char dg;

      do{

          printf("[1] Kayit Ekle\n");

          printf("[2] Kayit Listele\n");

          printf("[3] Kayit Arama\n");

          printf("[4] Kayit Duzeltme\n");

          printf("[5] Kayit Silme\n");

          printf("[6] Cikis\n---------------------\n");

          printf("Deger giriniz :");

          dg=getche();

          printf("\n---------------------\n");

              switch (dg){

                  case '1':k_ekle(); break;

                  case '2':k_listele(); break;

                  case '3':k_arama(); break;

                  case '4':k_duzeltme(); break;

                  case '5':k_silme(); break;

                  case '6':break;

              }

      }while(dg!='6');

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      return 0;

  }

   

  int k_ekle(){

      char cv;

      system("CLS"); //Ekranı Temizler..

      printf("************>>> KAYIT EKLEME <<<****************\n");

      dosya1=fopen("rehberim.txt","a+");

      do{

          printf("Adi      :"); scanf("%s",&kayit.ad);

          printf("Soyadi   :"); scanf("%s",&kayit.soyad);

          printf("Numarasi :"); scanf("%s",&kayit.no);

   

          fprintf(dosya1,"%s\t%s\t%s\n",kayit.ad,kayit.soyad,kayit.no);

   

          printf("Eklemeye Devam edecek misiniz [e/h] ? :");

          cv=getche();

          printf("\n---------------------\n");

      }while(toupper(cv)=='E');

   

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_listele(){

      system("CLS");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

          struct bilgi kayitoku;

          printf("**********>>> KAYIT LISTESI <<<**********\n");

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s\n%s\n%s\n",&kayitoku.ad,&kayitoku.soyad,&kayitoku.no);

              printf("Ad    :%s",kayitoku.ad);

              printf("\nSoyad :%s",kayitoku.soyad);

              printf("\nNo    :%s",kayitoku.no);

              printf("\n- - - - - - - - - - - - -\n");

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_arama(){

   

      char soyadara[20];

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitara;

      system("CLS");

      printf("************>>> KAYIT ARAMA <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

      printf("Aramak istediginiz kisinin soyadi :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitara.ad,&kayitara.soyad,&kayitara.no);

              if(strstr(kayitara.soyad,soyadara)){

                  buldum=1;

                  printf("\n-----------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n-----------------------------------\n");

                  printf("\n%s Soyadinda Olan Kisinin Bilgileri:\n",soyadara);

                  printf("Ad    :%s",kayitara.ad);

                  printf("\nSoyad :%s",kayitara.soyad);

                  printf("\nNo    :%s",kayitara.no);

                  printf("\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

              }

          }

          if(buldum==0){

              printf("\n%s Soyadinda Kisi Bulunamadi...\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n",soyadara);

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_duzeltme(){

      char soyadara[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitduz;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT DUZELTME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

          printf("Kisinin Soyadini Giriniz :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitduz.ad,&kayitduz.soyad,&kayitduz.no);

                  if(strstr(kayitduz.soyad,soyadara)){

                      buldum=1;

                      printf("------------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n------------------------------------\n");

                      printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("Adi    :%s",kayitduz.ad);

                      printf("\nSoyadi :%s",kayitduz.soyad);

                      printf("\nNo     :%s\n",kayitduz.no); printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("'%s' Soyadli Kaydi Duzenlemek Istiyor musunuz [e/h] ? :",kayitduz.soyad);

                      cv=getche();

                      if(toupper(cv)=='E'){

                          printf("\n\n------------>>> KISI DUZENLEME <<<-------------\n");

                          printf("Ad     :"); scanf("%s",&kayitduz.ad);

                          printf("Soyadi :"); scanf("%s",&kayitduz.soyad);

                          printf("No     :"); scanf("%s",&kayitduz.no);

   

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                      else{

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                  }

                  else{

                      fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                  }

          }

          if(buldum==0){

          printf("\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n\n");

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

      printf("\n\n============>> Guncelleme Basariyla Kaydedildi... <<===============\n\n");

  }

   

  int k_silme(){

      char persondel[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitsil;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT SILME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)   printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      printf("Silmek Istediginiz Kisinin Soyadini giriniz :"); scanf("%s",&persondel);

      do{

         fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitsil.ad,&kayitsil.soyad,&kayitsil.no);

         if(strstr(kayitsil.soyad,persondel)){

              buldum=1;

              printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n");

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Adi    :%s\n",kayitsil.ad);

              printf("Soyadi :%s\n",kayitsil.soyad);

              printf("No     :%s\n",kayitsil.no);

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Bu Kaydi Silmek istediginize emin misiniz [e/h] ? :");

              cv=getche();

              if(toupper(cv)=='E'){

                  printf("\n---------------------------------------------\n'%s' Soyadindaki Kaydi Basariyla Sildiniz...\n---------------------------------------------\n",persondel);

              }

              else if(toupper(cv)=='H'){

                  printf("\n========>>> isleminiz iptal Edildi... <<<============\n\n");

                  fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

              }

         }

         else{

              fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

         }

      }while(!feof(dosya1));

          if(buldum==0){

              printf("--------------------------------------------\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n--------------------------------------------\n",persondel);

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1074 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int hesapla();

   

  int main(){

      int s1,s2,secim;

      printf("Islem yapmak icin iki sayi giriniz : "); scanf("%d%d",&s1,&s2);

      printf("[0].Topla\n[1].Cikar\n[2].Carp\n[3].Bol");

      printf("\n\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

      hesapla(s1,s2,secim);

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  hesapla(int x,int y,int z){

      switch(z){

          case 0:printf("\nSonuc : %d + %d = %d olur.\n\n",x,y,x+y); break;

          case 1:printf("\nSonuc : %d - %d = %d olur.\n\n",x,y,x-y); break;

          case 2:printf("\nSonuc : %d x %d = %d olur.\n\n",x,y,x*y); break;

          case 3:printf("\nSonuc : %.2f / %.2f = %.2f olur.\n\n",(float)x,(float)y,(float)x/y); break;

          default:printf("\nLutfen tamsayi degerler giriniz..\a\a\a\n\n"); break;

      }

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 749 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      srand(time(0));

      int a[3][4],i,j,k=0,m=0,b[12],c[12],x=0;

      for(i=0;i<3;i++){

          for(j=0;j<4;j++){

              a[i][j]=1+rand()%9;

                  if(a[i][j]%2==0){

                      c[k]=a[i][j];

                      k++;

                  }

                  else{

                      b[m]=a[i][j];

                      x++;

                      m++;

                  }

          }

      }

  printf("------------------------------- S A Y I L A R ------------------------------\n\n");

      for(i=0;i<3;i++){

          for(j=0;j<4;j++){

              printf("\t%d\t",a[i][j]);

          }

      }

  printf("\n\n----------------------------------------------------------------------------\n");

      printf("Tek olan sayilar :\t");

      for(i=0;i<x;i++){

          printf("%d\t",b[i]);

      }

  printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n");

      printf("Cift olan sayilar :\t");

      for(i=0;i<12-x;i++){

          printf("%d\t",c[i]);

      }

  printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 622 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  Youtube de başlatmış olduğumuz eğitim derlserinin 1.bölümü yayınlandı yorum yapıp beğenerek destek olabilirsiniz teşekkürler.

   

   

  PART 2

   

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 726 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include<stdio.h>//printf,scanf kütüphanesi

  #include<conio.h>// getch kütüphanesi

  #include<windows.h>//system kütüphanesi

  #include<cstdlib>//system("color 0A") kütüphanesi

   

  void kisiekleme();

  void kisigoruntule();

  void kisiguncelle();

  void kisisil();

  void kisiarama();

  void baska();

   

  FILE *rehber; //global değişken olarak dosyamızı açıyoruz(dosyamızın kod daki ismi)

   

  struct Telefonrehberi

  {

  char ad[30];

  char soyad[30];

  char email[30];

  char ev_no[30];

  char is_no[30];

  char cep_no[30];

  char dtarih[30];

  }kisi;//struct değişkeni

  void main()//menü fonksiyonu

  {

  int islem;

  system("color 0A");//renk kodu

   

  system("cls");//ekrandakini temizler

   

  printf("\n_______@@@@@       *|*************************************|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*    1-Kisi ekle                    *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@       *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@           *|*    2-Kisileri goruntule           *|*       ");

  printf("\n_______@           *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______            *|*    3-Kisi guncelle                *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*    4-Kisi sil                     *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@@      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*    5-Kisi arama                   *|*       ");

  printf("\n_______            *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@ || @      *|*    6-Exit                         *|*       ");

  printf("\n_______@    @      *|*                                   *|*       ");

  printf("\n_______@@@@@@      *|*************************************|*    \n ");

   

  printf("\n\nSeciminiz:");

  scanf("%d",&islem);//

   

  if (islem>=1 && islem<=6 )//secim 1 ile 6 arasında  veya 1 ile 6 ise iceri girsin..

  {

  switch (islem)

  {

  case 1:

  kisiekleme();

  break;

  case 2:

  kisigoruntule();

  break;

  case 3:

  kisiguncelle();

  break;

  case 4:

  kisisil();

  break;

  case 5:

  kisiarama();

  break;

  case 6:

  exit(1);

  break;

  }

  }

  else//secim 1-6 veya 1 ile 6 ya eşit değilese içeri girisin

  {

  system("CLS");

  printf("Yanlis secim yaptiniz...");

  Sleep(2000);

  main();

  }

  getch();//Bir tuşa basmadan ekranı kapatmaz...

  }

   

  void kisiekleme()

  {

  int denetci=0;

  int i=0,a=0;

  char yn;

   

  rehber=fopen("trehber.txt","a");//Dosyamızı ekleme modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

   

  if(rehber==NULL)//Dosyamız null(0) değerinde ise içeri gir

  printf("Dosyaya Erisilemedi...");

  else//Dosyamız null değerine sahip değilse içeri gir

  {

  system("cls");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Eklemek");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

   

  printf("Adi:");//Kullanıcıya eklemek istediği kisinin adını soruyoruz.

  scanf("\n%s",&kisi.ad);//Kullanıcının eklemk istediği kisinin ismini girmesini sağlıyoruz.

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.ad);//Kullanıcının girdiği ismi dosyaya yazdırıyoruz.

  printf("\nSoyadi:");

  scanf("\n%s",&kisi.soyad);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.soyad);

  printf("\nDogum tarihi: ");

  scanf("\n%s",&kisi.dtarih);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.dtarih);

  printf("\nE-mail: ");

  scanf("\n%s",&kisi.email);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.email);

  printf("\nEv no:");

  scanf("\n%s",&kisi.ev_no);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.ev_no);

   

  for(int i=0;i<50;i++)

  {

  if(('a'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.ev_no[i] && kisi.ev_no[i]<='Z'))

  {

  printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

  Sleep(500);

  system("cls");

  main();

  }

   

  }

   

  printf("\nIs no:");

  scanf("\n%s",&kisi.is_no);

  fprintf(rehber,"%s ",kisi.is_no);

  for(int i=0;i<50;i++)

  {

  if(('a'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.is_no[i] && kisi.is_no[i]<='Z'))

  {

  printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

  Sleep(500);

  system("cls");

  main();

  }

   

  }

  printf("\nCep no:");

  scanf("\n%s",&kisi.cep_no);

  fprintf(rehber,"%s \n",kisi.cep_no);

   

  for(int i=0;i<50;i++)

  {

  if(('a'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='z') || ('A'<=kisi.cep_no[i] && kisi.cep_no[i]<='Z'))

  {

  printf("HATA SAYI GIRMEDINIZ!!!");

  Sleep(500);

  system("cls");

  main();

  }

   

  }

  fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

  system("cls");

  for(;;)//sonsuz döngü yapıyoruz

  {   printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Eklemek");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nBaska bir kisi eklemek istiyor musunuz(e/h) ?");

  scanf("%s",&yn);

  if(yn=='e' )//kullanıcının soruya verdiği cevap "e" ise kisiekleme fonk yolluyoruz.

  kisiekleme();

  else if(yn=='h')//kullanıcının soruya verdiği cevap "h" ise menü fonk yoluuyoruz.

  main();

  else//Baska bir değer girmiş ise yanlis sescim yapmış olur 

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Eklemek");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------");

  printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

  Sleep(1500);//programın beklemesini(duraklatır) sağlar..

  system("cls");

  }

  }

  }

   

  void kisigoruntule()

  {

  char eh;

   

  rehber=fopen("trehber.txt","r");//Dosyamızı okuma modunda trehber adında bir txt açıyoruz..

  if(rehber==NULL)//Dosyamız null degerine eşir ise

  printf("Dosyaya Erisilemedi...");

  else//Dosya null degerine eşit değilse

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Bilgileri");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s\n",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

  {

  printf("\nAd=           %s \nSoyad=        %s \nDogum tarihi= %s \nE-mail=       %s \nEv no=        %s \nis no=        %s \nCep no=       %s\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  printf("--------------------------------------------------------------------------------");

  }

  baska();

  }

  fclose(rehber);//Dosyayı kapatırız..

  }

   

  void kisiguncelle()

  {

  int i=0,x=0,y=0;

  char adguncel[30],eh=' ';

  rehber=fopen("trehber.txt","r+");//Dosyamızı okuma-yazma modunda trehber adında bir txt açıyoruz.

  struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];//Aşağıdaki aktarmaları yapmak için yedek bir struct açıyoruz.

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erişilemedi...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Guncelleme");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Guncellenecek kisinin adi:");

  scanf("%s",&adguncel);

  while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)//Dosya sonuna gelene kadar dönderir.

  {

  if (strcmp(adguncel,kisi.ad)==0)//Kullanıcının girdiği ad ile dosyadaki kisi adı aynı ise içeri gir.

  {

  x=1;

  y=1;

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Guncelleme");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Ad:");//Kullanıcıdan güncellemek istediği kişinin yeni ismini soruyoruz.

  scanf("%s",yardimci[i].ad);//Kullanıcı güncellemek istediği kişiyi klavyeden girdiriyoruz.Girdiği ismi yedek struct ad kısmına alıyoruz.Dizi olark almamızın sebebi ilk girdiği isim yardimci struct ad sırayla alması 0,1,2 şeklinde (satır).

  printf("\nSoyad:");

  scanf("%s",yardimci[i].soyad);

  printf("\nDogum tarihi:");

  scanf("%s",yardimci[i].dtarih);

  printf("\nE-mail:");

  scanf("%s",yardimci[i].email);

  printf("\nEv no:");

  scanf("%s",yardimci[i].ev_no);

  printf("\nis no:");

  scanf("%s",yardimci[i].is_no);

  printf("\nCep no:");

  scanf("%s",yardimci[i].cep_no);

  }

  else

  {

  strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);//sağdakini soldakine kopyalar(aktarır).aktardıklarımız aşğıda yazdırıyoruz.

  strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

  strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);//dosyadaki kişilerin bilgileriniz yardimci olark tanımladığım başka bir struct aktarıyorum

  strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

  strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

  strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

  strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

  }

  i++;// yardimci struct'ını dizi şeklinde almıştık diziyi artırır.

   

  }

  printf("\n\n\n--------------------------------------------------------------------------------");

   

  if (x==0)

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Guncelle");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Kayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

  Sleep(3000);

  }

  if (y==1)

  {

  Sleep(2000);

   

  printf("\n%s adli kisi guncellenmistir...\n",adguncel);

  }

  fclose(rehber);

  rehber=fopen("trehber.txt","w");//yeni bir dosya açıyoruz

  for (int j = 0; j <i; j++)//yardimci struct'a atadığımız bilgileri dosyaya yazdırıyoruz

  {

  fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

  }

  fclose(rehber);

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  main();

  }

  }

   

  void kisisil()

  int i=0,x=0,y=0;

  char adsil[30],eh=' ';

  rehber=fopen("trehber.txt","r+");

  struct Telefonrehberi yardimci[BUFSIZ];

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erişilemedi...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Sil");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("Silinicek kisinin Adi:");

  scanf("%s",&adsil);

  while (fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

  if (strcmp(kisi.ad,adsil)==0)

  {

  x=1;

  y=1;

  strcpy(yardimci[i].ad," ");

  strcpy(yardimci[i].soyad," ");

  strcpy(yardimci[i].dtarih," ");

  strcpy(yardimci[i].email," ");

  strcpy(yardimci[i].ev_no," ");

  strcpy(yardimci[i].is_no," ");

  strcpy(yardimci[i].cep_no," ");

  }

  else

  {

  strcpy(yardimci[i].ad,kisi.ad);

  strcpy(yardimci[i].soyad,kisi.soyad);

  strcpy(yardimci[i].dtarih,kisi.dtarih);

  strcpy(yardimci[i].email,kisi.email);

  strcpy(yardimci[i].ev_no,kisi.ev_no);

  strcpy(yardimci[i].is_no,kisi.is_no);

  strcpy(yardimci[i].cep_no,kisi.cep_no);

  }

  i++;

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

   

  if (x==0)

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                      Kisi Sil");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("\n\nKayitli boyle bir kisi bulunamadi...");

  Sleep(2000);

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

   

  baska();

  }

   

  for (;;)

  {

  char eh;

  if(y==1)

  {

  printf("\n%s adli kisiyi silmek istediginize emin misiniz(e/h)?...",adsil);

  scanf("%s",&eh);

  if (eh=='e')

  {

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("%s adli kisi silinmistir...",adsil);

  Sleep(2000);

  break;

  }

  else

  main();

  }

  }

  fclose(rehber);

  rehber=fopen("trehber.txt","w");

  for (int j = 0; j <i; j++)

  {

  fprintf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s \n",yardimci[j].ad,yardimci[j].soyad,yardimci[j].dtarih,yardimci[j].email,yardimci[j].ev_no,yardimci[j].is_no,yardimci[j].cep_no);

  }

  fclose(rehber);

   

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  main();

  }

  }

  void kisiarama()

  {

  char adarama[30],eh= ' ';

  int yardimci=0,carama;

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\n1-Ad'a gore arama(1):");

  printf("\n\n2-Soyad'a gore arama(2):");

  printf("\n\n3-E-mail'e gore arama(3):");

  printf("\n\n4-Dogum tarihine gore arama(4):\n");

  scanf("%d",&carama);

   

  if (carama==1 || carama==2 || carama==3 || carama==4 )

  {

  switch (carama)

  {

  case 1:

   

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nAdi:");

  scanf("%s",&adarama);

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  system("CLS");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

   

  if(strcmp(kisi.ad,adarama)==0)

  {

  yardimci=1;

   

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

   

   

  case 2:

  char soyarama[30];

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nSoyadi:");

  scanf("%s",&soyarama);

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

   

  if(strcmp(kisi.soyad,soyarama)==0)

  {

  yardimci=1;

   

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

   

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

   

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

  case 3:

  char mailarama[30];

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nE-mail:");

  scanf("%s",&mailarama);

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

   

  if(strcmp(kisi.email,mailarama)==0)

  {

  yardimci=1;

   

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

  case 4:

  char dtariharama[30];

  rehber=fopen("trehber.txt","r");

  if (rehber==NULL)

  {

  printf("Dosyaya Erisilemiyor...");

  }

  else

  {

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  printf("\nDogum tarihi:");

  scanf("%s",&dtariharama);

  system("CLS");

  printf("\n-------------------------------------------------------------------------------\n");

  printf("                              Kisi Arama");

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  while(fscanf(rehber,"%s %s %s %s %s %s %s",&kisi.ad,&kisi.soyad,&kisi.dtarih,&kisi.email,&kisi.ev_no,&kisi.is_no,&kisi.cep_no)!=EOF)

  {

  if(strcmp(kisi.dtarih,dtariharama)==0)

  {

  yardimci=1;

  printf("\nAdi=%s \n\nSoyadi=%s \n\nDogum tarihi=%s \n\nEmail=%s \n\nEv no=%s \n\nis no=%s \n\nCep no=%s\n\n",kisi.ad,kisi.soyad,kisi.dtarih,kisi.email,kisi.ev_no,kisi.is_no,kisi.cep_no);

  }

  }

  if(yardimci==0)

  {

  printf("\nAradiginiz kisi bulunamadi.\n");

  Sleep(2000);

  }

  printf("\n--------------------------------------------------------------------------------");

  baska();

  }

  fclose(rehber);

  break;

  }

  }

  else

  {

  printf("Yanlis secim yaptiniz...");

  Sleep(2000);

  kisiarama();

  }

  }

   

  void baska()

  {

  char eh=' ';

  Sleep(2000);

  printf("\n\n\n\nBaska bir islem yapmak istiyor musunuz(e/h)? \n");

  scanf("%s",&eh);

  if (eh=='e')

  {

  main();

  }

  else if(eh=='h')

  {

  exit(1);

  }

  else

  printf("Yanlis bir secim girdiniz...");

  }

   

  İleti Denizli, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
  Devamını oku
  Tıklanma: 937 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  int fonk(int *ptrx);
  int main()
  {
  int sayi;
  printf("karesini almak istedgnz sayiyi giriniz: \n";
  scanf("%d",&sayi);
  printf("sayinin karesi: %d",fonk(&sayi));
  getch();
  return 0;
  }
  int fonk(int *ptrx){
  int sonuc;
  sonuc=*ptrx**ptrx;
  return sonuc;
  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 2387 4 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir: