ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

buy a research paper for college
Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • http://www.noor-e-fajar.com/
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • http://cheapessaysbe.com/
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
 • Blog iletisi C Programlama Arşivi olarak etiketlendi

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

    Gerçek sayı türünden 301 elemanlı Puanlar isimli diziyi ve işaretsiz tamsayı türden baraj isimli değişkeni tanımlayın.  Kullanıcıdan Puanlar dizisinin tamamına değer okutun. baraj değişkenine değer okutun.  Puanlar dizisinin elemanlarından, limit değişkeninin değerinin %15 altında ve %15 üstünde olanların: o değerlerini   ve dizideki indis değerlerini yan yana ekrana yazdırın  o  toplamda kaç adet olduklarını da hesaplayarak ekrana yazdırın. 

  #include <stdio.h> 

  int main(){ 

  float Puanlar[301];

  unsigned int baraj;

  int k,sayac; 

  printf("Puanları giriniz\n");

  for (k=0;k<301;k++)

   scanf("%f",&Puanlar[k]);

    printf("Baraji giriniz: ");

  scanf("%d",&baraj);

    sayac=0;

  for(k=0;k<301;k++)

  if ((Puanlar[k]>baraj*0.85)&&(Puanlar[k]<baraj*1.15))

    {

    sayac++;

    printf("indis : %d deger :%f\n",k,Puanlar[k]);

    } 

  printf("Toplam %d adet puan var",sayac);  

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 913 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  int fibonacci(int);
  int main()
  {
  	int sira;
  	printf("sira= ");
  	scanf("%d",&sira);
  	
  	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
  	getch();
  }
   
  fibonacci(int sira)
  {
  	int fib1,fib2,i,fib;
  	
  	fib1=1;
  	fib2=1;
  	for(i=3;i<=sira;i++)
  	{
  		fib=fib1+fib2;
  		fib1=fib2;
  		fib2=fib;
  	}
  	return fib;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 554 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
   
  int fact(int);
  int comb(int,int);
  int per(int,int);
   
  int main()
  {
  	int n=5,r=2,sonuc,select;
  	printf("2 sayi giriniz\n");
  	scanf("%d%d",&n,&r);
  	
  	do
  	{
  		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
  		scanf("%d",&select);
  	}
  	while(select!=1 && select!=2);
  	
  	if(select==1)
  	{
  		sonuc=comb(n,r);
  		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
  	}
  	else
  	{
  		sonuc=per(n,r);
  		printf("permutasyon: %d",sonuc);
  	}
  	//getch();
  }
   
  int comb(int Cn, int Cr)
  {
  	int Csonuc;
  	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
  	return Csonuc;
  }
   
  int per(int Pn, int Pr)
  {
  	int Psonuc;
  	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
  	return Psonuc;
  }
   
  int fact(int Fx)
  {
  	int Fsonuc=1;
  	for(int i=1;i<=Fx;i++)
  	{
  		Fsonuc=Fsonuc*i;
  	}
  	return Fsonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 576 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  int main() 
  {
  	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
          float a,i,n;
          short secenek=1;
          
          printf("dereceyi giriniz: ");
          scanf("%lf",&deg);
          
          if(deg>360.0)
          {
              deg=deg-360;
          }
          rad=deg*(3.1415926)/180;
          
          do
          {
              printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
              scanf("%i",&secenek);
          }
          while((secenek!=1)&(secenek!=2));
          
          if(secenek==1)
          {
          	
              for (n=0;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n+1;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                  toplam=toplam+(terim);
              }
          }
          else if(secenek==2)
          {
              toplam=1;
              for (n=1;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                  toplam=toplam+terim;
              }
          }
          printf("\n=%.5lf",toplam);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 531 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  //Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<math.h>
   
  int main() 
  {
  	double n,pi=0;
  	for(n=0;n<10000;n++)
  	{
  		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
  	}
  	pi=4*pi;
  	printf("%.10lf",pi);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 573 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  //görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG
  
  #include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
  Devamını oku
  Tıklanma: 328 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  double turev(int,int);
  double integral(int,int);
  double h=0.000001;
   
  int main() 
  {
      int katsayi,kuvvet;
      double sonuc;
      short int secenek;
      printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
      printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
      scanf("%d",&katsayi);
      printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
      scanf("%d",&kuvvet);
        
      printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
      scanf("%d",&secenek);
      if(secenek==1)
      {
  	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
  	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
      }
      else
      {
  	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
          printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
      }
  }
   
  double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
  {
  	int x0;
        double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
  	printf("x=");
  	scanf("%d",&x0);
  	
  	fx0=pow(x0, dkuvvet);
  	fx0=fx0*dkatsayi;
  	x1=x0+h;
  	fx1=pow(x1, dkuvvet);
  	fx1=fx1*dkatsayi;
  	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
        return turevSonuc;
  }
   
  double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
  {
  	int a,b;
        double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
        printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
  	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
  	scanf("%d",&a);
  	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
  	scanf("%d",&b);
  	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
  	{
  	    F=pow(x, ikuvvet);
  		F=F*ikatsayi;
  		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
  	}
  	Filk=pow(a, ikuvvet);
  	Filk=Filk*ikatsayi;
  	Fson=pow(b, ikuvvet);
  	Fson=Fson*ikatsayi;
  	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
  	return integralSonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 385 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  1: İsimler ve sayılar girilir.
  2: end yazılır.
  3: isimler yazılır.
  4:end yazılır.
  5:o isme karşılık sayıları gösterir(yoksa - basar)

   

   

  ------------

  #include <stdio.h>

  #include<string.h>

   

   

  int main()

  {

     int i=0,j,c,d=0,e,f=0,count=0;

     int ar[100];

     char a[4]={'e','n','d','\0'},b[100][15],ca[100][15];

     

  while(1)

  {

  scanf("%s",b[i]);

  j= strcmp(a , b[i]);

  if(j!=0)

  {

  scanf("%d",&c);

   

   ar[d]=c;

   d++;

  }

   

  else 

  break;

   

  i++;

  }

   

  i=0;

  while(1)

  {

   

   

   

   

  scanf("%s",ca[i]);

   

  e = strcmp(a , ca[i]);

   

  if(e!=0)

  {

  i++;

  count++;

  continue;

  }

  else

  {

  for(i=0;i<count;i++)

  {

  for(j=0;j<d;j++)

  {

  c= strcmp(ca[i],b[j]);

   

  if(c==0)

  {

  printf("%s ",ca[i]);

  printf("%d\n",ar[f]); 

  break;

  }

  f++;

  if(j==d-1)

  printf("-\n");

  }

  f=0;

  }

   

   

  }

  if(i==count)

  break;

   

  }

   

   return 0;  

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 488 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <math.h>

   

  double fonk(double x){

   

  return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

   

  }

   

  int main()

  {

      double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

   

      double tol=0.00001,hata;

      int i;

   

  for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

      if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

          if(fonk(a)*fonk(r)<0){

   

      b=r;

      }

      else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

      a=r;

      }

                  r=(a+b)/2;

   

  }

      hata=fabs(a-b);

   

      printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

   

   

  }

   

   

  }

   

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 753 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <conio.h>

  #include <stdlib.h> //rand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

  #include <time.h> //srand fonksiyonun çalışması için gerekli kütüphane

  #define N 5  //5 elemanlı dizi

  float ort (int *);

   main()

  {

  int s[N];

  int i;

   

  srand(time(NULL)); //rastgele üretilen sayılar compiler build&run yapıldığında değişir.

  for (i=0; i<N; i++) { //N elemanlı diziye rastgele sayı üretilmesi.

  s[i] = 1+rand() % 100; //1 ile 100 arasında rastgele sayi üretilir.

  printf("%4d",s[i]); // burada ki %4d deki rakam aralarında boşluk bırakmak için

  }

  printf("\n");

  printf("ortalama: %.2f",ort(&i));//fonksiyonumuz geriye değer döndürmeli ve pointer yardımıyla çağrılıyor.

   

   

   

  getch();

  }

  float ort (int *a)//ortalamayı bulan fonksiyonumuz

  {

  int b;

  float t = 0;

  for (b=0; b<N; b++)

  t = t + *(a+b);

  return t/N;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1073 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <string.h>

  //kodun calısma mantıgı bırakılan boslukları sayması.

  int main()

  {

     char cumle[100];

     int sayac=1,i=0;//sayacın 1'den baslaması tek kelimelik cümlelerde 0 değerini döndürmemek istememiz.

   

     printf("Cumlenizi giriniz\n");

     gets(cumle);

     for(i;istrlen(cumle);i++){  //strlen(cumle) bizim klavyeden girdiğimiz cümlenin uzunluğu: n=17; gibi.

     if(cumle[i]==' '){ //dongumuz girdiğimiz cümlede ilk harfinden son harfine kadar teker teker ilerliyor.Bosluk oldugunda sayacı 1 arttırıyor.

     sayac++;

     }

     }

     printf("--%s-- cumlesi %d kelimeden olusmustur.",cumle,sayac);

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 766 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

   

  #include"stdio.h"

   

  main(){

   

  int i=0;

  int a,b,sayi;

   

  printf("kac basamakli sayi gireceksiniz?:");

  scanf("%d",&b);

  int dizi[b-1];

  printf("bir sayi girin:");

  scanf("%d",&sayi);

  while(sayi)

  {

   

  a=sayi%10;

  dizi[i]=a;

          sayi=sayi/10;

          i++;

   

   

  }

  for(i=0;i<b;i++)

  printf("%d",dizi[i]);

   

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 1394 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

   

   

  int sayilar(int sayilar[],int n){

      int i;

   

      for(i=0;i<n;i++){  // dizideki sayilari ekrana gonderdik..

          printf("\n%d. sayi : %d",i+1,sayilar[i]);

      }

  }

   

   

  int main(){

      int adet;

   

      printf("Kac adet sayi gireceksiniz : ");

      scanf("%d",&adet);

   

      int sayi[adet],i;

   

      for(i=0;i<adet;i++){

          printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

          scanf("%d",&sayi[i]);

      }

   

   

   

      for(i=0;i<adet;i++){

          printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..

          scanf("%d",&sayi[i]);

      }

   

      sayilar(sayi,adet);  // Fonksiyonumuzu cagirdik ..

                           // diziyi fonksiyona gonderme kalibi boyledir..

   

      return 0;

  }

   

  // int toplam_bul( int dizi[ ], int boyut );

  // int toplam_bul( int *dizi, int boyut );

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 951 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  
  int main()
  {
  	int choice=0;
  	
  	while(true)
  	{
  		system("cls");
  		
  		printf("[1]---Rapid Shutdown.\n");
  		printf("[2]---Shutdown (With Time Delay).\n");
  		printf("[3]---Restart.\n");
  		printf("[4]---Sign Out.\n");
  		printf("[5]---View GUI.\n");
  		printf("[6]---Abort Process.\n\n");
  		
  		printf("Please choose from the list	:");
  			scanf("%d",&choice);
  
  		switch(choice)
  		{
  			case 1 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /p");
  				break;
  			}
  			case 2 :
  			{							
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /s");
  				break;
  			}	
  			case 3 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /r");
  				break;
  			}
  			case 4:
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /l");
  				break;
  			}
  			case 5 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /i");
  				break;
  			}
  			case 6 :
  			{
  				system("C:\\WINDOWS\\System32\\shutdown /a");		
  				break;
  			}
  			default:
  			{
  				printf("\nInvalid selection. Please try again.\n\n");
  				getch();
  				continue;
  			}				
  		}
  	}	
  	
  	return 0;
  }

   

  İleti Kırıkkale/Kırıkkale, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
  Devamını oku
  Tıklanma: 734 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <windows.h>

   

  int main()

  {

      system("color ce");

      printf("\nMehmet Salih ASLAN\n");

      getch();

      return 0;

  }

  /*

  3a => '3' arkaplan rengini ifade ediyor,

        'a' ise yazinin rengini ifade ediyor..

   

  46 => '4' arkaplan rengini ifade ediyor,

        '6' ise yazinin rengini ifade ediyor..

   

  ** Ilk yazdigimiz arkaplan rengi,

     Ikinci yazdigimiz ise yazinin rengidir..

   

  0 = SİYAH

  8 = GRİ

   

  1 = MAVİ

  9 = AÇIK MAVİ

   

  2 = YEŞİL

  A = AÇIK YEŞİL

   

  3 = DENİZ MAVİSİ

  B = AÇIK DENİZ MAVİSİ

   

  4 = KIRMIZI

  C = AÇIK KIRMIZI

   

  5 = MOR

  D = AÇIK MOR

   

  6 = SARI

  E = AÇIK SARI

   

  7 = BEYAZ

  F = PARLAK PEYAZ

   

  */

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 836 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <ctype.h>

  #include <string.h>

   

  struct bilgi{

      char ad[20];

      char soyad[20];

      char no[15];

  }kayit;

   

  FILE *dosya1;

  FILE *dosya2;

  int k_ekle();

  int k_listele();

  int k_arama();

  int k_duzeltme();

  int k_silme();

   

  int main(){

      char dg;

      do{

          printf("[1] Kayit Ekle\n");

          printf("[2] Kayit Listele\n");

          printf("[3] Kayit Arama\n");

          printf("[4] Kayit Duzeltme\n");

          printf("[5] Kayit Silme\n");

          printf("[6] Cikis\n---------------------\n");

          printf("Deger giriniz :");

          dg=getche();

          printf("\n---------------------\n");

              switch (dg){

                  case '1':k_ekle(); break;

                  case '2':k_listele(); break;

                  case '3':k_arama(); break;

                  case '4':k_duzeltme(); break;

                  case '5':k_silme(); break;

                  case '6':break;

              }

      }while(dg!='6');

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      return 0;

  }

   

  int k_ekle(){

      char cv;

      system("CLS"); //Ekranı Temizler..

      printf("************>>> KAYIT EKLEME <<<****************\n");

      dosya1=fopen("rehberim.txt","a+");

      do{

          printf("Adi      :"); scanf("%s",&kayit.ad);

          printf("Soyadi   :"); scanf("%s",&kayit.soyad);

          printf("Numarasi :"); scanf("%s",&kayit.no);

   

          fprintf(dosya1,"%s\t%s\t%s\n",kayit.ad,kayit.soyad,kayit.no);

   

          printf("Eklemeye Devam edecek misiniz [e/h] ? :");

          cv=getche();

          printf("\n---------------------\n");

      }while(toupper(cv)=='E');

   

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_listele(){

      system("CLS");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

          struct bilgi kayitoku;

          printf("**********>>> KAYIT LISTESI <<<**********\n");

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s\n%s\n%s\n",&kayitoku.ad,&kayitoku.soyad,&kayitoku.no);

              printf("Ad    :%s",kayitoku.ad);

              printf("\nSoyad :%s",kayitoku.soyad);

              printf("\nNo    :%s",kayitoku.no);

              printf("\n- - - - - - - - - - - - -\n");

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_arama(){

   

      char soyadara[20];

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitara;

      system("CLS");

      printf("************>>> KAYIT ARAMA <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      else{

      printf("Aramak istediginiz kisinin soyadi :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitara.ad,&kayitara.soyad,&kayitara.no);

              if(strstr(kayitara.soyad,soyadara)){

                  buldum=1;

                  printf("\n-----------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n-----------------------------------\n");

                  printf("\n%s Soyadinda Olan Kisinin Bilgileri:\n",soyadara);

                  printf("Ad    :%s",kayitara.ad);

                  printf("\nSoyad :%s",kayitara.soyad);

                  printf("\nNo    :%s",kayitara.no);

                  printf("\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

              }

          }

          if(buldum==0){

              printf("\n%s Soyadinda Kisi Bulunamadi...\n - - - - - - - - - - - - - - - - -\n",soyadara);

          }

      }

      fclose(dosya1);

  }

   

  int k_duzeltme(){

      char soyadara[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitduz;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT DUZELTME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL){

          printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

          exit(0);

      }

          printf("Kisinin Soyadini Giriniz :"); scanf("%s",&soyadara);

          while(!feof(dosya1)){

              fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitduz.ad,&kayitduz.soyad,&kayitduz.no);

                  if(strstr(kayitduz.soyad,soyadara)){

                      buldum=1;

                      printf("------------------------------------\nArama Islemi Basariyla Tamamlandi...\n------------------------------------\n");

                      printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("Adi    :%s",kayitduz.ad);

                      printf("\nSoyadi :%s",kayitduz.soyad);

                      printf("\nNo     :%s\n",kayitduz.no); printf("- - - - - - - - - - - - - - - - - -\n");

                      printf("'%s' Soyadli Kaydi Duzenlemek Istiyor musunuz [e/h] ? :",kayitduz.soyad);

                      cv=getche();

                      if(toupper(cv)=='E'){

                          printf("\n\n------------>>> KISI DUZENLEME <<<-------------\n");

                          printf("Ad     :"); scanf("%s",&kayitduz.ad);

                          printf("Soyadi :"); scanf("%s",&kayitduz.soyad);

                          printf("No     :"); scanf("%s",&kayitduz.no);

   

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                      else{

                          fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                      }

                  }

                  else{

                      fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitduz.ad,kayitduz.soyad,kayitduz.no);

                  }

          }

          if(buldum==0){

          printf("\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n\n");

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

      printf("\n\n============>> Guncelleme Basariyla Kaydedildi... <<===============\n\n");

  }

   

  int k_silme(){

      char persondel[20];

      char cv;

      int buldum=0;

      struct bilgi kayitsil;

      system("CLS");

      printf("**************>>> KAYIT SILME <<<****************\n");

      if((dosya1=fopen("rehberim.txt","r"))==NULL) printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      if((dosya2=fopen("gecici.txt","w"))==NULL)   printf("Dosya Bulunamadi...\n\n");

      printf("Silmek Istediginiz Kisinin Soyadini giriniz :"); scanf("%s",&persondel);

      do{

         fscanf(dosya1,"%s %s %s\n",&kayitsil.ad,&kayitsil.soyad,&kayitsil.no);

         if(strstr(kayitsil.soyad,persondel)){

              buldum=1;

              printf("\n'%s' Soyadindaki Kisinin Bilgileri :\n");

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Adi    :%s\n",kayitsil.ad);

              printf("Soyadi :%s\n",kayitsil.soyad);

              printf("No     :%s\n",kayitsil.no);

              printf("- - - - - - - - - - - - - -\n");

              printf("Bu Kaydi Silmek istediginize emin misiniz [e/h] ? :");

              cv=getche();

              if(toupper(cv)=='E'){

                  printf("\n---------------------------------------------\n'%s' Soyadindaki Kaydi Basariyla Sildiniz...\n---------------------------------------------\n",persondel);

              }

              else if(toupper(cv)=='H'){

                  printf("\n========>>> isleminiz iptal Edildi... <<<============\n\n");

                  fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

              }

         }

         else{

              fprintf(dosya2,"%s %s %s\n",kayitsil.ad,kayitsil.soyad,kayitsil.no);

         }

      }while(!feof(dosya1));

          if(buldum==0){

              printf("--------------------------------------------\n'%s' Soyadinda Kayit Bulunmamaktadir...\n--------------------------------------------\n",persondel);

          }

      fclose(dosya1);

      fclose(dosya2);

      remove("rehberim.txt");

      rename("gecici.txt","rehberim.txt");

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 1074 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

   

  int hesapla();

   

  int main(){

      int s1,s2,secim;

      printf("Islem yapmak icin iki sayi giriniz : "); scanf("%d%d",&s1,&s2);

      printf("[0].Topla\n[1].Cikar\n[2].Carp\n[3].Bol");

      printf("\n\nSeciminiz : "); scanf("%d",&secim);

      hesapla(s1,s2,secim);

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  hesapla(int x,int y,int z){

      switch(z){

          case 0:printf("\nSonuc : %d + %d = %d olur.\n\n",x,y,x+y); break;

          case 1:printf("\nSonuc : %d - %d = %d olur.\n\n",x,y,x-y); break;

          case 2:printf("\nSonuc : %d x %d = %d olur.\n\n",x,y,x*y); break;

          case 3:printf("\nSonuc : %.2f / %.2f = %.2f olur.\n\n",(float)x,(float)y,(float)x/y); break;

          default:printf("\nLutfen tamsayi degerler giriniz..\a\a\a\n\n"); break;

      }

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 749 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      srand(time(0));

      int a[3][4],i,j,k=0,m=0,b[12],c[12],x=0;

      for(i=0;i<3;i++){

          for(j=0;j<4;j++){

              a[i][j]=1+rand()%9;

                  if(a[i][j]%2==0){

                      c[k]=a[i][j];

                      k++;

                  }

                  else{

                      b[m]=a[i][j];

                      x++;

                      m++;

                  }

          }

      }

  printf("------------------------------- S A Y I L A R ------------------------------\n\n");

      for(i=0;i<3;i++){

          for(j=0;j<4;j++){

              printf("\t%d\t",a[i][j]);

          }

      }

  printf("\n\n----------------------------------------------------------------------------\n");

      printf("Tek olan sayilar :\t");

      for(i=0;i<x;i++){

          printf("%d\t",b[i]);

      }

  printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n");

      printf("Cift olan sayilar :\t");

      for(i=0;i<12-x;i++){

          printf("%d\t",c[i]);

      }

  printf("\n----------------------------------------------------------------------------\n\n\n");

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 622 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      printf("------------  Diyarbakir Ilinin Temmuz Ayi Sicakliklari  ---------------\n\n");

      int i,j,ay[5][7],t=0,max=0;

      float ort;

   

      srand(time(0));

      printf("\t");

      printf("\tPt\tSa\tCr\tPe\tCu\tCt\tPz\n");

      printf("\t\t--\t--\t--\t--\t--\t--\t--\n");

      for(i=0;i<5;i++){

          printf("%d.Hafta\t\t",i+1);

   

          for(j=0;j<7;j++){

              ay[i][j]=5+rand()%37;

              t+=ay[i][j];

              printf("%d\t",ay[i][j]);

                  if(max<ay[i][j]){

                      max=ay[i][j];

                  }

          }

          printf("\n--------------------------------------------------------------------\n");

          printf("\n");

      }

      ort=(float)t/35;

      printf("Temmuz Ayinin Maksimum Sicaklik degeri = %d",max);

      printf("\nTemmuz Ayinin Sicaklik Ortalamasi      = %.2f\n\n",ort);

      printf("--------------------------------------------------------------------\n\n");

   

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 821 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <time.h>

   

  int main()

  {

      int sayi,i,j,a,b=0,c=0;

      printf("sayi giriniz : "); scanf("%d",&sayi);

      printf("\n");

   

      srand(time(NULL));

      for(i=0;i<sayi;i++){

          for(j=0;j<sayi;j++){

              a=rand()%2;

              printf("%d\t",a);

                  if(a==0){

                      b++;

                  }

                  else{

                      c++;

                  }

          }

          printf("\n");

      }

      printf("\nMatristeki 0 'larin sayisi = %d\n",b);

      printf("Matristeki 1 'lerin sayisi = %d\n\n\n",c);

   

      system("PAUSE");

      printf("\n\nYazan : Mehmet Salih ASLAN\n\n");

      getch();

      return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 719 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0