ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

 • Ana Sayfa
  Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • Kategoriler
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • Etiketler
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • Blog Yazarları
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  Gerçek sayı türünden 301 elemanlı Puanlar isimli diziyi ve işaretsiz tamsayı türden baraj isimli değişkeni tanımlayın.  Kullanıcıdan Puanlar dizisinin tamamına değer okutun. baraj değişkenine değer okutun.  Puanlar dizisinin elemanlarından, limit değişkeninin değerinin %15 altında ve %15 üstünde olanların: o değerlerini   ve dizideki indis değerlerini yan yana ekrana yazdırın  o  toplamda kaç adet olduklarını da hesaplayarak ekrana yazdırın. 

#include <stdio.h> 

int main(){ 

float Puanlar[301];

unsigned int baraj;

int k,sayac; 

printf("Puanları giriniz\n");

for (k=0;k<301;k++)

 scanf("%f",&Puanlar[k]);

  printf("Baraji giriniz: ");

scanf("%d",&baraj);

  sayac=0;

for(k=0;k<301;k++)

if ((Puanlar[k]>baraj*0.85)&&(Puanlar[k]<baraj*1.15))

  {

  sayac++;

  printf("indis : %d deger :%f\n",k,Puanlar[k]);

  } 

printf("Toplam %d adet puan var",sayac);  

 

 

Devamını oku
Tıklanma: 152 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
int fibonacci(int);
int main()
{
	int sira;
	printf("sira= ");
	scanf("%d",&sira);
	
	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
	getch();
}
 
fibonacci(int sira)
{
	int fib1,fib2,i,fib;
	
	fib1=1;
	fib2=1;
	for(i=3;i<=sira;i++)
	{
		fib=fib1+fib2;
		fib1=fib2;
		fib2=fib;
	}
	return fib;
}
Devamını oku
Tıklanma: 319 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
int fact(int);
int comb(int,int);
int per(int,int);
 
int main()
{
	int n=5,r=2,sonuc,select;
	printf("2 sayi giriniz\n");
	scanf("%d%d",&n,&r);
	
	do
	{
		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
		scanf("%d",&select);
	}
	while(select!=1 && select!=2);
	
	if(select==1)
	{
		sonuc=comb(n,r);
		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
	}
	else
	{
		sonuc=per(n,r);
		printf("permutasyon: %d",sonuc);
	}
	//getch();
}
 
int comb(int Cn, int Cr)
{
	int Csonuc;
	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
	return Csonuc;
}
 
int per(int Pn, int Pr)
{
	int Psonuc;
	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
	return Psonuc;
}
 
int fact(int Fx)
{
	int Fsonuc=1;
	for(int i=1;i<=Fx;i++)
	{
		Fsonuc=Fsonuc*i;
	}
	return Fsonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 353 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
int main() 
{
	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
        float a,i,n;
        short secenek=1;
        
        printf("dereceyi giriniz: ");
        scanf("%lf",&deg);
        
        if(deg>360.0)
        {
            deg=deg-360;
        }
        rad=deg*(3.1415926)/180;
        
        do
        {
            printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
            scanf("%i",&secenek);
        }
        while((secenek!=1)&(secenek!=2));
        
        if(secenek==1)
        {
        	
            for (n=0;n<=200;n++)
            {
                a=2*n+1;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                toplam=toplam+(terim);
            }
        }
        else if(secenek==2)
        {
            toplam=1;
            for (n=1;n<=200;n++)
            {
                a=2*n;
                payda=1;
                for(i=1;i<=a;i++)
                {
                    payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                }
                terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                toplam=toplam+terim;
            }
        }
        printf("\n=%.5lf",toplam);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 324 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
//Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>
 
int main() 
{
	double n,pi=0;
	for(n=0;n<10000;n++)
	{
		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
	}
	pi=4*pi;
	printf("%.10lf",pi);
	return 0;
}
Devamını oku
Tıklanma: 406 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
//görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG

#include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
Devamını oku
Tıklanma: 203 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
double turev(int,int);
double integral(int,int);
double h=0.000001;
 
int main() 
{
    int katsayi,kuvvet;
    double sonuc;
    short int secenek;
    printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
    printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
    scanf("%d",&katsayi);
    printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
    scanf("%d",&kuvvet);
      
    printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
    scanf("%d",&secenek);
    if(secenek==1)
    {
	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
    }
    else
    {
	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
        printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
    }
}
 
double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
{
	int x0;
      double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
	printf("x=");
	scanf("%d",&x0);
	
	fx0=pow(x0, dkuvvet);
	fx0=fx0*dkatsayi;
	x1=x0+h;
	fx1=pow(x1, dkuvvet);
	fx1=fx1*dkatsayi;
	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
      return turevSonuc;
}
 
double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
{
	int a,b;
      double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
      printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
	scanf("%d",&a);
	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
	scanf("%d",&b);
	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
	{
	    F=pow(x, ikuvvet);
		F=F*ikatsayi;
		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
	}
	Filk=pow(a, ikuvvet);
	Filk=Filk*ikatsayi;
	Fson=pow(b, ikuvvet);
	Fson=Fson*ikatsayi;
	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
	return integralSonuc;
}
Devamını oku
Tıklanma: 242 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<string.h>

int main()
{
    char s[40],gecici;
    int i,k=0,m=0;
    printf("Ters cevirmek istediginiz cumleyi giriniz : \n");
    gets(s);
    while(s[k]!='\0')
    {
        k++;

    }
    m=k;
    for(i=0;i<k/2;i++)
    {
        gecici=s[k-i-1];
        s[k-i-1]=s[i];
        s[i]=gecici;   
    }
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        if(s[i]==' ')
        {
            printf(" ");
        }
        else
        {
            printf("%c",s[i]);
        }
    }
   
}

Devamını oku
Tıklanma: 329 1 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void k()

{

                               int a, b, i, j;

               

                printf("Satır sayısını gir: ");

                scanf("%d", &a);

                printf("sutun sayısını gir ");

                scanf("%d", &b);

                int matris[a][b], matrisT[b][a];

                for(i=0; i<a; i++)

                  for(j=0; j<b; j++){

                   printf("%dx%d elemanını giriniz ", i+1, j+1);

                   scanf("%d", &matris[i][j]);

                  }

                for(i=0; i<a; i++){

                   for(j=0; j<b; j++){

                   matrisT[j][i] = matris[i][j];

                 }

                }

                printf("transpozu\n");

                for(i=0; i<b; i++){

                   for(j=0; j<a; j++){

                     printf("%d ", matrisT[i][j]);

                }

                printf("\n");

                }

 

                getch();

                return 0;

                }

         int main(){

                k();

 

 

}

Devamını oku
Tıklanma: 764 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

double ortalama(double dizi[]);

double ortalamb(double dizi[]);

double mina(double dizi[]);

double minb(double dizi[]);

int main()

{

float e=2.71;

int i=1,s=1;

   double a[8],b[10];

   double z;

   do{

   printf("lutfen a dizisiniz %dnci degerini giriniz=",i);

   scanf("%lf",&a[i]);

   i++;

   }while(i<=8);

   do{

   printf("lutfen b dizisiniz %dnci degerini giriniz=",s);

   scanf("%lf",&b[s]);

   s++;

   }while(s<=10);

   z= (mina(a)+minb(b))/-e*(ortalama(a)+ortalamb(b));

   printf("Dizinin ortalaması = %lf\n",z);

system("pause");

}

double ortalama(double dizi[])

{

   double *p, t=0.0;

   int i;

   p = dizi;   

   for(i=0; i<8; i++)

      t += *(p+i);

   return (t/8);

}

double ortalamb(double dizi[])

{

   double *p, t=0.0;

   int i;

   p = dizi;    

   for(i=0; i<8; i++)

      t += *(p+i);

   return (t/10);

}

double mina(double dizi[])

{

double  t=0.0 ,*p,min;

int i;

p=dizi;

for(i=0;i<8;i++)

min=*(p);

t=*(p+i);

if(t<=min)

min=dizi[i];

return(min);

}

double minb(double dizi[])

{

double  t=0.0 ,*p,min;

int i;

p=dizi;

for(i=0;i<8;i++)

min=*(p);

t=*(p+i);

if(min<=t)

min=dizi[i];

return(min);

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 715 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde


#include<stdio.h>

int main()

{

int i;

float sayi,k;

scanf("%f",&sayi);

k=sayi/2;

for(i=0;i<50;i++)

{

k=(k+sayi/k)/2;

}

printf("%.2f",k);

return 0;

}

Devamını oku
Tıklanma: 817 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

İstediğiniz c sorusunu,konusunu sorabilirsiniz.
Vaktim olduğu sürece cevaplarım.Yardımlaşma Platformuna yazın..

Devamını oku
Tıklanma: 576 2 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde


----------

 

 

#include<stdio.h>

 

 

 

int digit_sum(int number)

{

 

 

int x, sum=0;

while(number>0)

{

x=number%10;

number/=10;

sum+=x;

 

}

return sum;

 

}

 

 

 

 

 

 

int main()

 

{

int N;

do

{

scanf("%d",&N);

if(N>0)

printf("%d\n",digit_sum(N));

 

}

while(N>0);

 

}

Devamını oku
Tıklanma: 323 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

1: programı cmd ekranında  ./<program ismi> kelime1 kelime2 kelime 3....

örnek   ./a qwerty uıop   => ytrewq poıu


----------------

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

char f(char *d);

int main(int lab,char *lab8[])

 {

int a;

for(a=1;a<lab;a++)

f(lab8[a]);

 

 

 

}

 

char f(char *d)

{

int a;

a=strlen(d);

for(;a>=0;a--)

printf("%c",d[a]);

 

if(a==-1)

printf(" ");

 

 

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 401 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

1:program  cmd ekranında     ./(program ismi) sayı1 sayı2 sayı3 ...   şeklinde çalıştırılır.

.....

 

---------

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

char f(char *d);

int main(int lab,char *lab8[])

 {

int a;

for(a=1;a<lab;a++)

{

f(lab8[a]);

}}

 

char f(char *d)

{

char *a[10]={"zero","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine"};

int x;

for (x=0;x<10;x++)

{if(strcmp(d,a[x])==0)

{

printf("%d",x);

break;

}

}}

 

Devamını oku
Tıklanma: 317 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

1: İsimler ve sayılar girilir.
2: end yazılır.
3: isimler yazılır.
4:end yazılır.
5:o isme karşılık sayıları gösterir(yoksa - basar)

 

 

------------

#include <stdio.h>

#include<string.h>

 

 

int main()

{

   int i=0,j,c,d=0,e,f=0,count=0;

   int ar[100];

   char a[4]={'e','n','d','\0'},b[100][15],ca[100][15];

   

while(1)

{

scanf("%s",b[i]);

j= strcmp(a , b[i]);

if(j!=0)

{

scanf("%d",&c);

 

 ar[d]=c;

 d++;

}

 

else 

break;

 

i++;

}

 

i=0;

while(1)

{

 

 

 

 

scanf("%s",ca[i]);

 

e = strcmp(a , ca[i]);

 

if(e!=0)

{

i++;

count++;

continue;

}

else

{

for(i=0;i<count;i++)

{

for(j=0;j<d;j++)

{

c= strcmp(ca[i],b[j]);

 

if(c==0)

{

printf("%s ",ca[i]);

printf("%d\n",ar[f]); 

break;

}

f++;

if(j==d-1)

printf("-\n");

}

f=0;

}

 

 

}

if(i==count)

break;

 

}

 

 return 0;  

}

Devamını oku
Tıklanma: 380 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

matris 

--------

 

#include

int main()

 

{

 

int x,i,j;

 

int a[50][50];

int b[50][50];

scanf("%d",&x);

 

 

 

for(i=0;i<x;i++)

for(j=0 ;j<x;j++)

scanf("%d",&a[i][j]);

 

 

for(i=0;i<x;i++)

 for(j=x;j>=0;j--)

b[i][x-j]=a[j-1][i];

 

 

 

for(i=0;i<x;i++)

for(j=0;j<x;j++)

printf("%d ",b[i][j]);

 

 

 

return 0;

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 377 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

 

int main()

{

 

 

    printf("\t*************/ Anket Olusturmak icin Hosgeldiniz /*************\n");

    char adi;

 

 

    int a, b,i,j;

 

 

printf("\t Anket adini Giriniz\n");

   scanf("%s",&adi);

 

printf("\n\t\t\t %s anketi \n",&adi );

 

 

  printf("soru sayisini giriniz=\n");

    scanf("%d",&a);

    printf("cevap sikki sayisini giriniz=\n");

    scanf("%d", &b);

 

 

    char soru[a][100];

 

    char cevap[a][b][50];

    for (i=0;i<a;i++){

   printf("%d. soru  giriniz=",i+1);

 

    scanf(" %s",&soru[i]);

    fflush(stdin);

 

    for (j=0; j<b;j++){

        printf("%d. Sikki giriniz =",j+1);

        scanf(" %s",&cevap[i][j]);

        fflush(stdin);

 

 

    }

    }

    for (i=0;i<a;i++){

        printf("%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

        getchar();

            for(j=0;j<b;j++){

                printf("[ ] %s\n",cevap[i][j]);

            }

            getchar();

    }

 

 getchar();

 

  FILE* hedef;

  hedef= fopen("anket.txt","w+");

  fprintf(hedef,"%s anketi \t\n",&adi);

  for (i=0;i<a;i++){

        fprintf(hedef,"%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

 

            for(j=0;j<b;j++){

                fprintf(hedef,"[ ] %s\n",cevap[i][j]);

            }

 

    }

 

 

 

 

 getchar();

 

 fclose(hedef);

 

return 0;

 

}

İleti Kötekli, 48000 Muğla Merkez/Muğla, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
Devamını oku
Tıklanma: 347 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <math.h>

 

double fonk(double x){

 

return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

 

}

 

int main()

{

    double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

 

    double tol=0.00001,hata;

    int i;

 

for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

    if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

        if(fonk(a)*fonk(r)<0){

 

    b=r;

    }

    else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

    a=r;

    }

                r=(a+b)/2;

 

}

    hata=fabs(a-b);

 

    printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

 

 

}

 

 

}

 

 

 

Devamını oku
Tıklanma: 648 0 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0

Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

#include

int main()

{

surayagit: printf("nnDunyanin en pahali 10 futbolcusu ve fiyatlari");

printf("nLutfen futbolcularin degerlerini ogrenmek icin bastaki numaralarini yaziniz..");

printf("nEn degerli 10 oyuncu : n1-Lionel Messi n2-Eden Hazard n3-Cristiano Ronaldo n4-Neymar junior n5-Sergio Aguero n6-Raheem Sterling n7-Paul Pogba n8-Diego Costa n9-Alexis Sanchez n10-James Rodriguez");

int secim;

printf("nLutfen bir oyuncunun sira numarasini giriniz :"); scanf("%d",&secim);

switch(secim)

{

case 10: printf("n10. James Rodriguez ()Real Madrid) - 62.5-68.8 milyon Euro"); break;

case 9:   printf("n9. Alexis Sanchez (Arsenal) - 67.8-74.6 milyon Euro"); break;

case 8:     printf("n8. Diego Costa (Chelsea) - 69.9-76.9 milyon Euro"); break;

case 7:     printf("n7. Paul Pogba (Juventus) - 70.3-77.3 milyon Euro"); break;

case 6:  printf("n6. Raheem Sterling (Manchester C.) - 73.7-81.0 milyon Euro"); break;

case 5:    printf("n5. Sergio Aguero (Manchester C.) - 78.2-86.0 milyon Euro"); break;

case 4:    printf("n4. Neymar Júnior (Barcelona) - 89.6-98.5 milyon Euro"); break;

case 3:   printf("n3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 113.3-124.7 milyon Euro"); break;

case 2:    printf("n2. Eden Hazard (Chelsea) - 135.4-148.9 milyon Euro"); break;

case 1:     printf("n1. Lionel Messi (Barcelona) - 255.3-280.8 milyon Euro"); break;

 

default: printf("nlutfen oyuncularin numaralarini dogru giriniz");

}

goto surayagit;

 

 

 

}

 

Devamını oku
Tıklanma: 660 1 Yorum
Bu iletiyi değerlendir:
0