ckodu - Blog Sayfası

ckodu.com ailesi üyelerinin blog sayfası.

cialis and viagra
Ana Sayfa Sitedeki tüm blog iletilerine buradan bakabilirsiniz.
 • http://sport-contact.ch/
  Kategoriler Bu blogda kullanılan kategorilerin listesini görüntüler.
 • http://februarybooks.com/index.php/remote-mobile-spy
  Etiketler Blog içinde kullanılmış etiketleri görüntüler.
 • references in a lab report
  Blog Yazarları Sitede beğendiğiniz blog yazarlarını arayın.
 • Takım Blogları
  Takım Blogları Beğendiğiniz takım bloglarını buradan arayın.
 • Arşivler
  Arşivler Daha önce eklenmiş blog iletilerinin listesini içerir.
 • Oturum Aç
  Oturum Açın Oturum açma formu
 • Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

    Gerçek sayı türünden 301 elemanlı Puanlar isimli diziyi ve işaretsiz tamsayı türden baraj isimli değişkeni tanımlayın.  Kullanıcıdan Puanlar dizisinin tamamına değer okutun. baraj değişkenine değer okutun.  Puanlar dizisinin elemanlarından, limit değişkeninin değerinin %15 altında ve %15 üstünde olanların: o değerlerini   ve dizideki indis değerlerini yan yana ekrana yazdırın  o  toplamda kaç adet olduklarını da hesaplayarak ekrana yazdırın. 

  #include <stdio.h> 

  int main(){ 

  float Puanlar[301];

  unsigned int baraj;

  int k,sayac; 

  printf("Puanları giriniz\n");

  for (k=0;k<301;k++)

   scanf("%f",&Puanlar[k]);

    printf("Baraji giriniz: ");

  scanf("%d",&baraj);

    sayac=0;

  for(k=0;k<301;k++)

  if ((Puanlar[k]>baraj*0.85)&&(Puanlar[k]<baraj*1.15))

    {

    sayac++;

    printf("indis : %d deger :%f\n",k,Puanlar[k]);

    } 

  printf("Toplam %d adet puan var",sayac);  

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 913 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  int fibonacci(int);
  int main()
  {
  	int sira;
  	printf("sira= ");
  	scanf("%d",&sira);
  	
  	printf("sayi= %d",fibonacci(sira));
  	getch();
  }
   
  fibonacci(int sira)
  {
  	int fib1,fib2,i,fib;
  	
  	fib1=1;
  	fib2=1;
  	for(i=3;i<=sira;i++)
  	{
  		fib=fib1+fib2;
  		fib1=fib2;
  		fib2=fib;
  	}
  	return fib;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 555 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
   
  int fact(int);
  int comb(int,int);
  int per(int,int);
   
  int main()
  {
  	int n=5,r=2,sonuc,select;
  	printf("2 sayi giriniz\n");
  	scanf("%d%d",&n,&r);
  	
  	do
  	{
  		printf("\nkombinasyon icin 1e, permutasyon icin 2ye basiniz: ");
  		scanf("%d",&select);
  	}
  	while(select!=1 && select!=2);
  	
  	if(select==1)
  	{
  		sonuc=comb(n,r);
  		printf("kombinasyon: %d",sonuc);
  	}
  	else
  	{
  		sonuc=per(n,r);
  		printf("permutasyon: %d",sonuc);
  	}
  	//getch();
  }
   
  int comb(int Cn, int Cr)
  {
  	int Csonuc;
  	Csonuc=fact(Cn)/(fact(Cr)*fact(Cn-Cr));
  	return Csonuc;
  }
   
  int per(int Pn, int Pr)
  {
  	int Psonuc;
  	Psonuc=fact(Pn)/fact(Pn-Pr);
  	return Psonuc;
  }
   
  int fact(int Fx)
  {
  	int Fsonuc=1;
  	for(int i=1;i<=Fx;i++)
  	{
  		Fsonuc=Fsonuc*i;
  	}
  	return Fsonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 577 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  int main() 
  {
  	double deg,rad,payda,terim,toplam=0;
          float a,i,n;
          short secenek=1;
          
          printf("dereceyi giriniz: ");
          scanf("%lf",&deg);
          
          if(deg>360.0)
          {
              deg=deg-360;
          }
          rad=deg*(3.1415926)/180;
          
          do
          {
              printf("sinus icin: 1\ncosinus icin: 2'ye basiniz: ");
              scanf("%i",&secenek);
          }
          while((secenek!=1)&(secenek!=2));
          
          if(secenek==1)
          {
          	
              for (n=0;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n+1;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n+1)))/(payda);
                  toplam=toplam+(terim);
              }
          }
          else if(secenek==2)
          {
              toplam=1;
              for (n=1;n<=200;n++)
              {
                  a=2*n;
                  payda=1;
                  for(i=1;i<=a;i++)
                  {
                      payda=payda*i;//faktöriyel alınıyor
                  }
                  terim=((pow((-1),n))*pow(rad,(2*n)))/(payda);
                  toplam=toplam+terim;
              }
          }
          printf("\n=%.5lf",toplam);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 531 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  //Leibniz'in ispatı kullanılmıştır: https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_formula_for_%CF%80
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<math.h>
   
  int main() 
  {
  	double n,pi=0;
  	for(n=0;n<10000;n++)
  	{
  		pi=pi+(pow(-1,n)/(2*n+1));
  	}
  	pi=4*pi;
  	printf("%.10lf",pi);
  	return 0;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 574 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  //görseldeki yöntem kullanılmıştır: http://cdn.elektrikport.com//Content//201311/esay%C4%B1s%C4%B1taylor.JPG
  
  #include <stdio.h> #include <stdlib.h>   int main()  { double i,n=1,e=1;              for(i=1;i<=200;i++)     {         n=n*i;         e=e+1/n;     }          printf("%.15lf",e); return 0; }
  Devamını oku
  Tıklanma: 329 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <math.h>
   
  double turev(int,int);
  double integral(int,int);
  double h=0.000001;
   
  int main() 
  {
      int katsayi,kuvvet;
      double sonuc;
      short int secenek;
      printf("terim su sekildedir: \n\nkatsayi * x ^ kuvvet \n\n\n");
      printf("Degiskenin Katsayisini Giriniz: ");
      scanf("%d",&katsayi);
      printf("Degiskenin Kuvvetini Giriniz: ");
      scanf("%d",&kuvvet);
        
      printf("turev icin 1'e\nintegral icin 2'ye basiniz ");
      scanf("%d",&secenek);
      if(secenek==1)
      {
  	sonuc=turev(katsayi,kuvvet);
  	printf("x noktasinda turev= %.3lf", sonuc);		
      }
      else
      {
  	sonuc=integral(katsayi,kuvvet);
          printf("a - b araliginda integral= %.3lf", sonuc);
      }
  }
   
  double turev(int dkatsayi, int dkuvvet)
  {
  	int x0;
        double x1,turevSonuc,fx0,fx1;
  	printf("x=");
  	scanf("%d",&x0);
  	
  	fx0=pow(x0, dkuvvet);
  	fx0=fx0*dkatsayi;
  	x1=x0+h;
  	fx1=pow(x1, dkuvvet);
  	fx1=fx1*dkatsayi;
  	turevSonuc=(fx1-fx0)/(x1-x0);
        return turevSonuc;
  }
   
  double integral(int ikatsayi, int ikuvvet)
  {
  	int a,b;
        double integralSonuc=0,x,F,Filk,Fson;
        printf("integralin sinir degerlerini belirlerken a, kucuk sayi. b, buyuk sayi olacaktir.\n");
  	printf("integralin sinir degerleri icin ilk degeri belirleyiniz a=");
  	scanf("%d",&a);
  	printf("integralin sinir degerleri icin son degeri belirleyiniz b=");
  	scanf("%d",&b);
  	for(x=a+h;x<=b;x+=h)
  	{
  	    F=pow(x, ikuvvet);
  		F=F*ikatsayi;
  		integralSonuc=integralSonuc+F*h;
  	}
  	Filk=pow(a, ikuvvet);
  	Filk=Filk*ikatsayi;
  	Fson=pow(b, ikuvvet);
  	Fson=Fson*ikatsayi;
  	integralSonuc=integralSonuc+h/2*(Filk+Fson);
  	return integralSonuc;
  }
  Devamını oku
  Tıklanma: 385 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include<string.h>

  int main()
  {
      char s[40],gecici;
      int i,k=0,m=0;
      printf("Ters cevirmek istediginiz cumleyi giriniz : \n");
      gets(s);
      while(s[k]!='\0')
      {
          k++;

      }
      m=k;
      for(i=0;i<k/2;i++)
      {
          gecici=s[k-i-1];
          s[k-i-1]=s[i];
          s[i]=gecici;   
      }
      for(i=0;i<m;i++)
      {
          if(s[i]==' ')
          {
              printf(" ");
          }
          else
          {
              printf("%c",s[i]);
          }
      }
     
  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 461 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <conio.h>

  void k()

  {

                                 int a, b, i, j;

                 

                  printf("Satır sayısını gir: ");

                  scanf("%d", &a);

                  printf("sutun sayısını gir ");

                  scanf("%d", &b);

                  int matris[a][b], matrisT[b][a];

                  for(i=0; i<a; i++)

                    for(j=0; j<b; j++){

                     printf("%dx%d elemanını giriniz ", i+1, j+1);

                     scanf("%d", &matris[i][j]);

                    }

                  for(i=0; i<a; i++){

                     for(j=0; j<b; j++){

                     matrisT[j][i] = matris[i][j];

                   }

                  }

                  printf("transpozu\n");

                  for(i=0; i<b; i++){

                     for(j=0; j<a; j++){

                       printf("%d ", matrisT[i][j]);

                  }

                  printf("\n");

                  }

   

                  getch();

                  return 0;

                  }

           int main(){

                  k();

   

   

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 905 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  double ortalama(double dizi[]);

  double ortalamb(double dizi[]);

  double mina(double dizi[]);

  double minb(double dizi[]);

  int main()

  {

  float e=2.71;

  int i=1,s=1;

     double a[8],b[10];

     double z;

     do{

     printf("lutfen a dizisiniz %dnci degerini giriniz=",i);

     scanf("%lf",&a[i]);

     i++;

     }while(i<=8);

     do{

     printf("lutfen b dizisiniz %dnci degerini giriniz=",s);

     scanf("%lf",&b[s]);

     s++;

     }while(s<=10);

     z= (mina(a)+minb(b))/-e*(ortalama(a)+ortalamb(b));

     printf("Dizinin ortalaması = %lf\n",z);

  system("pause");

  }

  double ortalama(double dizi[])

  {

     double *p, t=0.0;

     int i;

     p = dizi;   

     for(i=0; i<8; i++)

        t += *(p+i);

     return (t/8);

  }

  double ortalamb(double dizi[])

  {

     double *p, t=0.0;

     int i;

     p = dizi;    

     for(i=0; i<8; i++)

        t += *(p+i);

     return (t/10);

  }

  double mina(double dizi[])

  {

  double  t=0.0 ,*p,min;

  int i;

  p=dizi;

  for(i=0;i<8;i++)

  min=*(p);

  t=*(p+i);

  if(t<=min)

  min=dizi[i];

  return(min);

  }

  double minb(double dizi[])

  {

  double  t=0.0 ,*p,min;

  int i;

  p=dizi;

  for(i=0;i<8;i++)

  min=*(p);

  t=*(p+i);

  if(min<=t)

  min=dizi[i];

  return(min);

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 807 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde


  #include<stdio.h>

  int main()

  {

  int i;

  float sayi,k;

  scanf("%f",&sayi);

  k=sayi/2;

  for(i=0;i<50;i++)

  {

  k=(k+sayi/k)/2;

  }

  printf("%.2f",k);

  return 0;

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 928 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  İstediğiniz c sorusunu,konusunu sorabilirsiniz.
  Vaktim olduğu sürece cevaplarım.Yardımlaşma Platformuna yazın..

  Devamını oku
  Tıklanma: 680 2 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde


  ----------

   

   

  #include<stdio.h>

   

   

   

  int digit_sum(int number)

  {

   

   

  int x, sum=0;

  while(number>0)

  {

  x=number%10;

  number/=10;

  sum+=x;

   

  }

  return sum;

   

  }

   

   

   

   

   

   

  int main()

   

  {

  int N;

  do

  {

  scanf("%d",&N);

  if(N>0)

  printf("%d\n",digit_sum(N));

   

  }

  while(N>0);

   

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 419 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  1: programı cmd ekranında  ./<program ismi> kelime1 kelime2 kelime 3....

  örnek   ./a qwerty uıop   => ytrewq poıu


  ----------------

  #include<stdio.h>

  #include<stdlib.h>

  #include<string.h>

  char f(char *d);

  int main(int lab,char *lab8[])

   {

  int a;

  for(a=1;a<lab;a++)

  f(lab8[a]);

   

   

   

  }

   

  char f(char *d)

  {

  int a;

  a=strlen(d);

  for(;a>=0;a--)

  printf("%c",d[a]);

   

  if(a==-1)

  printf(" ");

   

   

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 521 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  1:program  cmd ekranında     ./(program ismi) sayı1 sayı2 sayı3 ...   şeklinde çalıştırılır.

  .....

   

  ---------

  #include<stdio.h>

  #include<stdlib.h>

  #include<string.h>

  char f(char *d);

  int main(int lab,char *lab8[])

   {

  int a;

  for(a=1;a<lab;a++)

  {

  f(lab8[a]);

  }}

   

  char f(char *d)

  {

  char *a[10]={"zero","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine"};

  int x;

  for (x=0;x<10;x++)

  {if(strcmp(d,a[x])==0)

  {

  printf("%d",x);

  break;

  }

  }}

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 407 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  1: İsimler ve sayılar girilir.
  2: end yazılır.
  3: isimler yazılır.
  4:end yazılır.
  5:o isme karşılık sayıları gösterir(yoksa - basar)

   

   

  ------------

  #include <stdio.h>

  #include<string.h>

   

   

  int main()

  {

     int i=0,j,c,d=0,e,f=0,count=0;

     int ar[100];

     char a[4]={'e','n','d','\0'},b[100][15],ca[100][15];

     

  while(1)

  {

  scanf("%s",b[i]);

  j= strcmp(a , b[i]);

  if(j!=0)

  {

  scanf("%d",&c);

   

   ar[d]=c;

   d++;

  }

   

  else 

  break;

   

  i++;

  }

   

  i=0;

  while(1)

  {

   

   

   

   

  scanf("%s",ca[i]);

   

  e = strcmp(a , ca[i]);

   

  if(e!=0)

  {

  i++;

  count++;

  continue;

  }

  else

  {

  for(i=0;i<count;i++)

  {

  for(j=0;j<d;j++)

  {

  c= strcmp(ca[i],b[j]);

   

  if(c==0)

  {

  printf("%s ",ca[i]);

  printf("%d\n",ar[f]); 

  break;

  }

  f++;

  if(j==d-1)

  printf("-\n");

  }

  f=0;

  }

   

   

  }

  if(i==count)

  break;

   

  }

   

   return 0;  

  }

  Devamını oku
  Tıklanma: 488 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  matris 

  --------

   

  #include

  int main()

   

  {

   

  int x,i,j;

   

  int a[50][50];

  int b[50][50];

  scanf("%d",&x);

   

   

   

  for(i=0;i<x;i++)

  for(j=0 ;j<x;j++)

  scanf("%d",&a[i][j]);

   

   

  for(i=0;i<x;i++)

   for(j=x;j>=0;j--)

  b[i][x-j]=a[j-1][i];

   

   

   

  for(i=0;i<x;i++)

  for(j=0;j<x;j++)

  printf("%d ",b[i][j]);

   

   

   

  return 0;

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 491 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <conio.h>

  #include <string.h>

   

  int main()

  {

   

   

      printf("\t*************/ Anket Olusturmak icin Hosgeldiniz /*************\n");

      char adi;

   

   

      int a, b,i,j;

   

   

  printf("\t Anket adini Giriniz\n");

     scanf("%s",&adi);

   

  printf("\n\t\t\t %s anketi \n",&adi );

   

   

    printf("soru sayisini giriniz=\n");

      scanf("%d",&a);

      printf("cevap sikki sayisini giriniz=\n");

      scanf("%d", &b);

   

   

      char soru[a][100];

   

      char cevap[a][b][50];

      for (i=0;i<a;i++){

     printf("%d. soru  giriniz=",i+1);

   

      scanf(" %s",&soru[i]);

      fflush(stdin);

   

      for (j=0; j<b;j++){

          printf("%d. Sikki giriniz =",j+1);

          scanf(" %s",&cevap[i][j]);

          fflush(stdin);

   

   

      }

      }

      for (i=0;i<a;i++){

          printf("%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

          getchar();

              for(j=0;j<b;j++){

                  printf("[ ] %s\n",cevap[i][j]);

              }

              getchar();

      }

   

   getchar();

   

    FILE* hedef;

    hedef= fopen("anket.txt","w+");

    fprintf(hedef,"%s anketi \t\n",&adi);

    for (i=0;i<a;i++){

          fprintf(hedef,"%d .soru  [%s] \n",i+1,soru[i]);

   

              for(j=0;j<b;j++){

                  fprintf(hedef,"[ ] %s\n",cevap[i][j]);

              }

   

      }

   

   

   

   

   getchar();

   

   fclose(hedef);

   

  return 0;

   

  }

  İleti Kötekli, 48000 Muğla Merkez/Muğla, Türkiye konumundan gönderildi Daha büyük haritayı görüntüle
  Devamını oku
  Tıklanma: 454 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include <stdio.h>

  #include <stdlib.h>

  #include <math.h>

   

  double fonk(double x){

   

  return pow(x,3)+4*pow(x,2)-10;//Burada ki fonksiyon size verilen soruya göre değişiklik gösterecektir.

   

  }

   

  int main()

  {

      double a=1,b=2,            r=(a+b)/2;//isterseniz a ve b değişkenlerini kendinizi scanf yardımıyla girdirip farklı değerler için kullanabilirsiniz.

   

      double tol=0.00001,hata;

      int i;

   

  for(i=0;fabs(a-b)>tol;i++){

      if(i>0){/*0. iterasyonda a ve b değerlerinde oynama olmaması için*/

          if(fonk(a)*fonk(r)<0){

   

      b=r;

      }

      else if(fonk(r)*fonk(b)<0){

      a=r;

      }

                  r=(a+b)/2;

   

  }

      hata=fabs(a-b);

   

      printf("iterasyon:%d a:%f,f(a):%f b:%f f(b):%f\n r:%f f(r):%f hata:%f\n\n\n",i,a,fonk(a),b,fonk(b),r,fonk(r),hata);

   

   

  }

   

   

  }

   

   

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 753 0 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0

  Gönderilme: yazar: zaman: C Programlama Örnekleri içinde

  #include

  int main()

  {

  surayagit: printf("nnDunyanin en pahali 10 futbolcusu ve fiyatlari");

  printf("nLutfen futbolcularin degerlerini ogrenmek icin bastaki numaralarini yaziniz..");

  printf("nEn degerli 10 oyuncu : n1-Lionel Messi n2-Eden Hazard n3-Cristiano Ronaldo n4-Neymar junior n5-Sergio Aguero n6-Raheem Sterling n7-Paul Pogba n8-Diego Costa n9-Alexis Sanchez n10-James Rodriguez");

  int secim;

  printf("nLutfen bir oyuncunun sira numarasini giriniz :"); scanf("%d",&secim);

  switch(secim)

  {

  case 10: printf("n10. James Rodriguez ()Real Madrid) - 62.5-68.8 milyon Euro"); break;

  case 9:   printf("n9. Alexis Sanchez (Arsenal) - 67.8-74.6 milyon Euro"); break;

  case 8:     printf("n8. Diego Costa (Chelsea) - 69.9-76.9 milyon Euro"); break;

  case 7:     printf("n7. Paul Pogba (Juventus) - 70.3-77.3 milyon Euro"); break;

  case 6:  printf("n6. Raheem Sterling (Manchester C.) - 73.7-81.0 milyon Euro"); break;

  case 5:    printf("n5. Sergio Aguero (Manchester C.) - 78.2-86.0 milyon Euro"); break;

  case 4:    printf("n4. Neymar Júnior (Barcelona) - 89.6-98.5 milyon Euro"); break;

  case 3:   printf("n3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 113.3-124.7 milyon Euro"); break;

  case 2:    printf("n2. Eden Hazard (Chelsea) - 135.4-148.9 milyon Euro"); break;

  case 1:     printf("n1. Lionel Messi (Barcelona) - 255.3-280.8 milyon Euro"); break;

   

  default: printf("nlutfen oyuncularin numaralarini dogru giriniz");

  }

  goto surayagit;

   

   

   

  }

   

  Devamını oku
  Tıklanma: 752 1 Yorum
  Bu iletiyi değerlendir:
  0